Ľudia od nepamäti migrovali po svete a mali na to rôzne dôvody – objavovanie nových území, tyrani, vojny alebo nedostatok zdrojov. Ľudia z Európy objavili Ameriku a presťahovali sa tam. Sťahovali sa aj národy v Európe – Huni, Góti, Slovania, Vandali, Frankovia alebo Avari. Môj prastarý otec pracoval v Amerike, starý otec v Nemecku a v Čechách. Ja som pracoval v Nemecku, Rakúsku, Poľku, Česku a v iných krajinách. Komunisti vyhnali veľké množstvo ľudí z Československa vo viacerých vlnách – 1948, 1968. Bývalí komunisti, ktorí tu dnes vládnu, vyháňajú ľudí z Slovenska – mladých za štúdiom a prácou, starších a úspešných, za spravodlivosťou, zdravotnou starostlivosťou a životom bez mafiánov v politike.

Migrácia je súčasťou histórie ľudstva a prinášala pozitívne aj negatívne veci. Obohacovali sa kultúra, vzdelanie alebo gastronómia a zároveň vznikali aj konflikty a násilie. Migroval Mojžiš so svojim národom z Egypta, Ježišova matka s Jozefom aj Ježiš so svojimi učeníkmi. Migrantmi boli Jan Amos Komenský, Jan Antonín Baťa, Andy Varhol, Albert Einstein, Jozef Murgaš, Miloš Forman alebo Nikola Tesla. Otec Steva Jobsa bol zo Sýrie, Elon Musk prišiel z Južnej Afriky, Sergey Brin z Ruska, Freddie Mercury zo Zanzibaru. Viacerí moji priatelia sú migrantmi – napríklad Artur Gevorkyan, Milan Zelený alebo Petr Skondrojanis.

Dnes sa o migrácii a migrantoch hovorí často negatívne, niekedy čierno – bielo. Sú debaty o tom, či im máme pomáhať, prijímať ich do našej krajiny. Spýtam sa vás – keď vám zaklope na dvere človek, ktorý potrebuje pomoc, vyhodíte ho? Budete skúmať jeho národnosť, vierovyznanie alebo príčiny, prečo sa dostal do ťažkej situácie? Pomáhať človeku je prvá vec – všetko ostatné ide bokom. Inou otázkou je, či ľudia, ktorí k nám prichádzajú, pomoc skutočne potrebujú. Jeden známy mi píše, že vo Švédsku dostane „opatrovateľ“ migranta 2600.- euro v čistom. 600 euro na stravu a 2000 na ubytovanie a ďalšiu starostlivosť. Niektorí ľudia hľadajú odpoveď na otázku, kde sa tlačia tieto peniaze. Choré je podľa mňa ak sa pohybujú po Európe ľudia bez identifikácie, ak sa prijímajú ľudia bez toho, aby pre nich bola pripravená infraštruktúra a spôsob začlenenia do spoločnosti. Na druhej strane si myslím, že na človeka v núdzi sa nikdy nesmieme pozerať ako na „migranta“ alebo „votrelca.“ Aj Slovákom v zahraničí pomáhali a nebola u nás vojna ani zemetrasenie. Aj my by sme mali pomáhať, lebo pomáhať sa má. A ešte jedna otázka. Prečo sa masy ľudí, matky s deťmi, starci a celé rodiny dali do pohybu? Prečo opúšťajú svoje domovy? Lebo im niekto zo západného sveta rozvrátil krajinu, hádže im na mestá bomby a obchoduje s Daeshom, proti, ktorým bojuje. Milan Zelený hodnotí utečeneckú krízu ako zlyhanie zahraničnej politiky EU. Otázkou je, či nejaká zahraničná politika EU vôbec existuje, alebo je to iba, ako hovorí Milan Zelený, „nesúrodá a zmätená eurobyrokracia.“

Čakajú nás ďalšie vlny migrantov – za prácou, vodou, bezpečnosťou a lepším životom. Riešením nie sú ostnaté drôty, ale systém, ktorý dokáže integrovať flexibilných a pracovitých utečencov do našej spoločnosti. Už z histórie vieme, že svet dopredu neposúvajú ostnaté drôty, sankcie a rinčanie zbraňami, ale rôznorodosť, rešpekt a spolupráca. A Fico hovorí, že u nás 5000 migrantov nevydrží ani pár hodín. Nuž čo, keď budeme mať takého premiéra ako on, nevydržíme tu ani my.

A ešte jedna poznámka k migrantom, ktorá pochádza zo Svätého písma: „Ak sa bude u teba v tvojej krajine zdržovať cudzinec, neutláčaj ho! Cudzinec, ktorý sa bude u vás zdržovať, nech je medzi vami ako domorodec. Milujte ho ako seba, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Ja som Pán, váš Boh!“ (Lv 19, 33-34)

0