33 rokov po revolúcii sme krajinou, v ktorej ľudia nadávajú, vzdychajú a tretina z nich by vraj radšej žila v bývalom režime v objatí Sovietskeho zväzu. Rozumiem ľuďom, ktorí opakovane očakávajú, že sa po voľbách niečo zmení k lepšiemu. Niečo sa vždy zmení, ale k lepšiemu pre obyčajných ľudí väčšinou nie. Sklamanie je rozdiel medzi očakávaním a skutočnosťou. Ja od politikov zhora nič neočakávam a tak nie som nikdy sklamaný. Očakávam však od seba a ľudí v mojom okolí – proaktivitu, odvahu ku zmene, schopnosť pomenovať problémy, hľadať ich príčiny a premeniť ich na príležitosti a riešenia. Toto je prvý krok inovácie – schopnosť zachytiť problém a hľadať riešenie. V našich dedinách a mestách žije veľa schopných ľudí. Vidieť to podľa toho, ako si vedia spravovať svoje domy a ich okolie, organizovať svoje rodiny a životy.

Mnohí však nevedia ako zmeniť veci verejné a kritizujú politikov, poslancov a úradníkov štátu. Často oprávnene, pretože si platíme týchto ľudí za služby, ktoré nie sú kvalitné. Nadávaním v krčme alebo na internete však veľa nezmeníme. Zoberme si vzorku ľudí, ktorí bývajú napríklad v slovenskej dedine veľkosti Varína, kde žijem ja. Žijú tu podnikatelia, manažéri, učitelia, remeselníci, živnostníci, študenti, dôchodcovia aj ľudia, ktorí sa nevedia zaradiť a popíjajú alkohol v krčme, doma alebo na lavičke v parku. Každý si žije svojim životom a každý by vedel za seba povedať, čo sa mu v obci nepáči. Predstavme si platformu, v ktorej by sa títo ľudia začali organizovať a diskutovať o tom, ako to zmeniť. Môžu diskutovať na sociálnej sieti, sadnúť si spolu na kávu, zorganizovať workshop alebo založiť občianske združenie. Môžeme ponúknuť svoj čas a  znalosti škole a pripraviť pre deti krúžky, besedy alebo športové akcie. Môžeme začať riešiť problémy odpadkov, recyklácie a životného prostredia. Kto nám bráni pripraviť projekt, ktorý vyrieši nejaký nedostatok, ktorý nás trápi – zdravotníctvo, pomoc sociálne slabým ľuďom, šport, infraštruktúra, rekonštrukcia historických pamiatok, cestovný ruch, kultúra a pod.

Pán farár Vladimír Maslák pred rokmi vyšiel zo svojej fary, zobral bezdomovca na ulici, zaviezol ho na ošetrenie do nemocnice a pomohol mu vrátiť sa do života. Dnes má okolo seba takmer 800 takýchto ľudí. Kupuje a opravuje s nimi nevyužívané a poškodené budovy, zakladá sociálne podniky, chová zvieratá, vyrába syry, opravuje nábytok, pomáha chudobným, chorým a opusteným. Mohol kázať v kostole o pomoci chudobným a núdznym a písať na internete statusy o tom, že by sa mal o týchto ľudí štát postarať. Vladko ľudí, ktorí padli uzdravuje prijatím a prácou. Nemocný človek získava nad sebou moc tým, že začne robiť úžitok a pomáha druhým. Ľudia ožívajú a uzdravujú sa tým, že tvoria, pracujú, pomáhajú, prinášajú úžitok druhým a dostávajú za to pochvalu, ocenenie a nakoniec aj finančnú odmenu. Koľko vecí by sme vedeli opraviť v spoločnosti, keby sme k životu pristupovali ako Vladko Maslák? A on sám, ktorý nás mnohých inšpiruje, je pre nás lídrom a vzorom o sebe hovorí, že je len lopatou v Božích rukách. Nestrácajme čas nadávaním. Znechucuje to nás aj tých, ktorým našu kritiku adresujeme. Staňme sa lopatami v Božích rukách a svet bude úplne iný. Neriešiteľné problémy sa začnú riešiť, vzdychači a nadávači sa  začnú meniť na inovátorov a podnikateľov, negatívne prostredie zrazu ožije.

Postup inovácie je nasledovný:

1. Empaticky vnímaj problémy okolo seba

2. Vyber a ohranič problém, na ktorom ti záleží

3. Definuj príčiny problému, nájdi správnych ľudí a navrhni prvý prototyp riešenia

4. Vyskúšaj riešenie, zaznamenaj nedostatky a chyby

5. Opravuj a rozširuje svoje riešenie, kým nebude problém vyriešený

Často nás pro slove inovácia možno napadnú mená ako  Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Henry Ford, Tomáš a Jan Antoním Baťovci, Steve Jobs alebo Elon Musk. Inovácie však nemusia mať iba rozmer prelomovej zmeny (disruption) a transformácie. Výsledkom inovácie nemusí byť vznik nového objavu, vynálezu alebo zmena celého priemyselného odvetvia alebo firma označovaná za jednorožca (miliardová firma).

Inovácie musia však prebiehať v každej firme a organizácii, ktorá si chce udržať a zlepšiť svoje postavenie na trhu. Každá inovácia zvyšuje úžitok (hodnotu) pre zákazníka (napr. bezpečnosť, komfort, výkon) a odstraňuje z výrobku alebo služby škodlivé funkcie (napr. spotrebu energie, emisie, riziká a pod.). Nazvime tento druh inovácií podnikovými inováciami.

Prelomové a podnikové inovácie menia a zlepšujú svet, zároveň však vytvárajú skupinu ľudí, ktorí nie sú schopní prispôsobiť sa zmenám, ktoré inovácie prinášajú. Niektorí stratia prácu, prepadnú cez sociálnu záchrannú sieť, ocitnú sa na okraji spoločnosti alebo trpia nepotrebnosťou a osamelosťou. Potrebujeme aj sociálne inovácie, ktoré pomôžu tejto skupine ľudí nájsť prijatie, mať možnosť vytvárať úžitok a znovu sa začleniť sa do normálneho života. Uvedené tri druhy inovačných ekosystémov je nutné prepojiť.

Prelomové inováciePodnikové inovácieSociálne inovácie
Hlavný benefitPrelom v celom odvetví a zásadné zmeny na trhu a v spoločnostiZvyšovanie pridanej hodnoty a konkurenčnej schopnosti podnikuAktivovanie „nepotrebných“ ľudí, ich integrovanie do spoločnosti prácou, ktorá je terapiou
EkosystémPrepojenie vedy, výskumu, vývoja a startupových ekosystémovPrepájanie aplikovaného výskumu, podnikov a startupovIntegrácia sociálnych podnikov do inovačných sietí podnikov
Prepojenia
Prelomové inovácie Pomáhajú podnikom meniť podnikateľské modelyGenerujú financie pre investovanie do sociálnych projektov
Podnikové inováciePomáhajú prelomovým inováciám prenikať na trh Vytvárajú zdroje na pomoc sociálnym inovátorom – expertov, nepotrebné zdroje, prácu
Sociálne inováciePoukazujú na problémy, kam zamerať výskum a vývojVyužívajú to, čo podniky vyhadzujú, nepotrebujú, nevyužívajú – repasujú, opravujú 

Nie je nič zlé na tom, ak sú ľudia smutní, vzdychajú. Je však zlé, ak sú v takomto stave trvalo a čakajú, že „niekto“ to zmení. Cítim sa dobre medzi proaktívnymi a pozitívne mysliacimi ľuďmi. Viem pochopiť ľudí, ktorí padli a sami sa nedokážu dostať zo svojich problémov. Zdraví majú pomáhať nemocným k moci nad sebou a silnejší slabým, aby aj oni získali silu bojovať so svojim osudom.

Chcel by som žiť v krajine inovátorov, kde si ľudia vzájomne pomáhajú objavovať a rozvíjať svoje talenty. Namiesto nadávania pri pive, by chlapi v krčme vymýšľali nápady na zlepšenie fungovania svojej dediny. Namiesto sťažností by úradníci riešili redizajn svojich procesov. Negatívne statusy by nahradili prezentácie výsledkov projektov. Konflikty a hádky by ľudia zamenili za organizovanie dizajn sprintov a workshopov.

Vzdychači a nadávačiPodnikatelia a inovátori
ProblémZase mám problém a neviem, čo mám robiťKaždý problém je príležitosť na zmenu k lepšiemu
ChorobaBože, prečo som ochorel práve ja a musím takto trpieť?Čo mi chce táto choroba povedať? Čo musím zmeniť vo svojom spôsobe života?
PolitikaTí hore len kradnú a klamú a my sme ich bezbranné obete, ktoré to nedokážu zmeniťMám svoj okruh vplyvu, ktorý si môžem zväčšovať a môžem tak zmeniť aj mnohé veci v spoločnosti
PrekážkaVidím množstvo prekážok, ktoré mi bránia v ceste za svojim cieľomPrekážky ma povzbudzujú a ukazujú mi správnu cestu k cieľu
PádPád ma zrazil na dno a ja čakám, že mi niekto pomôže vstaťPád mi priniesol poučenie a šancu na nový začiatok, vstanem a idem ďalej

Zdá sa vám, že som sa zbláznil? Chcem žiť v krajine inovátorov, nie vzdychačov a budem sa snažiť, aby nás bolo stále viac. Budujme ekosystémy, ktoré budú úrodné pre prelomové, podnikové aj sociálne inovácie a prepájajme ich. Žatva je veľká, ale robotníkov málo…

https://www.youtube.com/watch?v=H4Hjm_FKXw4&t=47s

finalny-program-KONFERENCIA-Opravari-spolocnosti-2022

22.11.2022_Kosturiak

27