Rozhovor s Ivanom Košalkom

Ivan, Ty si celý život pracoval ako úspešný manažér vo vysokých pozíciách. Čo považuješ za vrchol svojej pracovnej kariéry a čo Ti táto práca dala a zobrala?

Za vrchol považujem to, že som mohol investovať do rozvoja ľudí, čo mnohým umožnilo podieľať sa na projektoch v rámci koncernu a viacerým pomohlo nájsť si nové, ešte zaujímavejšie zamestnanie. Niektorí z nich vedú iné fabriky, prípadne pracujú vo väčších spoločnostiach. Ďalší mali možnosť pôsobiť v odborných asociáciách a združeniach na prospech celej krajiny. Bolo to aj na prospech koncernu, spomeniem iba projekt s najvyšším ROI (a najvyššími investíciami do ľudí) – Six Sigma.

Práca mi dala možnosť spoznať svet a zobrala mi, žiaľ, možnosť venovať sa viac rodine.

Veľmi veľa študuješ nové veci, odborné časopisy a knihy. Koľko času tomu venuješ a čo nové si sa naučil v poslednom roku?

Ten čas nerátam, ale bude to od 10 do 20 hodín týždenne. Najviac sa venujem téme vodcovstvo, keďže väčšinou pracujem s lídrami. Z tohtoročného štúdia by som vyzdvihol tieto knihy: R.Dalio – Principles a J.Clifton – Born to Build (zásady budovania úspešnej firmy), J.Mattone – Intelligent Leadership a B.Brown – Dare to Lead  (líderské zručnosti, dôležitosť priznania si zraniteľnosti), S.Cain – Úspešný introvert (Ako môže introvert uspieť v dnešnom svete vytvorenom pre extrovertov), B.G.Hoffman – American Icon (Ako robiť turnaround, poznanie, že aj obrovské firmy môžu byť riadené diletantsky).

Nedávno si mi ukazoval, ako pracuješ s talentmi a pochopil som, že každý z nás v sebe nosí rôzne druhy talentov. Čo je to vlastne talent, ako sa dá odhaliť a rozvíjať?

Talent predstavuje typické vzorce uvažovania, pocitov a chovania sa, ktoré sa dajú produktívne využiť. Talentový profil sa dá zistiť psychometrickým assessmentom CliftonStrengths®. Talenty sa dajú rozvíjať v spolupráci s koučom (vôbec neodporúčam míňať čo i len 20 dolárov na najlacnejšiu zostavu výsledkov, pokiaľ človek/firma nechce investovať do koučingu), a to tak, že sa vytvárajú také návyky, ktoré vrodené talenty prirodzene rozvíjajú. Koučovanie by vždy malo mať konkrétny cieľ.

Nemáš pocit, že v našom školstve a v práci nie sú vytvorené dostatočné podmienky pre rozvoj talentov ľudí, ktorých občas nazývame pracovnou silou alebo ľudskými zdrojmi?

Ako hovorí môj obľúbený citát od Roberta Zenda –  „Ľudia majú spoločnú iba jednu vlastnosť – každý je iný.“ My však podrobujeme deti štandardizovaným formám výuky a štandardizovaným testom (česť výnimkám). A to zďaleka nie je problém iba slovenského školstva. 

Talent je však dar, ktorý nosí v sebe každý nás aby prežil zmysluplný a užitočný život. Čo by si poradil mladým ľuďom na to, aby to dokázali?

Aby svoje talenty začali objavovať čo najskôr (existuje psychometrický assessment aj pre 10-15 ročné deti) a aby ich rodičia a učitelia rešpektovali ich inakosť. Otázka nestojí, na čo máme talent, ale ako sa vieme najlepšie rozhodovať, budovať vzťahy, plniť úlohy a ovplyvňovať iných.

Okrem talentov máme v sebe aj niečo ako „antitalent? “ Ak áno, čo s tým?

Nedostatok niektorých talentov sa dá pomerne jednoducho manažovať. Paradoxne, našimi najväčšími slabinami sú často práve naše najsilnejšie talenty. K tomu prichádza vtedy, keď ich používame nesprávnym spôsobom. Príkladom môže byť preexponovaný talent „ Competition (Súťaživosť)“, a to vtedy, keď za cenu víťazstva sa ľudia s týmto talentom  neštítia aj podvádzať. Každý talent má svoje tzv. slepé miesto, kedy často ani nevnímame, že sme používanie talentu prehnali. Odporúčam požiadať priateľa, kouča alebo mentora, aby nás upozornil na to, keď sa naše talenty prejavujú nežiadúcim spôsobom. Ja sám som si špeciálne na tento účel najal koučku.

Čítam práve knihu Nastavenie mysli, kde autorka hovorí o dvoch prístupoch k životu. Ten prvý je založený na tom, že naša inteligencia a vlastnosti sú dané. Druhý prístup k životu hovorí, že danosti, s ktorými sme sa narodili sú len štartovacím bodom nášho rozvoja. Ľudí s takýmto nastavením prekážky a neúspechy motivujú k tomu, aby na sebe viac pracovali a rozvíjali svoje schopnosti. Svet je plný výnimočných a úspešných ľudí, ktorí boli v detstve alebo v mladosti označení za priemerných alebo neschopných. Ľudia z prvej skupiny (fixné nastavenie mysle) sa boja výziev, rizika a situácii, v ktorých môžu zlyhať. Pre ľudí s rastovým nastavením mysle (druhá skupina) sú tieto situácie školou, ktorá im pomáha zlepšovať sa a dosahovať vyššie ciele. Tí prví majú radi istotu a boja sa neúspechov, tí druhí vedia premeniť životné nezdary na budúce úspechy. Ako vidíš úlohu vrodeného talentu a húževnatosti pre úspech v živote?

Talent je len začiatok. Do každého talentu treba investovať, t.j. učiť sa, trénovať a pod. Môj talent „Learner“ (Študent) by mi bol k ničomu, keby som bol lenivý čítať a učiť sa.  Našťastie mám dostatok talentov, ktoré lenivosti nedajú šancu. Je na to jednoduchý vzorec: Talent x vedomosti (zručnosti) = silná stránka. Nedávno som čítal knihu Mateja Tótha – Odchýlka. Maťo určite nebol športový talent od prírody, ale má iné talenty, ktoré mu pomohli najmä s tou húževnatosťou. Ide o to odhaliť, čo (ktorý talent) je zdrojom energie, ktorá nás motivuje k zlepšovaniu výkonnosti.

Spomínal si mi, že šéf v Gallupovho inštitútu, pán Jim Clifton, ti ukazoval trend, ktorý ukazuje, že produktivita práce vo svete stúpa, ale šťastie a spokojnosť ľudí v práci klesajú. Prečo?

Bude to asi tým, že rast produktivity práce za posledných 60 rokov klesá. Dá sa to interpretovať aj tak, že čoraz viac ľudí robí takú prácu, ktorú nevedia robiť dostatočne dobre a logickým efektom je to, že ich taká práca nebaví. Dôvodov je množstvo, ľudia nerobia to, čo vyštudovali, resp. sa nerekvalifikovali, školy produkujú absolventov, ktorých nikto nepotrebuje a pod. Ešte horšie je, keď by aj vedeli, ako robiť prácu lepšie, ale nie je im to umožnené. Každý máme takýchto príkladov okolo seba dostatok.  

Ivan, hovorí sa, že všetko, čo sa dá popísať procesom postupne budú za nás robiť stroje (roboty, automaty, umelá inteligencia). Myslím si, že prichádza éra rozvoja ľudského talentu, kreativity, podnikateľstva. Čo si o tom myslíš?

Úplne súhlasím. Táto zmena by mala motivovať ľudí k tomu, a myslím, že sa tak už deje, aby si hľadali nové zamestnanie, v ktorom svoje vrodené talenty uplatnia lepšie, ako tomu bolo doteraz. A ešte lepšie bude, keď tí najodvážnejší vybudujú nové firmy, ktoré vytvoria zaujímavé pracovné miesta, ktoré umožnia ľuďom rozvíjať talenty. 

Stretávam veľa ľudí, ktorí nadávajú na svoju prácu a život. Ty si mi hovoril, že si prácu užívaš, napĺňa ťa energiou a radosťou. Ako pomôcť ľuďom nájsť motiváciu k práci a proaktívnemu životu?

To je úloha lídrov. Lídri by mali dať ľuďom priestor na to, aby mohli robiť svoju prácu čo najviac autonómne, t.j. tak, ako im to vyhovuje, samozrejme, pri dodržaní určitých noriem, zásad, technologických postupov a firemných hodnôt. Mali by mať príležitosť učiť a zlepšovať sa, ideálne tak, aby rozvíjali svoje talenty. A keď si ľudia dokážu nájsť vyšší zmysel svojej práce, resp. stotožniť sa s tým, ako vidí zmysel svojho pôsobenia firma, v ktorej pôsobia, ich spokojnosť a angažovanosť je zaručená. Angažovaní zamestnanci sú pre každú firmu zárukou vysokej výkonnosti a agility. Tí, ktorí na takýchto lídrov šťastie nemajú, by sa mali poobzerať po inej práci alebo skúsiť podnikať sami.  

Ako si už naznačil, ja sa síce nemôžem sťažovať, že by som v mojom predchádzajúcom povolaní nebol úspešný, ale dnes využívam svoje talenty určite lepšie, ako kedykoľvek predtým. A to najkrajšie na tom je, že ich využívam na to, aby svoje talenty čo najlepšie využívali aj iní ľudia. Prispievam k tomu, aby boli spokojnejší a šťastnejší, a to je predsa úžasné, nie?

Ivan teším sa na Tvoje vystúpenie na našom seminári Očakávajme neočakávané, ďakujem Ti za rozhovor a prajem všetko najlepšie pri rozvíjaní talentov.

0