Na tejto knihe som robil v lete pri mori v Chorvátsku. Dnes by som niektoré kapitoly zmenil, medzitým sme robili na iných projektoch a používali sme iné prístupy. Aj prístupy k inováciám sa dnes menia. Sláve viac premýšľam nad tým, ako inovovať seba – zbavovať sa zlozvykov a závislostí na svetských veciach a stávať sa lepším človekom.

Tu je tá kniha:

ke0513_sazba2

8