Osobná reflexia

Držím sa slov Charlie Chaplina, ktorý povedal: “Nasleduj tých, ktorí hľadajú pravdu a utekaj pred tými, čo ju našli. Keď som mal tridsať, myslel som si, že rozumiem celému svetu. Záležalo mi na tom, aby som bol “niekym” a v 36 rokoch ma vymenovali za profesora (rodičia sa tešili). Postupne som zistil, že som ani nevedel, čo neviem. Prepáčte! Profesorský titul už dávno nepoužívam a ľuďom radím stále menej. Radšej ich počúvam a pýtam sa ich.

Chcel som byť slobodný a založil som firmu. Firma fungovala a tak som aj ja mohol rozprávať, že “peniaze nie sú dôležité.” Pomáhal som bohatým nadnárodným koncernom, aby boli ešte bohatšie. Vylepšoval som fungovanie firiem, v ktorých napokon pracovalo stále viac strojov a menej ľudí. Prišiel som na to, že by bolo lepšie pomáhať domácim podnikateľom, ale aj chudobným a slabým, ktorí sa chcú postaviť na vlastné nohy.

Začínam chápať, že slobodu neprináša vlastnenie vecí, ale oslobodenie sa od nich. Zmyslom podnikania nie je zisk, ale zlepšovanie sveta okolo nás. Náš život a podnikanie je to, čo robíme, nie to, čo hovoríme a plánujeme. Neznervózňujem sa tým, čo robia druhí ľudia a čo si o mne myslia. Viac sa teším z toho, čo mám a už sa tak nenáhlim za tým, čo nepotrebujem. Starnutie človeka učí, že pomaly zájde oveľa ďalej.

cesta1

Moja cesta – narodil som sa keď Gagarin vyletel do vesmíru a zúril komunizmus, stretol som veľa ľudí, od ktorých som sa mohol učiť, od červených hviezd sme sa prepracovali k hviezdam žltým, zrušili sme hranice a rakety otočili na opačnú stranu

cesta2

Niektoré etapy môjho života a podnikania

Ísť pomaly a ďaleko znamená prežiť zmysluplný život, alebo založiť firmu, ktorá prežije viac, ako jednu generáciu svojho zakladateľa. Pomalosť znamená starostlivé rozlišovanie toho, čomu sa bude človek venovať a čo nechá tak. Potrebujeme však aj rýchlosť – rozhodnúť sa v správnej chvíli, nie keď nám už odišiel vlak, ponúknuť svetu niečo výnimočné (správna inovácia v správnom čase) skôr, ako na to prišli druhí (tí, čo radi kopírujú).

Som presvedčený, že svet okolo nás menia podnikatelia – ľudia, ktorí spoznávajú sami seba, svoj talent a hodnoty, ktorými môžu obohatiť svet, nenadávajú na svet, nesťažujú sa, aké je všetko ťažké, ale prekonávajú prekážky a menia svet k lepšiemu. To sú u mňa podnikatelia. Nie tí, čo sa nepoctivo priživujú na obchodovaní so štátom, dotáciách, eurofondoch a známostiach v politike. Podnikatelia nie ani tí čo neplatia dane a odvody, faktúry svojim dodávateľom a spravodlivé mzdy spolupracovníkom. Oddeľme od seba podnikateľov a podvodníkov, tých, čo opravujú svet a tých, čo ho ničia, tých čo tvoria a tých, čo rozkrádajú.

cesta3

Naše stretnutia v Podnikateľskej univerzite

Aj ja som si vybral, čo budem a čo nebudem robiť. Budem sa venovať naplno Podnikateľskej univerzite a prepájaniu domácich podnikateľov (vzhľadom na to, že sme česko-slovenská rodina a striedavo žijeme v oboch krajinách, považujem za domácich podnikateľov aj našich českých priateľov). Nechcem tu nadávať na politiku a nadnárodné koncerny, ale som presvedčený, že budúcnosť našej krajiny nevytvoria politické špičky ani zahraniční „investori,“ ale domáci podnikatelia. Za podnikateľov však nepovažujem iba vlastníkov firiem, ale všetkých ľudí, ktorí chcú aktívne zlepšovať svet okolo seba – učiteľov, ktorí menia školy tak, aby sa ich žiaci uplatnili vo svete, ktorý prichádza, lekárov a sestričky, rozvíjajúcich svoje pracoviská pre prospech pacientov, kňazov, ktorí ľuďom otvárajú oči pre lásku a pomoc blížnym, dobrovoľníkov, ktorí opravujú poničený svet okolo nás.

cesta4Niektoré tváre z Podnikateľskej univerzity

Podnikateľská univerzita

Latinský názov universitas znamená celok, univerzálnosť, svet, alebo aj spoločenstvo učiteľov a žiakov s definovanými pravidlami a právami (universitas magistrorum et scholarium).

Za podnikateľa považujeme človeka, ktorý rozvíja svoj talent a objavuje svoju vlastnú cestu a jej zmysel. Vytvára úžitok pre druhých, je kreatívny, húževnatý, poctivý a disciplinovaný.

Projekt Podnikateľskej univerzity začal vznikať v roku 2007 pri vzájomných diskusiách s profesorom Milanom Zeleným a odvtedy v nej študovali desiatky majiteľov a manažérov slovenských a českých firiem. Štúdium je prepojené s návštevami významných firiem a diskusiami s ich zakladateľmi a šéfmi (v septembri budeme diskutovať v I.D.C. Holding Sereď s majiteľom profesorom Štefanom Kassayom, generálnym riaditeľom Pavlom Kovačičom a dizajnérom obalov a značiek Patrikom Paulom.

Táto škola nie je akreditovaná, nemá a ani nebude mať žiaden certifikát z nejakého ministerstva alebo iného úradu. Chceme sa učiť to, čo potrebujeme pre svoje úspešné podnikanie a životy a nie to, čo predpisujú úradníci a profesori, ktorí sami nikdy nepodnikali. Nechceme sa učiť zbytočné teórie, ale chceme počas štúdia riešiť aktuálne problémy v našich firmách tak, aby sme boli dlhodobo úspešní.

zeleny

Je to škola podnikateľov a pre podnikateľov, ktorí sa neučia čítaním kníh o podnikaní, ale podnikaním vo svojich firmách. Namiesto zápočtov a skúšok podnikatelia testujú svoje inovácie a biznis modely na trhu a vyhodnocujú výsledky svojich firiem.

Podnikateľská univerzita má štyri piliere:

 • Stretávanie, prepájanie sa, vzdelávanie podnikateľov a rozvoj ich firiem (učíme sa podnikaním)
 • Spoločné projekty (rozvíjame sa spoluprácou a prepájaním našich biznisov)
 • Práca s mládežou a s ich učiteľmi – podpora foriem vzdelávania, ktoré vedú k samostatnosti, proaktivite, kreativite a podnikaniu. Detské podnikateľské kempy.
 • Podnikanie so skupinami ľudí na okraji spoločnosti – komunity ľudí, ktorí stratili strechu nad hlavou, sú chorí, starí a dostali sa do ťažkých životných situácií. (Keď sa vylieči duša, vylieči sa aj telo)

cesta8

OZ Dobrý pastier a prepájanie s podnikateľmi

Všímam si podnikateľov, ako investujú svoje peniaze do budov a stojov. Niekoľkonásobne lepšia investícia je do seba a do svojich ľudí. Hodnota strojov dnes rýchlo klesá a čím neskôr si kúpite novú technológiu, tým bude lacnejšia a modernejšia. Využitie strojov a budov závisí od podnikateľa a jeho biznis modelu znalostí ľudí, ktorí zariadenia obsluhujú.

V posledných 30 rokoch som spolupracoval s mnohými významnými podnikateľmi a prežíval som s nimi víťazstvá aj pády. O víťazstvách sú články v časopisoch a prezentácie na konferenciách. Pády zostávajú často skryté.

Zhrnul by som ich takto:

 • Neznalosť toho, čo sa deje na trhu a v okolí podniku, neschopnosť pochopiť a reagovať na rýchlo sa meniace hrozby a príležitosti.
 • Nevyvážený a zastaralý biznis model, kopírovanie a napodobňovanie druhých, žiadna výnimočnosť a slabá inovatívnosť.
 • Neznalosť modernej organizácie podniku a procesov.
 • Neschopnosť prepájať sa, vytvárať siete, učiť sa od druhých, spolupracovať a inovovať.
 • Pýcha a lenivosť, zahľadanie sa do seba a neschopnosť reagovať na zmeny a príležitosti na trhu.
 • Pomalosť zmien, sladká nevedomosť, hľadanie a objavovanie „zázračných“ riešení, ktoré už niekde dávno existujú a zbytočné strácanie času.

cesta7

eBike vytlačený na 3D tlačiarni – Patrik Paul

Technické trendy, ktoré ovplyvnia naše podnikanie

 1. Všetko on line, rýchle, jednoduché a vzájomne prepojené
 2. Smart, adaptívne samoriadenie v reálnom čase, učenie sa a umelá inteligencia
 3. Individuálne a samoobslužné riešenia
 4. Nové formy komunikácie a ovládania systémov – mobilné aplikácie, rozšírená realita, pohyby, hlas, myseľ
 5. Nové formy marketingu – on line, virál, spoločenské siete
 6. Nové formy organizácie práce – siete, sloboda, zdieľanie
 7. Kontrola na diaľku, teleservis
 8. Robotika a automatizácia prepojená s ľuďmi, kooperatívne roboty a virtuálni avatari
 9. Globálny prenos informácii a lokálna výroba a spotreba, mini fabriky, mobilné fabriky
 10. Digitálne a virtuálne dvojčatá

cesta5

Inovácie – základ Podnikateľskej univerzity

Toto sú technické zmeny, ktoré môžeme vidieť prenikať do našich podnikov. Sú však aj ďalšie, ťažšie rozpoznateľné trendy – zmeny hodnotovom nastavení, motivácii a pracovných návykoch mladej generácie, neochota ľudí byť iba „ľudskými zdrojmi“ a podriadiť sa peniazom, rastúci počet „nepotrebných“ ľudí, ktorí budú nahrádzaní automatmi, robotmi a umelou inteligenciou. Osud týchto ľudí nezávisí iba od toho, či im spoločnosť vyčlení nejakú časť príjmu na to, aby prežili bez práce. Každý človek chce byť aj užitočný, potrebný, rešpektovaný a milovaný. Nedávno nám jeden mladý archeológ rozprával o pravekých kultúrach na Slovensku. Komunity, v ktorých vtedy ľudia žili, vyčleňovali slabých a neschopných ľudí na okraj, pretože neboli schopní vytvárať úžitok pre spoločenstvo. Dnes hrozí niečo podobné – hrozí, že budeme vyčleňovať na okraj tých, ktorí prehrajú boj o prácu s robotmi a počítačmi.

Ja však verím, že vytvoríme spoločenstvá, kde oslobodíme „ľudské zdroje,“ aby mohli byť znovu jedinečnými ľudskými bytosťami a pomôžeme im podnikať so svojimi talentmi a schopnosťami – nie len pre zvyšovanie bohatstva, ale pre naplnenie života. Podnikanie prestáva byť iba „Sústavnou činnosťou vykonávanou samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku,“ale začína hľadaním svojej vlastnej cesty a užitočnosti na tomto svete.

cesta6

Poľnohospodári a farmári v Podnikateľskej univerzite – Emil Schultz a Janko Šlinský, na navšteve Miško Pallo a Vladko Maslák

Toto sú hlavné faktory úspešného podnikania, ktoré sa snažíme rozvíjať v našej podnikateľskej univerzite:

 1. Bdelosť, empatia, citlivé sledovanie prostredia – ľudia okolo, trh, zákazníci, príležitosti, nové technológie, konkurencia
 2. Znalosti, ktoré nám umožnia pochopiť a správne interpretovať, čo sa okolo nás deje a čo máme robiť
 3. Sieť ľudí okolo nás, ktorí nám pomáhajú, dopĺňajú to, čo nám chýba
 4. Pracovitosť, vytrvalosť, húževnatosť – disciplína v opakovanom vykonávaní toho, čo je dôležité a potrebné
 5. Produkt, služba a hodnota, s ktorou prichádzame na trh, užitočnosť, ktorá vznikla z nášho talentu a úsilia
 6. Výkonnosť a produktivita, aby to, čo sme vytvorili dostali ľudia rýchlo a za dobrú cenu
 7. Odvaha vykročiť, schopnosť rozhodovať sa a energia vydať sa na cestu, iniciatíva, proaktivita – toto ja základ všetkého

Teším sa na ďalšiu cestu v Podnikateľskej univerzite a pozývam vás na ňu. Začíname v septembri.

pu

0