V Pláne obnovy je 106 miliónov eúr na lákanie a udržanie talentov. V Inovate sa nám podarilo prilákať v tomto lete niekoľko desiatok talentov zo zahraničia aj bez peňazí. Prišli slovenskí študenti a absolventi z USA, Veľkej Británie, USA, Nemecka, Číny, Rakúska, Dánska, Kórei z oblasti IT, mikroelektroniky, biotechnológií, marketingu, obchodu, podnikania, dátovej analytiky, experimentálnej fyziky, techniky a ďalších odborov. Pracujú s Jozefom Bujnovským a Petrom Hospodárom na projektoch. V týchto dňoch máme s nimi business kemp v Senici, kde diskutujeme s Vladom Levárskym a jeho spolupracovníkmi o nových trendoch, inováciách a podnikateľských príležitostiach.

Zajtra sa stretnú so zakladateľmi Inovata a pridajú sa k nám aj na Inofeste.

20