Svet sa zlepšuje. Ak neveríte, pozrite sa na stránku Our Worlds in Data a uvidíte, že žijeme dlhšie, zažívame menej násilia a krutostí, vo vojnách a v prírodných katastrofách zomiera menej ľudí ako kedysi. Máme viac slobody, vyššie materiálne bohatstvo, prístup k potravinám aj vzdelaniu. Áno, človek masívne ničí životné prostredie, ale posledné desaťročia ukazujú zásadné zmeny v mnohých oblastiach – napr. rast elektriny zo slnka a vetra, recykláciu, zvyšovanie úspornosti vo výrobe a pod. Pokrok ľudstva sa často spája s technológiami (využitie pary, vody, elektriny, strojov a liniek, automobilov, telekomunikácii alebo počítačov), ale skutočný pokrok je v láske, vzájomnom súcite a spolupráci. Skúste niekedy vypnúť televíziu a nečítajte niekoľko dní negatívne správy. Choďte medzi ľudí a uvidíte množstvo dobrých ľudí v akcii. Kňazi (Maslák, Kuffa, Gombita, Ďurdík, Vivodík, Gažúr) budujú na rôznych miestach Slovenska útulky pre ľudí bez prístrešia a stovky ľudí im pritom pomáhajú. Ďalší dobrí ľudia budujú centrá pre pomoc sirotám, týraným ženám alebo mladým ľuďom, ktorí sa dostali na šikmú plochu (Adriana Havašová, Juraj Malý, Hanka Verešová, Robo Braciník, Jozef Mikloško, Ivan Leitman a i.). Všetci to začali robiť len tak – bez peňazí a priestorov. Postupne sa k nim začali pridávať ďalší a pomáhať im. Napríklad podnikateľ Tomáš videl pani, ako pomáha desiatkam žien s deťmi v núdzi. Opravil im priestory a kupuje deťom potraviny. Žena s deviatimi deťmi príde o muža a komunita ľudí z farnosti sa aktivizuje a pomáha ako vie. Chlapci z týranej rodiny sú v azylovom centre a opatrovatelia im zháňajú bývanie, keď im zomrela matka, snažia sa im vytvoriť zázemie. Denne vidím množstvo ľudí ako pomáhajú, aj keď majú svoju vlastnú prácu – vyliečiť človeka zo závislosti, dostať bezdomovca z ulice do tepla, dať druhému človeku jedlo, či prispieť na pomoc chorým, starým alebo opusteným. Tisíce mladých ľudí sa modlia a spievajú k Bohu na akciách Godzone alebo Campfest. Cez víkendy sa sa mladí rozprávajú o Bohu na duchovných obnovách. Každý mesiac sa stretávam s kresťanskými podnikateľmi, ktorých počet rastie – modlíme sa a hovoríme o spolupráci pri podnikaní v Božom kráľovstve. Sú medzi nami aj podnikatelia, v ktorých firmách pracujú stovky ľudí a na prvom mieste nemajú zisk, ale Boha. Na Slovensku sa modlia a pracujú aj pre naše dobro Benediktíni, Františkáni, Dominikáni, Saleziáni, Jezuiti, Redemtoristi, ľud na ceste z Koinonie Jána Krstiteľa a mnohí ďalší. Zakladajú škôlky a školy pre deti. Chodia mi správy z komunít Ružových slonov, Slušných firiem alebo Red Button a vidím obrovské množstvo ľudí, ktorí opravujú tento svet. Aby bol čistejší a lepší. V médiách vidíme často tých, ktorí bojujú p funkcie moc a peniaze. Nevidíme tých, ktorí v skrytosti pomáhajú druhým. V utorok som bol na univerzite, kde sa profesori dohadovali o peniaze, ktoré im chýbajú. Keď som sa vracal, zastavil som sa v Dobrom pastierovi. Prišiel k nám Otakar, majiteľ firmy až Vysočiny v Čechách, a z jeho veľkého auta sme s chlapcami vykladali postele pre našu nemocnicu. Nesledujem správy o zle v televízii a v novinách, vidím dobro priamo v živote okolo seba. A ďakujem za to Bohu.

P.S. Včera som hovoril s Petrom Gombitom z Oázy Košice, Ak ste z východu a chcete pred Vianocami pomôcť chudobným ľuďom, ozvite sa mu, prosím.

Fotopozdrav od Mirka Sanigu

kamen

0