AKO NA ÚSPEŠNÝ GASTRO BIZNIS? 🍽️

Práve to a mnoho ďalšieho ohľadom gastra sa hostia dozvedia už 3.10. v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Regionálne inovačné centrum Banskobystrického samosprávneho kraja organizuje prvé odborné podujatie pre regionálnych podnikateľov v gastro biznise a hospitality manažmente.

Hostia budú mať možnosť zistiť, ako naštartovať a inovovať ich biznis model, či zákaznícky servis a spoznať úspešné inšpiratívne príbehy a osobnosti z praxe.

Skvelí rečníci, priateľská diskusia a interaktívny workshop  pod odborným vedením skúseného inovátora a experta na biznis modely Jána Košturiaka st.

🗣️ JÁN KOŠTURIAK ST. – Hodnota pre zákazníka v gastro biznise
🗣️ PETER SISÁK – Quo is slovenská gastronómia
🗣️ ĽUBOMÍR TRIZULIAK – Špičkový zákaznícky servis
🗣️ JÁN KOŠTURIAK ML. – Problémy a výzvy v gastro biznise
🗣️ LUKÁŠ RICHTER – Zlepšovanie procesov v gastro biznise

❗ Zostávajú posledné 2 miesta ❗

V prípade záujmu, prosím kontaktujte
📧 zuzana.chlebnicanova@dobrykraj.sk

Bon apetit! 🍴

7