Máme pápeža jezuitu. Učeníci sv. Ignáca z Loyoly sa zameriavajú na sebapoznávanie, inovatívnosť, lásku a odvahu. Aj Svätý otec nás pri svojej návšteve povzbudzoval k vytváraniu budúcnosti. Hovoril, že cirkev nie je pevnosťou, mocenskou štruktúrou, či hradom, ktorý postavený na návrší, hľadiaci zhora na svet s odstupom a vystačí si sám. „Zanechajme prílišné starosti o samých seba, o naše štruktúry či o to ako sa spoločnosť na nás pozerá,“ hovoril pred našimi najvyššími pastiermi. Dúfajme, že počúvali pozorne. Pápež František zdôraznil slobodu, odvahu a dialóg.  Slobodný vzťah k Bohu je viac ako snaha o kontrolu a slepú poslušnosť.  Pápež povedal: „Zoči voči strate zmyslu pre Boha a radosti viery nepomôžu náreky; neosoží nám zabarikádovať sa v pevnosti obranného katolicizmu, súdiť a obviňovať zlý svet. Potrebujeme tvorivosť Evanjelia. Dajme pozor! Evanjelium ešte nie je uzavreté, je otvorené!“ Áno, aj my máme aktívnu účasť na s-tvorení. Mladým ľuďom povedal: “ Dnes je toľko rozkladných síl, tých, ktorí obviňujú všetkých a všetko, šíria negativizmus, sú odborníkmi na sťažnosti. Nepočúvajte ich, veru nie, pretože sťažovanie sa a pesimizmus nie sú kresťanské, Pán nemá rád smútok a keď niekto zo seba robí obeť. Nie sme stvorení, aby sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu, ku druhým, smerom k spoločnosti.“

Každá veta, ktorú pápež povedal išla rovno do srdca a niekedy vohnala slzy do očí. Verím, že sme všetci pozorne počúvali. Pannu Máriu nazval súcitnou Matkou. Buďme takí aj my. Namiesto prázdnych slov s skloňme k tým, ktorí nás potrebujú – navštívme našich starých rodičov, podajme ruku slabým a pomôžme tým, ktorí sa už sami nedokážu postaviť. Hľadajme vlastnú cestu – v dialógu a spolupráci.

V príhovore v Košiciach zaznelo: „Ak objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť. A Ježišova radosť, v bolesti, sa premieňa na pokoj. Želám vám túto radosť, silnejšiu ako čokoľvek iné. Prajem vám, aby ste ju zaniesli svojim priateľom. Nie kázne, ale radosť. Prinášajte radosť! Nie slová, ale úsmevy, bratskú blízkosť.“

37