Rozhovor so Soňou Ondrejkovou, ktorá pomáha podnikateľom, www.rozhybbiznis.sk

Soňa, ty si prešla rôznymi vysokými pozíciami v nadnárodných korporáciách a potom si sa stala akousi “rodinnou lekárkou” pre menších podnikateľov a firmy. Prečo?

Odkedy si pamätám tak robím veci tak, aby mi dávali zmysel. Pracovala som v 2 korporáciách spolu 13 rokov. Na poslednej pozícií som 3 roky riadila tím 180 IT konzultantov, projektových manažérov a vývojárov. A keď som začala vnímať, že som na tejto pozícií dosiahla hranice toho, čo mi dáva zmysel, zvažovala som čo budem robiť ďalej. Z práce som po dlhom rozhodovaní odišla. Všetci si mysleli, že idem do inej korporácie na ešte vyššiu manažérsku pozíciu. Pravdou bolo, že som nevedela čo budem robiť ďalej. Až keď som si po pol roku na odporúčanie koučky sadla a začala zapisovať, čo mi ide najlepšie a s čím za mnou ľudia chodia, aby som im pomohla, veľmi rýchlo sa začala formovať myšlienka biznis mentoringu. Zistila som, že mojou silnou stránkou je zlepšovať už existujúce, že viem, ako veci robiť aby fungovali čo najlepšie. Ide mi spájať súvislosti a vysvetliť ich iným. Nadchlo ma, že budem pomáhať malým firmám zlepšovať ich biznis. Keď som túto myšlienku začala komunikovať do sveta, jediní dvaja podnikatelia, ktorých som vtedy poznala si hneď objednali moje služby. A tak to celé začalo. Pri práci s nimi a na základe ich spätnej väzby som zistila, že mi prirodzene ide riešiť ich situáciu vo firme, že viem položiť správne otázky a z chaosu vytvoriť zmysluplný plán ako to zmeniť. Nesmierne ma to napĺňalo a od tej chvíle som vedela, že toto je určite moja ďalšia cesta.

Čo z veľkého biznisu sa dá uplatniť v malých firmách a aké druhy problémov riešiš najčastejšie?

V každej firme je nevyhnutné mať prehľad, plánovať a rozhodovať sa na základe faktov a čísel. Vedieť, či moje rozhodnutia prinášajú želaný výsledok alebo nie. A popri tom všetkom nezabudnúť na ľudí, starať sa o nich a vytvárať atmosféru dôvery. Je veľa malých a stredných firiem, ktoré to ešte takto nastavené nemajú. Často majiteľ robí všetky činnosti bez toho aby rozmýšľal, ktoré z nich naozaj prinášajú firme hodnotu. Neinvestuje čas do toho, aby vytvoril zmysluplnú štruktúru a nastavil procesy tak, aby fungovali v prospech zákazníkov a nezaťažovali zamestnancov. V každej firme, sa skôr či neskôr dostaneme k témam:

  • mapovanie a nastavovanie biznis procesov
  • cenotvorba a vôbec sledovanie niekoľkých základných finančných výsledkov a ich vzájomný vzťah a dôsledky
  • práca s cieľmi na úrovni vedenia firmy a to, či aj zamestnanci vedia, ako môžu pomôcť firme tieto ciele napĺňať
  • firemná kultúra – dôvera, dostupnosť informácií, samostatné rozhodovanie zamestnancov
  • dizajn kompetencií majiteľa/ľov, čomu má či nemá venovať svoj čas a následné delegovanie činností

Ja sa stretávam niekedy s tým, že menší podnikatelia ani nevedia, čo nevedia, alebo sa trápia s niečím, čo už je niekde inde dávno vyriešené. Konzultanti však majú niekedy pokušenie zneužívať neznalosť svojho klienta a zarábať na nej. Viem, že ty to nerobíš, ale stretávaš sa s tým?

Súhlasím, menší podnikatelia sa často sústredia na každodennú operatívu a nie sú zvyknutí hľadať riešenia mimo firmu. Ja získavam klientov najmä z referencií, takže oni už vedia čo môžu očakávať. Ale myslím si, že bez referencie alebo osobnej skúsenosti sa naozaj môžu obávať, že keď príde konzultant k nim do firmy, bude to pre nich veľmi drahé, hoci nebudú vopred vedieť, aký výsledok môžu očakávať. Mňa baví, že práve u malých a stredných podnikateľov môžeme za veľmi krátky čas vyriešiť situáciu, ktorá ich trápi dlhodobo. Často stačí vysvetliť im súvislosti, urobiť vizualizáciu (ja často používam mindmapu) a spoločne vytvoríme niekoľko akčných krokov, ktoré zabezpečia pozitívnu zmenu. Sám podnikateľ je ten, ktorý sa rozhodne, či niečo zmení alebo nie. Nie sú potrebné ďalšie schvaľovania ako vo veľkých firmách. Ak je to potrebné, pracujem aj s celým tímom, aby som poznala ich názor a získala ich na stranu pozitívnej zmeny. A keď pochopia prečo to robíme, potom už netreba nikoho kontrolovať. Budú na tejto zmene pracovať sami, pretože jej veria a presne vedia, čo majú robiť. Vyberám pre nich len to nevyhnutné, aby som ich nezahltila informáciami a úlohami. Keď je spolupráca dlhodobá, postupne nastavíme celú firmu krok za krokom.

Používaš vo svojej praxi metodiku Mastermind. Na čom je postavená a čo prináša podnikateľom, ktorí sa zapoja do takejto skupiny?

Mastermind je skvelý a pritom tak jednoduchý koncept. Mňa v roku 2014 do Mastermind skupiny pozval môj kamarát. Skupina je často uzatvorená a jej členovia sa pravidelne stretávajú, aby s ostatnými zdieľali svoje ciele a aj výzvy či problémy, na ktoré pri ich plnení narazili. Takáto skupina má svoje pravidlá, jedným z nich je, že na stretnutie sa pripravujeme a teda trávime čas rekapituláciou svojich cieľov a aktuálnej situácie, čo je samo o sebe veľmi užitočné. Zdieľanie počas stretnutia sa deje na tzv. horúcich kreslách. Každý z členov má svoj vopred stanovený čas, aby povedal, čo mu leží na srdci a od každého z nás dostane spätnú väzbu. Tá má rôznu podobu. Môže to byť nový uhol pohľadu, ako sa na situáciu pozrieť, môže to byť nejaký kontakt, konkrétne odporúčanie, ako to vyriešiť alebo upozornenie na to, že sa točím v kruhu. Že toto som tu už predsa riešila. Je to spôsob ako posúvať vpred seba aj svoje ciele. Ja dávam verejný záväzok, že niečo urobím a dostávam podporu skupiny, ktorá urobí všetko preto, aby sa mi to podarilo.

Mňa v poslednom období baví viac spolupráca s menšími, domácimi podnikateľmi ako s nadnárodnými korporáciami, aj keď títo menší zákazníci majú aj menej peňazí na zaplatenie si konzultačných služieb. Ako to cítiš ty?

Vnímam to veľmi podobne. Pre korporáciu som počas troch rokov podnikania pracovala len raz, boli to dvojdňové školenia na zlepšenie komunikácie v tíme. Uchopila som to tak, ako to robím vždy a viem, že to funguje. Chcela som zistiť, kde presne tie komunikačné problémy sú a prečo vznikajú. S ľuďmi som tvorila myšlienkové mapy a v skupinách sme brainstormovali na rôzne témy. Podarilo sa nám ísť naozaj do hĺbky a zistiť skutočne závažné problémy vo fungovaní firmy. Ľudí práca bavila a komunikovať chceli, ale bránil im v tom nefunkčný systém, nesprávne nastavenie projektových cieľov a aj vedenie firmy im dávalo veľmi zlý príklad keď komunikovalo s vonkajším svetom a s nimi. To sa samozrejme nepáčilo ani personálnemu oddeleniu ani ich manažérovi, keď videli čierne na bielom, že problém nie je v ľuďoch. Preto sa sústreďujem na menších podnikateľov, ktorí majú zdravú mieru sebareflexie, sú ochotní vŕtať sa vo veciach do hĺbky a hľadať skutočné príčiny svojich biznis problémov. Často musia byť ochotní pozrieť sa do zrkadla a úprimne si priznať, že robia chyby. Vtedy sa riešenia a pozitívne zmeny tvoria a dejú hladko.

Konzultanti sú niekedy označovaní za ľudí, ktorí dávajú za veľké peniaze všeobecné rady, ale ich zákazník si musí nakoniec všetko urobiť aj tak sám. Môj názor je, že každý si musí nájsť a prejsť svoju vlastnú cestu a konzultant môže byť iba sprievodca na nej, ktorý pomáha hľadajúcemu, aby sa nestratil. Ako to vidíš ty?

Mojimi klientmi sú často moji priatelia a s ďalšími som si nadštandardný vzťah časom vybudovala. Preto mi často volajú, keď potrebujú poradiť v špecifickej situácií. Napríklad pri komunikácií s investorom, pri riešení konfliktu so zamestnancom alebo keď potrebujú spätnú väzbu na nový produkt alebo niečo nové, čo vytvorili. Ja som hrdá, že mám ich dôveru. Takže určite je pomenovanie sprievodca trefnejšie ako konzultant. Ja ešte používam pomenovanie mentor. Mentor je podľa mňa niekto, kto dlhodobo vedie, pomáha, podporuje a dáva úprimnú spätnú väzbu.

Práve kvôli dlhodobému vzťahu s mojimi klientmi sú moje odporúčania vždy úplne konkrétne a špecifické akčné kroky, vrátane poradia v akom ich odporúčam urobiť. Majú písomnú podobu a nadväzujeme na nich vždy na ďalšom stretnutí. Takto dokážeme zlepšovať ich biznis tak, aby výsledky boli merateľné a jednoznačne smerovali k naplneniu ich biznis cieľov.

Veľmi rád by som s tebou spolupracoval v sieti našej Podnikateľskej univerzity. Vidíš tam svoje miesto, ak áno, tak kde?

Podnikateľská univerzita je silná ako vzdelávacia platforma s kvalitným know-how a zároveň ako spôsob tvorby podnikateľskej komunity. Pre mňa je tvorba podnikateľskej komunity srdcovou záležitosťou. Vidím zmysel vo vzájomnom spájaní sa, zdieľaní skúseností a podpore. Verím, že podnikanie prináša do života slobodu a zmysluplnosť, preto moja vízia je, že do roku 2023 inšpirujem 100 000 ľudí k podnikaniu. Tvorba komunity je jeden z nástrojov, ktorý sama používam. Preto veľmi rada prinesiem do Podnikateľskej univerzity Mastermind koncept a ponúknem svoje mentorské zručnosti. Chcem, aby podnikanie prestalo byť strašiakom. Chcem, aby sa stalo prirodzenou voľbou pre ďalších ľudí, ktorí by mohli realizovať svoj talent a životné presvedčenie práve cez podnikanie.

Považujem za podnikateľa každého človeka, ktorý objavuje svoj talent, prostredie, v ktorom žije a hľadá miesto, kde by mohol byť užitočný. Ako definuješ podnikanie a podnikateľov ty?

Páči sa mi výraz „byť užitočný“. Myslím, že toto je nám ľuďom nielen prirodzené ale tiež nevyhnutné. Spájať sa a byť užitočný. Pre mňa je podnikanie spôsob, ako pustiť do sveta niečo vlastné, dať všetkým vedieť, čomu verím a za čím stojím. Podnikatelia sú pre mňa všetci odvážni ľudia, ktorí prekonávajú sami seba každý deň, nerobia kompromisy na svojich hodnotách a vedia kto sú a čo chcú.

Veľa sa v poslednom období hovorí o tom, ako technológie zmenia naše životy a firmy, ale menej sa hovorí o tom, že technológie sú len nástrojmi v rukách ľudí a preto by sme sa mali viac venovať práve človeku  a princípom, ktoré sú pevné a nemenné. Ako vidíš tento rýchly vývoj a rôzne „revolúcie a iniciatívy 4.0“ ty?

Priznám sa, že vývoj technológií vnímam, ale moja orientácia je na ľudí. Myslím si, že aj keď technológie sú skvelé a nápomocné, ľudský prístup nenahradia. Aj preto sa venujem štúdiu konceptu „Slobodnej firmy“ a chcela by som ho priniesť do slovenských firiem. Aby sme „vďaka“ tlaku na výkon nezabudli, že sme stále ľudia s tými istými ľudskými potrebami ako pred sto alebo tisíc rokmi. Verím, že keď sa k ľuďom budeme vo firmách správať ako k dospelým a vytvoríme firemnú kultúru postavenú na plnohodnotnej a skutočnej dôvere, tak ľudia nielen že dokážu omnoho viac ale budú aj šťastnejší a spokojnejší v živote. Tento koncept je však veľmi odlišný od toho ako sme zvyknutí fungovať dnes. Popiera hierarchickú štruktúru, sprístupňuje všetky informácie, vrátane finančných všetkým zamestnancom a dáva ľuďom slobodu robiť vlastné rozhodnutia. Technológie nám môžu pomôcť toto všetko realizovať, pričom v centre diania bude stále človek.

Konzultanti radi hovoria o svojich úspechoch a success stories, ale najviac sa naučíme z pádov a neúspechov. Ty pôsobíš veľmi pokorne. Čo si sa naučila zo svojich neúspechov?

Pokore sa učím stále. Kedysi som veľmi vážne brala každú svoju chybu či neúspech. Som perfekcionista. To ma však obmedzovalo, keď som chcela ísť do niečoho nového. Preto som sa učila prijať, že chyby či neúspechy sú súčasťou procesu. Bez nich to nejde. Ak chcem robiť niečo nové, čo som predtým nerobila, tak to spravidla nevyjde na prvý krát. Akurát treba mať oči a uši otvorené. Počúvať spätnú väzbu a počúvať svoju intuíciu. Naučila som sa hlavne viac počúvať seba a ísť len do vecí, ktoré chcem.

Všímam si vo firmách konanie mužov. Mnohí majú silné ego, radi sa predvádzajú a neradi si priznávajú chybu, bojujú a chcú víťaziť. Mám pocit, že prichádza doba, keď netreba bojovať a niekoho porážať, je to doba spolupráce, spájania, empatie, dopĺňania sa, rešpektu a dôvery. Mám pocit, že je to práve aréna ženských schopností, ktoré budú potrebné pri vedení sieťových organizácii s generáciami Y a Z. Čo si o tom myslíš?

Ja som 10 rokov pracovala v IT prostredí, kde je viac ako 70% mužského kolektívu. To sprevádza najmä nekompromisný tlak na výkon a nedostatok snahy o porozumenie. Dnes vyhľadávam väčší balans. Som členkou jednej čisto ženskej Mastermind skupiny a tam funguje dokonalý rešpekt, podpora a maximálna dôvera. Sú to všetko ženy podnikateľky a spoločne a otvorene hovoríme o svojich cieľoch ale aj neúspechoch a strachoch. Je oslobodzujúce, keď odpoveďou nie je výsmech či kritika, ale podpora a pomocná ruka. Takto máme po páde chuť vstať, oprášiť sa a skúsiť to znovu. Hodnotné veci sa nerodia ľahko. A myslím si, že nemôžeme neustále medzi sebou bojovať. Lebo vtedy energiou mrháme na účel, ktorý prináša len krátkodobý efekt. Ten pominie a treba sa pustiť do nového boja. Čo keby sme namiesto boja robili to najlepšie, čo v danej chvíli dokážeme urobiť, dali do toho 100%? Z takej práce mám ja skvelý pocit a nenapadne ma riešiť konkurenciu. Stretávam sa s názorom, že konkurencia v skutočnosti neexistuje. Že každý máme vlastný priestor a vlastných zákazníkov, ktorých máme možnosť zaujať. Ja sa riadim tým, že robím to, čo mi ide najlepšie. A keď vidím príležitosť, prepájam ľudí, ktorí si môžu vzájomne pomôcť alebo urobiť spolu biznis. Prvoradý je pre mňa zámer, prečo to robím, a čo tým chcem dosiahnuť.

Ďakujem ti za rozhovor.

sona

0