Náš svet uznáva tento algoritmus: peniaze, moc a sláva. Jeho sprievodnými efektmi sú niekedy pýcha a pád. Božie kráľovstvo hovorí o inom algoritme – chudoba, bezmocnosť a poníženie, ktoré sú spojené s pokorou a milosrdenstvom. Moc v našom svete sa spája s peniazmi, základom moci v Božom kráľovstve je láska.

Sú aj iné slová, ktorých základom je slovo moc – napr. ne – moc (nedostatok moci), po-moc (poskytnutie moci), právo – moc (oprávnenie k moci), alebo napríklad vše – mocnosť (vlastnosť Boha, na ktorú sa niektorí hrajú), bez – mocnosť (stav človeka), malo-mocenstvo, pre – môcť, splno – mocnenie alebo z-mocnenie. Ako môžeme dať človeku moc? Vysokou funkciou, právomocami, peniazmi alebo obmedzením slobody druhých? John McKenzie (Moc v cirkvi) píše: „Človek je slobodný svojou prirodzenosťou, nie tým, že sa mu sloboda udelí! Jeden človek druhému nemôže dať slobodu, môže iba obmedzovať slobodu, alebo odstrániť obmedzenie.“

Kto má teda moc v dnešnom svete a kto pomáha? Mnohí mocní si berú viac, ako im prislúcha. Štyri pätiny bohatstva vytvoreného vo svete v roku 2017 vraj, skončili u jedného percenta najbohatších ľudí planéty, zatiaľ čo chudobnejšia polovica ľudstva nezískala nič. Môžeme diskutovať o správnosti metodiky alebo vstupných údajov. Faktom je, že bohatí sa stávajú bohatšími rýchlejšie ako chudobní a majú nad nimi reálnu moc. Chudobní sa zadlžujú, majú horšie vzdelanie a vykonávajú slabšie platenú prácu. Bohatí ovplyvňujú zákony a rozhodnutia politikov, často zneužívajú slabých a obmedzujú slobodu chudobných.

Mnohí zástupcovia veľkých organizácii (nielen korporácií) majú krásne vyhlásenia pred médiami a pracovníkmi, ale ich činy sú rozdielne. Nedávno mi rozprávala manažérka z nadnárodnej firmy, ako si jej kolega nechal vyplácať provízie, ďalší hovoria o rozvoji ľudí a keď príde kríza, tak ich vyhadzujú. Jedna z najväčších automobiliek na svete sa ospravedlnila za pokusy s výfukovými plynmi na opiciach. Pred časom sa ospravedlňovali za podvody pri emisných skúškach automobilov a kartelové dohody. Za zdieranie dodávateľov a výpalnícke praktiky sa ešte neospravedlnili, ani za korupciu a klamanie zákazníkov. Manažéri si vyplácajú kráľovské odmeny a keď ich prichytia pri čine, tak sa ospravedlňujú.

Aj veľké firmy vedia, že pomáhať je dnes moderné. Majú na to aj špeciálnych manažérov a procesy. Volajú to CSR – corporate social responsibility. Aj drahá zábava smotánky sa dnes označuje za charitu. A existujú profesionálne organizácie s manažérmi v krásnych kanceláriách, ktoré sa zaoberajú tým, ako pomáhať. Alebo ináč povedané – ako čo najlepšie investovať svoje peniaze v oblasti filantropie a reklamy.

Bohaté firmy pomáhajú systematicky a vo veľkom, musíte sa však trafiť do ich stratégie pomáhania a správne vyplniť žiadosti. Ináč máte smolu. Oni robia iba veľké pomoci, nejakými drobnosťami ich nezaťažujte. Stáva sa mi, že aj manažéri veľkých firiem otvoria peňaženku a dajú peniaze na niečo dobré. Dajú zo svojho, lebo cez ich CSR proces by to neprešlo. Drobní ľudia bežne vytiahnu peniaze z vrecka a dajú. Len tak, keď vidia trápenie a biedu. Bohatí dávajú z nadbytku, chudobní sa delia z nedostatku.

Mnohí chcú svoju pomoc zúžitkovať v médiách. Politici sa ukazujú v charitách hlavne pred voľbami. Spomínam si na bývalého župana a jeho dar Dobrému pastierovi. Veľmi chcel „pomáhať“ a nakoniec poslal panvicu, ktorá vyzerala ako keby ju zobral zo smetiska. Nikto od neho nič nepýtal, to on sa chcel prezentovať svojim darom. Prezentoval sa.

Určite pomôžu peniaze, aj keď sa hovorí, že namiesto dávania rýb treba ľudí naučiť ryby chytať – a aj ich doviesť k rybníku, kde ryby žijú. Pomáhaním druhým však pomáhame hlavne sebe. Nemám na mysli vstupenku do raja, ale to, že sa dotýkame utrpenia a biedy, stávame sa tak citlivejšími a pokornejšími. Chudobní a trpiaci nás učia skutočnému Životu a tak pomáhajú nám.

O pomoci a moci budeme diskutovať na našom stretnutí Podnikatelia spojte sa. Registujte sa.

0