Najväčšie živé stretnutie podnikateľov a „opravárov sveta“ na Slovensku

Narazím niekedy na ľudí, ktorí hovoria ako sa nedá, aké je všetko zlé a zložité. Vyhýbam sa im. Radšej sa stretávam s ľuďmi, ktorí robia dobré veci, podnikajú, inovujú a opravujú svet okolo nás. Na našich stretnutiach v Podnikateľskej univerzite často diskutujeme o tom, že každý deň má svoj limit 24 hodín a časovo obmedzené sú aj naše životy. Mnohí ľudia sa naháňajú, chcú toho veľa stihnúť a vyriešiť a iní idú pokojne a pomaly po svojej ceste a urobia oveľa viac užitočných vecí. Je lepšie pomaly kráčať po správnej ceste, ako chaoticky pobehovať bez cieľa. Na našej konferencii budeme hovoriť o tom, ako urobiť prvý krok. Ako si v živote a v práci definovať dôležité veci a ako vydržať a sústrediť sa na to, čo je podstatné a dáva zmysel nášmu životu a podnikaniu. Výkonný človek nežije v neustálej činnosti a strese, ale pracuje pokojne a dôsledne, vyhodnocuje svoje kroky, citlivo vníma svoje okolie a učí sa, vytrvalo ide za tým, na čo je povolaný…

Tu je inšpirácia od Charlieho Chaplina.

Tu sú niektorí ľudia, ktorí nám prisľúbili, že prídu povedať svoje príbehy a budú s nami diskutovať o svojich skúsenostiach, pádoch a vrcholoch.

Peter Gombita, zakladateľ komunity ľudí na okraji spoločnosti Oáza v Košiciach, šesťdesiatročný kňaz, ktorý si rozdelil cestu z Košíc do Ríma na 42 kilometrové etapy a dvakrát prebehol túto trasu za chudobných ľudí, ktorým pomáha.

Jirka Doležal, ktorý vymyslel podnikateľský model plánovania si svojej budúcnosti s diárom Doller a dnes sa zaoberá hlbokou prácou a tým, ako sa efektívne učiť a pracovať.

Ján Hodoň, ktorý schudol 187 kilogramov a dnes sa venuje športu, otužovania a pomáha ľuďom s veľkou nadváhou zbaviť sa svojho hendikepu.

Ľubomír Klieštik, kamenár z Čadce, ktorý pochopil Teóriu obmedzení a dokázal urobiť premyslené kroky k tomu, aby počas dvoch rokov, keď musel prekonávať aj osobné problémy vo svojej deväťčlennej rodine, premenil svoju firmu zo straty do zisku. Téma – Teória obmedzení v mojej firme.

Soňa Ondrejková, úspešná manažérka ktorá na vrchole opustila biznis globálnych firiem a pomáha dnes menším podnikateľom realizovať svoje vízie a plány. Téma – Načúvam sebe a viem kto som.

Petr Ludwig, v súčasnosti pôsobí v New Yorku, autor známej knihy Konec prokastrinace, ktorý pomáha ľuďom koncentrovať sa dôležité veci vo svojim živote a v práci, prekonávať prekážky a dosahovať ciele.

Roman Stupka, legenda strategického manažmentu, človek, ktorý riešil rast a krízové situácie v desiatkach známych firiem a v súčasnosti sa zaoberá tým, aby stratégia nezostala na papieri, ale bola súčasťou každodenného konania ľudí v podniku.

Ivana Rosová, precestovala celý svet a vybudovala známu módnu značku, s ktorou preniká do sveta, dokázala spojiť kreativitu s disciplínou a doťahovaním detailov do konca.

Ľubomír Švec, podnikateľ, ktorý bez zahraničného kapitálu a politické krytia vybudoval firmu, kde pracuje vyše 450 ľudí a vo Vrábloch začína budovať strojársku, inovačno podnikateľskú sieť.

Karol Stýblo, poctivý chlap, ktorý rozumie kakaovým farmám v Južnej Amerike, študoval výrobu čokolády u najlepších majstrov, vymýšľa a vyrába poctivú čokoládu Lyra Chocolate, s ktorou preniká do sveta.

Marián Beniač, bývalý podnikateľ, inovátor a manažér, ktorý si na dôchodku plní svoje sny v nových podnikateľských projektoch – Agrokruh, Pre Alina a ďalších. Téma – Slúž a hraj sa.

Igor Hajas, OSB, benediktínsky mních, ktorý nám bude rozprávať o Benedíktínskej regule, ktorá pomáha od šiesteho storočia rozvíjať podnikanie v kláštoroch podľa hesla Ora et Labora – modli sa a pracuj. Téma – Benediktínska regula.

Rado Mizera, mladý podnikateľ, ktorý vo Fínsku začal vyvíjať platformu pre spoluprácu opravárov sveta – Solved.

Daniel Levársky, mladý podnikateľ, ktorý buduje celosvetovú platformu pre digitálne obchodovanie DealUnity. Téma – Budovanie digitálnych, škálovateľných a modulárnych biznis modelov.

Vladimír Maslák, kňaz, ktorý podniká so 430 ľuďmi na okraji spoločnosti v OZ Dobrý Pastier a vracia ich do života.

Michal Jirásek, Gamified Startup, bude moderovať workshopy zamerané na rozvoj podnikateľských modelov.

Na konferencii pripravujeme aj workhopy na témy:

  1. Podnikateľské modely
  2. Pády a lekcie z neúspechov v živote a v podnikaní
  3. Ženy v pozadí úspešných podnikateľov (prekvapenie)

Vystúpi hudobná skupina z OZ Dobrý Pastier z Kláštora pod Znievom

Na konferenciu vás pozýva

 Ján Košturiak, ktorý bude hovoriť o tom, ako nemrhať časom na zbytočné veci a ako zjednodušovať svoj život a prácu.

0