Dnešný svet využíva veľké fabriky, do ktorých sa zvážajú suroviny, materiál a komponenty, aby sa vyrobili výrobky, ktoré sa následne rozvážajú po celom svete. Dnes však máme technológie, s pomocou, ktorých môžeme vyrábať lokálne, bližšie ku zdrojom alebo zákazníkom. Mohli by sme takto spracovávať ovocie a zeleninu blízko pri farmách, alebo upravovať finálne výrobky podľa potrieb zákazníkov v ich blízkosti. Eliminovali by sme zároveň zbytočnú prepravu (a uhlíkovú stopu), ale aj odpad a nevyužité kapacity lepším zdieľaním existujúcich kapacít.

Modulárna mikrofabrika je malá, efektívna, rekonfigurovateľná a mobilná. Redukuje tri hlavné zdroje (31%) generovania skleníkových plynov – cement, oceľ a plasty.

V našej inovačnej sieti Inovato dlhodobo pracujeme ne koncepte modulárnej mikrofabriky. Najskôr sme pripravovali niekoľko pilotných riešení – modulárnych produktov a výrobných konceptov v oblasti chladacich zariadení, eBikov, skladacích bicyklov, vizuálnej kontroly, robotiky alebo digitálnej platformy pre riadenie podniku.

Niekoľko desaťročí je Slovensko veľmocou vo výrobe automobilov. Je to naša silná aj slabá stránka. Zdá sa, že vo výrobe a predaji elektromobilov bude silnejšia Ázia. Ale pri automobilkách vzniklu na Slovensku a v Českej republike firmy, ktoré vedia navrhovať a dodávať automatizované výrobné systémy globálnym firmám.

Spájame sily a veríme, že tak ako Baťovci kedysi vyvážali fabriky a priemyselné mestá, budeme aj my schopní navrhovať, vyrábať a vyvážať modulárne mikrofabriky. Podobne, ako to robí jeden z našich členov KOMA Modular v Senegale. Pridávajú sa k nám experti z MTF STU Trnava, TU Wien, Fraunhofer a ďalší partneri z Grécka, Talianska, Španielska, Luxemburska, Nórska, Fínska, Portugalska a ďalších krajín.

Verím, že môžeme vytvoriť silné medzinárodné konzorcium pre vývoj a dodávanie modulárnych mikrofabrík do celého sveta.

Takto uvažujeme nad našim konceptom AMMF – Advanced Modular Microfactory

14