Mnohé firmy sú krehké a fungujú takto:

  • Na všetko majú smernice a štandardy, tisíce dokumentov pre audítorov a kvôli alibi, keď sa niečo stane. Keď nastane nová, neočakávaná situácia – všetci sú bezradní. Zdravý rozum, agilitu, podnikateľstvo, kreativitu a schopnosť prežiť nikdy nenahradia dokumenty. Videl som firmu, v ktorej mali zaujímavý projekt s pracovným názvom „ISO ide do neba.“ Na dvore zapálili ISO smernice, ktoré roky spisovali a odprevadili byrokraciu a formalizmus do večnosti.
  • Budúcnosť sa predpovedá a plánuje podľa minulosti a keď sa plány nenaplnia, všetci sú zmätení. Namiesto pochopenia toho, že budúcnosť sa nespráva podľa vzorcov z minulosti, sa neustále prepisujú strategické a podnikateľské plány. A vo chvíli, keď sú dopísané, je všetko inak. A tak dookola.
  • Organizujú sa brainstormingy a rozvíja sa kreativita bez realizácie, v mnohých firmách sa robia “powerpointové inovácie” bez skutočnej akcie. Nápady nie sú inovácie. Ak máte v úžasný nápad, o ktorom si myslíte, že rýchlo zarobíte miliardy, tak sa zobuďte. Musíte brúsiť biznis model so zákazníkmi dovtedy, kým to naozaj nebude úžasný biznis. Powerpoint nestačí. Veci sa menia takto: Akcia – spätná väzba – korekcia – akcia – spätná väzba – korekcia… úspech.

BMM

Obr.1. Myslieť a konať v biznis modeloch je lepšie ako neustále spisovať nekonečné podnikateľské plány a stratégie

  • Každý si pracuje na svojom piesočku, oddelenia si oddelenie plnia svoje ciele, posielajú rôzne správy a organizujú ich oponentúry, namiesto toho, aby spolupracovali ako tím na spoločných cieľoch.
  • Šéf firmy Google, Eric Schmidt, nedávno napísal, že firmy minimalizujú riziko namiesto toho, aby maximalizovali slobodu a rýchlosť. Hovoril o to, že firmy by mali dať dokopy ľudí, ktorý označuje ako “smart creatives (spolupracovníci, ktorí majú technické znalosti + podnikateľstvo + kreativitu), umožniť im prístup k najnovším technológiami, vytvoriť im podmienky a nechajte ich tvoriť veľké veci.
  • Skutočného zákazníka nahradili poradcovia, analytici, technici a iní experti, ktorí ho nikdy nestretli a vôbec nepoznajú jeho skutočné problémy a plány. Skutočná akcia je stále viac nahrádzaná plánom, reálne výsledky prezentáciami.

Všimli ste si, že firmy, ktoré prešli mnohými krízami sú životaschopnejšie ako tie, ktoré žiadne krízy riešiť nemuseli? Máte skúsenosť s tým, že výborné pracovné podmienky a nadštandardné platy niekedy nevedú k výnimočným výsledkom? Bol som vo firme, ktorej majitelia cestujú po svete a nadšení hľadajú zákazníkov na veľké projekty. Ich spolupracovníci sedia v papučkách vo firme a sťažujú sa, že im majitelia na čas nezaistili gastrolístky a čas so správnou príchuťou. Myslím si, že je dobré vystaviť ľudí vo firme určitej nepohode, vplyvom na trhu, šokom a zmenám, ktoré musia cítiť a správať sa ako podnikatelia, nie ako zamestnanci.

V inej firme chodí riaditeľ celý týždeň po Európe a zháňa objednávky, aby mu v pondelok jeho spolupracovníci, nadávali, že mohol dohodnúť lepšie ceny a dlhšie dodacie termíny. Na dvore stojí kamión, projekty a objednávky nie sú dokončené na čas a v požadovanej kvalite, ale po skončení pracovnej doby ide väčšina pracovníkov s čistým svedomím domov.

Krehké firmy, krehkí ľudia – pri prvom probléme sa zosypú. Existuje aj vyšší stupeň – firmy, ktoré prežijú problémy a krízy vo svojom okolí. Najvyšším stupňom rozvoja podniku sú však firmy antikrehké – firmy, ktoré z problémov a kríz vyjdú silnejšie ako predtým.

V škole nás učili veľmi veľa o tom ako bolo. Mnohé teórie a modely boli vhodné pre svet stability a predpovedateľnosti a ukazuje sa, že to, čo fungovalo včera, dnes funguje menej a zajtra nás môže priviesť do záhuby. Mnohí ekonómovia dodnes nepochopili, že ekonomické systémy a podniky nefungujú ako mechanické stroje. Bezradne točia kolieska na vstupe a očakávaný výstup neprichádza. Zlá správa pre tých, ktorí v škole poctivo študovali manažérsko – ekonomické teórie riadenia podniku – mnohé budete musieť zabudnúť a budete musieť naučiť riešenia situácii, ktoré ešte nikdy nenastali. Dobrá správa pre tých, ktorí do týchto škôl nechodili, alebo vymeškávali prednášky. Máte o jeden problém menej – nemusíte sa nič odúčať, stačí sa vám zorientovať v novom svete biznisu a pestovať svoju antikrehkosť.

Niektoré rozdiely medzi krehkou a antikrehkou firmou sú naznačené v tabuľke:

Krehká firma Antikrehká firma
Firma sa snaží vyhýbať krízam, alebo eliminovať vplyvy kríz na jej fungovanie Firma využíva krízy ako príležitosti na posilnenie a zlepšenie svojej konkurenčnej schopnosti
Väčšina zamestnancov je izolovaná od turbulencií a problémov v okolí firmy a spolieha sa na správne rozhodnutia majiteľov a vrcholových manažérov Spolupracovníci zdieľajú a chápu zmeny v okolí firmy, uvedomujú si, že sú všetci na jednej lodi a spolupracujú na potrebných zmenách vo firme tak, aby firma posilnila svoju pozíciu
Pracovníci pracujú podľa definovaných cieľov a štandardov, problém nastáva, pri radikálnych zmenách – prevratná technológia na trhu, náhly prepad trhu, inovácie konkurentov a pod. Pracovníci sa správajú ako spolupodnikatelia, sú proaktívni a schopní eliminovať mnohé problémy v predstihu, rýchlo a efektívne reagujú na náhle a nepredvídateľné zmeny
Ľudia vo firme sú šťastní, spokojní, žijú si ako v bavlnke a odmietajú zmeny Ľudia vo firme sú zocelení náročnými projektmi a zmeny berú ako samozrejmosť
Ľudia vo firme sú zavalení množstvom úloh, projektov a operatívnych problémov Ľudia vo firme sa zaoberajú zásadne dôležitými vecami, na ktoré majú reálny vplyv
Ľudia sú trénovaní na prípadových štúdiách z minulosti na zvládnutie najlepších praktík Ľudia sú trénovaní na riešenie neočakávaných situácii a hľadanie vlastných riešení a vlastnej cesty
Vo firme sa spisujú vízie, poslania a strategické plány, v prípade neúspechu sa prepisujú Vo firme sa robia kroky k dosiahnutiu strategických cieľov, v prípade neúspechu sa korigujú a robia sa ďalšie kroky
Firma sa orientuje na predpovedanie budúcnosti (forecasting), pričom využíva modely z minulosti Firma sa orientuje na objavovanie budúcnosti (foresighting), pričom využíva schopnosť vidieť nové trendy
Hierarchia, riadenie zhora, vynútená disciplína, stimulácia a homogenita v názoroch Decentralizovaná štruktúra, autonómne tímy, sloboda a zodpovednosť, motivácia a heterogenita v názoroch
Analýza a eliminácia rizika, hra na istotu, robustný vývoj a projektovanie nových príležitostí, kritika chýb a neúspešných projektov Využívanie riskovania v malom, experimentovanie a akceptácia chýb a omylov pri hľadaní nových príležitostí, agilita
Firma hľadá manažérov a pracovníkov, ktorí sú pracovití, disciplinovaní a orientovaní na plnenie strategických cieľov Firma hľadá kreatívnych podnikateľov, ktorí vedia spochybňovať zabehané riešenia a baví riešiť “neriešiteľné” problémy
0