V minulom roku sme diskutovali s politikmi, podnikateľmi a inovátormi o tom, že krajina potrebuje novú víziu a plán. Krajina sa neskladá z rezortov a jej inovácia sa nedá urobiť na ministerstvách. Je to celistvý a vzájomne prepojený živý organizmus, ktorého rozvoj sa nedá riadiť vyhláškami a smernicami, ale proaktívnym pohybom zdola. Vznikol Plán obnovy Slovenska. Samotný dokument je dôležitý, aby sa vyčlenili peniaze, naplánovali ciele a potrebné kroky. Najdôležitejší sú ľudia, ktorí tieto zmeny budú realizovať – odborníci v rozličných oblastiach, inovátori, podnikatelia, projektoví manažéri. Vizionár Gerd Leonhard na našom stretnutí Inofest povedal, že v najbližších 10 rokoch zažijeme väčšie zmeny, ako v posledných 100 rokoch. Musíme sa na ne pripraviť. Systémy a organizmy, ktoré sa menia pomalšie ako okolité prostredie, postupne zanikajú.

Potrebujeme hlavne duchovnú obnovu sami seba. Každý z nás. Vrátiť sa ku koreňom a hodnotám fungovania tohto sveta. Obnoviť dôveru a spoluprácu namiesto konfliktov a sporov. Začnime s inováciou seba samého. Premiér na našom stretnutí v piatok povedal príklad: Keď niekomu z nás ochorie blízky človek, väčšina hľadá známosti k dobrému lekárovi. Musíme to zmeniť. Vytvoriť krajinu pre všetkých. Krajinu, kde nepotrebujeme známosti, úplatky a predbiehanie sa, aby sme dostali dobré služby. Obyčajní ľudia na Slovensku stáročia žili pod vládou iných národov. Vládli nám nacionalisti, fašisti, komunisti, papaláši, oligarchovia aj mafiáni. Zanechalo to na nás stopy nedôvery, negativizmu, závisti aj nenávisti. Potrebujeme obnoviť svoj vzťah k Bohu, k sebe, k ľuďom a veciam okolo nás. Hľadajme vieru, lásku a nádej. Postavme do stredu spoločnosti obyčajných ľudí a pomôžme im rozvinúť ich neobyčajné talenty. Svätý otec nás vyzýval k slobode, tvorivosti a dialógu. Inovátori premieňajú problémy na príležitosti a opravujú svet. Staňme sa inovátormi našich životov a prostredia, v ktorom žijeme. Obnovme v sebe to, čo sme dostali do výbavy keď sme boli malými deťmi – fantáziu, tvorivosť, odvahu a čistotu. Sedeli sme s premiérom celé dopoludnie a diskutovali o budúcnosti našej krajiny. Zapaľovali sme malé plamienky nádeje a niesli ich do svojich rodín a firiem ako Betlehemské svetlo. Eduard Heger nie je superman ani spasiteľ tejto krajiny. Je to poctivý a pracovitý chlap. On sám Slovensko nezmení, ale s nami sa mu to môže podariť.

11.10.2021 plánujeme Akadémiu Dobrého Pastiera na tému Pápež František a Plán obnovy. Radi by sme hovorili o obnove seba aj našej krajiny. Našim hosťom bude Vladimír Šucha.

Inovácie sú témou premiéra Slovenska

Bolo nám cťou s Petrom Ballonom oceniť inovátorov Ľubomíra Šveca, Stanislava Martinca a Štefana Kassaya

Dušan Mandulák so svojim elektrobicyklom Sharvan, o ktorom budeme ešte veľa počuť

Jedna z inovácií Inovata – Trialpanel z recyklátov na rýchle prerobenie nevyužívaných železničných tratí na cyklotrasy

Celé dopoludnie v piatok sme diskutovali o inováciách a Pláne obnovy s Eduardom Hegerom

41