Roky stretávam podnikateľov, poznám ich firmy, rodiny, trápenia aj úspechy. Mnohí vybudovali veľké a úspešné firmy, niektorí sa stretávajú každý mesiac v spoločenstvách kresťanských podnikateľov, viacerí pomáhajú ľuďom v núdzi bez toho, aby sa tým niekde prezentovali.

Som presvedčený, že podnikateľom je každý človek hľadajúci úžitok, ktorý by mohol priniesť tomuto svetu. Podnikanie je hľadaním svojej vlastnej cesty a objavovaním toho, k čomu sme povolaní. Svet, v ktorom žijeme nezávisí od politikov, ale hlavne od podnikateľov, ktorí majú veľký vplyv na svojich spolupracovníkov, ich rodiny, zákazníkov, obchodných partnerov, miesto, kde pôsobia, platia dane a odvody.

Hovorí sa o tom, koľko pracovných miest nahradia v budúcnosti roboty a automaty. Ak by som la definovať jednu profesiu, ktorá nahradená určite nebude a jej vplyv v spoločnosti bude rásť tak by som definoval povolanie podnikateľ.

Prostredie pre podnikanie sa rýchlo mení. Prelomové technológie prichádzajú s obrovskou razanciou a vzájomne sa prepájajú. Na jednej strane vytvárajú nové oblasti podnikania, na druhej strane likvidujú celé podnikateľské odvetvia. Dnes už nestačí sledovať produktivitu a náklady vo svojej firme, ale hlavne to, čo sa deje vonku. A nejedná sa iba o zmeny v správaní zákazníkov a našu konkurenciu. Najväčšie inovácie prichádzajú z odvetví, ktoré nepoznáme. Niektorí zmeny nevidia a ich firmy „odídu z tohto sveta v spánku.“ Mnohí si zmeny všímajú, ale nevedia ich správne interpretovať a urobiť správne zmeny vo svojich podnikateľských modeloch.

Aj keď všetci hovoria o technologických zmenách (Priemysel 4.0, big data, umelá inteligencia, smart factory, IoT, rozšírená realita, koboty, claytronics, aditívna výroba, cloudy, a pod.), hlavne zmeny čakajú naše srdcia a hlavy.

Keď sa všetko rýchlo a nepredvídateľne mení – držme sa toho, čo sa nemení. Nerobme druhým ľuďom to, čo nechceme, aby oni robili nám a dôsledne používajme tento princíp v celom našom podnikateľskom modeli. Vo svete nedôvery a strachu ľudia ocenia slušnosť a dôveryhodnosť (znalosti + charakter). Ak nemáme potrebné znalosti a ľudí, tak musíme vytvoriť siete na ich zdieľanie a spoluprácu. Neukazujme na chyby druhých, ale pozerajme sa viac do zrkadla, vytvárajme druhým ľuďom podmienky na to, aby aj oni mohli byť užitoční. Okrem zrkadla sa musíme viac pozerať aj z okna von. Je zle, keď zmeny v okolí firmy predbehnú zmeny vo vnútri firmy. Nestačí iba znižovať náklady a optimalizovať procesy, musíme sa učiť inovovať seba a svet okolo nás. Potrebujeme nových lídrov. Líder nevytŕča a neberie si viac, ale v skrytosti slúži, dáva a teší sa z úspechu druhých. Všetko je dočasné, úspech aj neúspech, aj my sme iba dočasní správcovia našich podnikov a jediný deň, v ktorom môžeme niečo zmeniť k lepšiemu je dnes. Pýcha je príčinou pádu a slabosti, pád je začiatkom vzostupu a sily – rozvíjajme antikrehkosť. Nevyberajme si rovné a ľahké chodníčky, nekopírujme cudzie riešenia, náš život je hľadaním vlastnej cesty a povolania. Najväčšie bohatstvo a sloboda prídu vtedy, keď pochopíme, že nepotrebujeme nič z tohto sveta – veci, peniaze, moc, postavenie ani slávu.

Ak chcete diskutovať o týchto veciach, príďte 26.-27.4. na našu konferenciu v Žiline. Keď som uvidel zoznam prihlásených, veľmi som sa potešil. Taká koncentrácia výborných podnikateľov a ľudí sa len tak nestretne. Teším sa na dva dni s vami priatelia.

zeleny

 

 

zmeny1

0