Tomáša Baťu sme preberali na našej Akadémii Dobrého Pastiera s Gabrielou Končitíkovou. Hovorili sme o každodenných návykoch, ktoré by sme mali rozvíjať na to, aby sme boli dostatočne silní na svoje podnikanie, ktoré Baťa charakterizoval ako službu človeku, verejnosti a životu. Službu má človek poskytovať v prvom rade sebe samému, aby bol silný a odolný, pretože nemôžeme dávať ďalej to, čo sami nemáme. Až následne ide o službu rodine, priateľom a spolupracovníkom. Po zvládnutí týchto stupňov služby je človek pripravený na službu podniku, spoločnosti, verejnosti a životu. Baťa tieto princípy rozvíjala sám na sebe. Hovoril, že nikdy od svojich spolupracovníkov nesmieme žiadať viac, ako sme schopní priniesť sami. Žiaden podnik nebude rásť, ak sa zastaví rast šéfa.“ Tomáš Baťa sa učil a prekonával prekážky, vybudoval si svoj tím ľudí a venoval sa rozvoji spolupracovníkov. Slovo zamestnanec nepoužíval a hovoril, že zamestanci sú tí, ktorí musia, spolupracovníci sú tí, ktorí chcú a môžu. Spolupodnikatelia sú tí, ktorí chcú, môžu a cítia potrebu. Baťa zdôrazňoval, že na ceste k úspešnému sebarozvoju máme len dve prekážky – strach a lenivosť. Tu je jeho výrok, ktorým ľudí vyzýval k tomu, aby nabrali odvahu ku zmene a prekonali lenivosť: „Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu – skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší.

Tomáš Baťa zdôrazňoval, že pre rozvoj podniku si nestačí kúpiť ruky a hlavy spolupracovníkov, ale treba získať ich srdcia, ktoré sa nedajú kúpiť. Tomáš teda rozvíjal seba a ľudí vo svojom okolí a vybudoval tak jednu z najúspešnejších firiem na svete, ktorá podnikala v takmer 40 oboroch. On sám patril v tomto čase medzi 100 najbohatších ľudí na svete. Až potom sa odhodlal slúžiť verejnosti a stal sa starostom mesta Zlín.

Základnou vstupenkou do jeho firmy bol charakter. Vzdychacie typy neprijímali. Tomáš Baťa sa z bezstarostného a sebavedomého mladíka vypracoval na pokorného ale odvážneho muža, ktorý sa vyznačoval odvahou, pracovitosťou a disciplínou. Práve disciplínu a systém považoval za zdroj slobody a úspory času.

S Gabrielou Končitíkovou a Baťovou školou budeme v našej Akadémii Dobrého Pastiera pokračovať.

1_batove_inspiracie-1

Prezentáciu môžete prezerať šípkami.

31