Dostala sa mi do rúk kniha. Zvláštny názov a autor, ktorý je ekonóm a teraz aj politik – Ľudovít Ódor. Napriek tomu som sa do knihy začítal. Autor ju pôvodne začal písať v dobe covidu pre svoju dcéru, maturantku, aby jej pomohol vysvetliť ako funguje svet okolo nás. Myslím si, že sa mu to podarilo a túto knihu by si mal prečítať každý mladý človek. Aj starý. Namiesto rôznych hlúpostí, ktoré sa šíria na internete a v médiách. Kniha je rozdelená do tematických blokov a kapitol. V bloku Svetové megatrendy je popísané rozdelenie peňazí vo svete a vplyv priemyselných revolúcií a zvyšovania produktivity na znižovanie chudoby. Ďalej sa rozberajú klimatické zmeny, starnutie obyvateľstva, globalizácia a výroba v Číne. Z globálneho sveta postupuje autor ešte ďalej – do vesmíru, kde popisuje jeho vznik, teóriu relativity, kvantovú fyziku, cestovanie v čase, chaos a motýlí efekt. V ďalšom bloku nasleduje biologický svet – vznik života a evolúcia, cesta k úprave DNA a „výrobe“ superčloveka a otázky staroby a večnej mladosti. V bloku rozum a cit sa autor zamýšľa nad témami fungovania mozgu a inteligencie, vedomia, duše, slobodnej vôli, ľudskosti a vplyvov génov a výchovy na naše správanie. Blok ľudia a spoločnosť rozoberá demokraciu a zdroje polarizácie spoločnosti, ateizmus, náboženstvo, spravodlivosť a morálne princípy. Veľký blok je venovaný technologickej revolúcii – počítačom, prebiehajúcej technologickej transformácii, robotom, strojovému učeniu, veľkým dátam a bezpečnosti v kyberpriestore. Nasleduje matematický blok o náhode, čiernych labutiach a zázrakoch, Eulerovej rovnici, ktorá spája rôzne matematické svety, diferenciálnych rovniciach a integráloch ako jazyku Boha a vesmíru, fraktáloch, mechanizmoch komplexnosti a teórii sietí.

V predposlednom bloku sníva autor svoj sen o fundovanom občanovi, ktorému sa pokúša vysvetliť hospodárenie štátu, fungovanie peňazí, ekonomický rast, teóriu hier a strategické rozhodovanie a triezve myslenie. Posledným blokom knihy je téma spokojný život, kde Ľudovít Ódor rozoberá šťastie, zdravie, finančnú gramotnosť, kognitívne skreslenia v našom rozhodovaní, teóriu pravdepodobnosti a správne rozhodovanie.

Kniha má 655 strán, je napísaná jednoducho, pútavo a zábavne – pre deti aj pre seniorov. Preukazuje obrovský prehľad a vzdelanie jej autora, ale aj schopnosť vybrať z komplexného sveta okolo nás podstatné veci a vysvetliť ich tak, aby ich pochopili aj laici. Z obsahu a rozsahu knihy môže vzniknúť dojem, že sa autor hrá na génia a všeznalca sveta. On sám o sebe hovorí, že je ekonóm a v tejto knihe je len našim sprievodcom na výstave toho, čo nás obklopuje. Kniha pomáha vnímať a pochopiť dnešný svet. S jednotlivými kapitolami autorovi pomáhal tím odborníkov a svojimi kresbami ju obohatil Shooty.

Kniha je pozvaním ľudí k tomu, aby sme vo svojom myslení a rozhodovaní používali vedecký prístup, kritické myslenie, boli zvedaví a namiesto šírenia „svojej pravdy“ hľadali nové príležitosti, východiská a riešenia. Z knihy cítiť múdrosť, vtip aj pokoru autora. Ľudovít Ódor pripúšťa, že jeho pohľady na svet môžu byť časom revidované, že témy, ktoré si vybral sú odrazom jeho subjektívneho sveta. V knihe nepredkladá nespochybniteľné pravdy, čierno . biele pohľady na svet a jednoznačné riešenia. On nás pokojne a s nadhľadom pozýva ku skúmaniu a pochopeniu sveta, k hľadaniu rôznych ciest k tomu, aby spoločnosť, v ktorej žijeme fungovala lepšie a my sme v nej prežili naplnené životy.

Pán, ktorý napísal túto knihu, sa po jej vydaní stal premiérom vlády Slovenskej republiky. V histórii Slovenska je to možno prvý prípad, keď v tejto pozícii sedí skutočne odborne, manažérsky aj morálne fundovaný človek (možno by som sem zaradil aj Ivetu Radičovú, ktorá však nemala manažérske schopnosti zvládnuť tú svorku okolo seba). Žiaľ, pôsobenie Ľudovíta Ódora na Úrade vlády je s obmedzenými kompetenciami a iba do októbra. Potom ho pravdepodobne vymení nejaká banda hlupákov, ktorá vzíde z volieb a o tom, čo sa píše v tejto knihe nebude mať ani poňatia. Všímam si, že niektorí pred voľbami strašia viac Progresívnym Slovenskom, ako komunistami alebo fašistami. Myslím si však, že práve Progresívne Slovensko má najbližšie k prístupom, založeným na faktoch, dátach, analýzach, vedeckom prístupe a kritickom myslení, ktoré sú popisované v knihe Rýchlokurz geniality.

Každý z nás si však môže prečítať túto knihu, aj ďalšie zdroje, ktoré autor ponúka v poslednej kapitole. Každý z nás si môže vybrať oblasť, ktorá zodpovedá jeho talentom, záujmom a okruhu vplyvu. Máme na výber – nasledovať rôznych bláznov, ktorí nám rozhadzujú balíčky, manipulujú, klamú, šíria svoje „fundamentalistické pravdy“ a strašia nás všetkým ostatným, alebo sa spájať, učiť sa porozumieť skutočným problémom okolo nás a s vedeckým a systémovým prístupom hľadať východiská a riešenia.

V tomto týždni bol ďalší Podnikateľský kemp mladých. S radosťou som počúval mladé dievčatá a chlapcov ako chcú premeniť svoje sny na skutočnosť. Buďme zvedaví, objavujme príležitosti okolo seba a hľadajme nové cesty. A čítajme knihy ako je Rýchlokurz geniality.

foto: Ľudovít Ódor, www.odor.sk

27