„Je třeba žít, jako když máte zítra zemřít. Je třeba se učit jako byste měli žít věčně.“ Milan Zelený

Internet je úžasný, ale najväčšiu a najzložitejšiu sieť na svete nosíme vo svojej hlave. Mozog človeka obsahuje sto biliónov (milión miliónov = 1012) nervových spojení. Pre porovnanie, počet internetových stránok presiahol v roku 2014 1 bilión. Priemerný neurón v našom mozgu vytvára kontakty s tisíckami iných neurónov naprieč celým mozgom. Nová myšlienka teda nie je nejaký osamelý záblesk, ale roj, sieť nervových buniek, ktoré skúmajú hranice najbližších možných spojení. Sto miliárd neurónov v našom mozgu sa dynamicky prepája v rôznych konfiguráciách až do vyriešenia problému, ktorý „nosíme vo svojej hlave.“ Tieto spojenia sú ovplyvnené aj našimi génmi, zážitkami a skúsenosťami.

To, čo sa deje v našom mozgu, prebieha aj na vyššej úrovni. Ľudia sa v určitej fáze svojho vývoja usadili, začali obrábať pôdu, chovať zvieratá, budovať sídla a mestá. Vzniklo niečo podobné ako tekuté siete neurónov v našom mozgu – myšlienky sa začali prelievať z človeka na človeka, vzájomne prepájať a kombinovať, šíriť a uchovávať pre ďalšie generácie. Vznikajú hrnce, spracovanie kovov, pece, kolesá, lode, plátno a hodváb, pluh, papyrus, sviečky, abeceda…

Významné nápady a inovácie vznikali v sieťach. Je zaujímavé ako sa zrazu v jednom čase, a niekedy aj na jednom mieste, objavilo niekoľko filozofov (napr. Aristoteles, Sokrates, Platón), výtvarných umelcov a architektov (Michalangelo, Leonardo, Brunellschi), spisovateľov (Shakespeare, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Corneille, Moliére, Racine) alebo matematikov (Seki Kova, Newton, Leibnitz), či vynálezcov (Einstein, Born, Bohr, Planck, Tesla, Edison).

Nová myšlienka musí mať aj vhodné prostredie pre svoje použitie. Prvé elektromobily vznikli v tridsiatych rokoch devätnásteho storočia a na prelome 19. a 20. storočia jazdilo vo veľkých mestách vyše 30 tisíc elektromobilov. Po prvej svetovej vojne v 30. rokoch elektromobily prakticky zanikli a zdá sa, že dnes sa vracajú späť aj s novou infraštruktúrou pre ich využívanie. Charles Babbage vymyslel prvý počítač v roku 1837, ale ľudstvo muselo čakať sto rokov, kým funkcie zložitých a pomalých mechanických častí prebrali elektronické súčiastky.

Prečo o tom hovorím? Pretože vidím, zúfalé snahy o inovácie v mnohých podnikoch, ktoré neprinášajú výsledky. Niektorí píšu na papieriky „úžasné“ nápady a neuvedomujú si, že inovácia nie je ani tak o nápade, ako o jeho realizácii (prototypovanie) a komercionalizácii (investovanie). Sú firmy, hľadajúce géniov a supermanov. Potom ich zatvoria do prostredia, ktoré utlmí alebo úplne zabije „roje nápadov v ich hlavách.“ Iní si zase vyzdobujú priestory ako vo firme Google, ale zabúdajú na to, kto v týchto kreatívnych kanceláriách sedí a pracuje.

Som presvedčený o tom, že na ceste k inováciám musíme urobiť niekoľko vecí – včas rozpoznávať trendy v prostredí okolo nás a prispôsobovať sa im. Toto dnes nie je možné robiť v laboratóriu alebo v inovačnom oddelení, ale v tekutej sieti nad úrovňou podniku. Tam môžeme stretávať technických expertov, tvorivých ľudí z rôznych odborov a podnikateľov mysliacich v biznis modeloch. Toto prostredie musíme kultivovať tak, aby sme podporovali „prepájanie neurónov“ a posúvali hranice najbližšie možného. Stretávam veľa ľudí, ktorí sedia vo svojich firmách a lamentujú nad tým, že sa im nedarí. Čo majú robiť? Urobiť krok.

Poviem vám o jednom spojení. Na seminári som kedysi stretol chlapíka, na korom bolo hneď vidieť, že premýšľa inak. Šéfoval strojárskej výrobe, ale rozhodol sa, že bude predávať ebiky. Chodil k nám do Podnikateľskej univerzity, kde vznikalo veľa otázok a rôznych spojení. Raz prišiel aj Patrik Paul, výborný dizajnér, ktorý vyše 15 rokov pracoval na rôznych modeloch bicyklov. Naše prepojenia naberali na intenzite. Neboli vždy úplne jednosmerné a harmonické. Štefan Čeman je dobrodruh, ktorý ide na hrane, Patrik je systematický detailista, zvažujúci riziká a nepustí z ruky nedokonalé riešenie. Ja mám rád rýchle rozhodovanie a akcie. Tento piatok sme sa stretli v obchode ebikov u Štefana. To, o čom sme pred pár rokmi snívali, dnes funguje – obchod horských ebikov. Sú tam všetky nové trendy, ktoré sme spolu riešili – kustomizácia a individuálne nastavenie na telo zákazníka (simulátor Guru), samoobsluha, eliminácia medzičlánkov, lokálny on line servis zákazníkom. Patrik priniesol dobré správy. S vývojom nového modelu ebiku sa blíži do finále. Jeden prototyp sa úspešne testuje, druhý sa dokončuje a bude predstavený v krátkom čase verejnosti. Máte sa na čo tešiť, bude to Tesla v ebikoch, skutočná bomba.

Naša druhá tekutá sieť vzniká aj v Čechách – v okolí Brna sa stretávame na zaujímavých projektoch s dizajnérom Martinom Tvarůžkom a profesorom Jirkom Markom, v Prahe ma to veľmi baví s Janom Maškom, Davidom Vrbom, Lubošom Malým, Petrom Skondrojanisom, Jirkom Rozvařilom, Romanom Stupkom, Filipom Dřímalkom a ďalšími. S Milanom Zeleným, Ivanom Baťkom, Olgou Girstlovou, Petrom Krištofovičom a ďalším priateľmi sa rozbieha Nadácia ZET. So Zbyňkom Frolíkom, Standom Bernardom, Norom Brathom a Vladom Levárskym vás pozývame na Akadémiu inovácii 2016. Takéto stretnutia, inovácie a inšpirácie, ktoré prinášajú, mi dávajú energiu a ukazujú smer ďalších krokov. Tešim sa na tento piatok – stretnutie má naša skupina Agrokruh. V zime sa dá tvoriť najviac, v lete sa pracuje na poli.

Andreas Dürst, vo svojej knihe Der act! Afinity Prozess píše, že najväčšou chybou, ktorú môžeme urobiť, je neurobiť prvý krok, lebo si myslíme, že je nepodstatný. Milan Zelený hovorí, že v prevratne sa meniacom svete existuje len jedna stratégia hodná úvahy: Urob prvý krok. Aký je prvý krok? Môžete napríklad zobrať kľúčových ľudí z firmy a začať ich prepájať s externým prostredím a objavovaním najbližšie možného. Aj tomto roku budeme mať veľa takýchto prepojení, dúfam, že sa na nich uvidíme.

IMG_6283

S Patrikom a Štefanom v obchode Ride pred simulátorom Guru

DSCF7949

Rozsutce dnes z Grúňa

0