Inovácie vznikajú na stretnutiach ľudí. Mali sme ich v Inovate niekoľko. Na Biking Future sa stretli ľudia, ktorí sa venujú vývoju, výrobe a predaju bicyklov. Diskutovalo sa hlavne o potrebe vytvorenia európskeho dodávateľského reťazca a servisnej siete pre elektrobicykle. Táto potreba je veľmi aktuálna vzhľadom na kolaps dodávok z Ázie, ale aj trend výroby bicyklov podľa požiadaviek individuálnych zákazníkov a nové podnikateľské modely. Na stretnutí InovaMeet sme diskutovali o spolupráci na nových inovačných projektoch a rôznych zdrojoch ich financovania. V spoločnosti CEIT sme sa dohodli na spoločnom cykle stretávania sa priemyselných inžinierov v podnikoch a zdieľaní skúseností a nových prístupov.

Májové stretnutie zakladateľov Inovata sme mali v OZ Dobrý Pastier v Dome sv. Jozefa. S našim hostiteľom Vladkom Maslákom sme sa bavili o spoločnom projekte farmy v Kláštore pod Znievom. Ráno, pred spoločným stretnutím Inovata, sme riešili spoločný projekt s Namom, majiteľom vietnamskej reštaurácie NhaBe v Martine. Plánujeme pre neho pestovať bylinky v Dobrom Pastierovi. Pred pár dňami sme sa stretli v telocvični Vladka Zlatoša v Nitre. Vygenerovali sme veľa zaujímavých spoločných tém, na ktorých budeme spolupracovať. Vladko Zlatoš a Tomáš Rusňák budú našimi hosťami v Akadémii Dobrého Pastiera 7.6.2021, kde budeme hovoriť o zdraví a životo – správe. veľmi dobré bolo aj stretnutie v Nadácii MedFond, ktorú založila Viktoria Sikomas s cieľom pomáhať ľuďom s telesným postihnutím.

Teším sa z týchto stretnutí, keď vidím Mirka Kunscha prezentovať perfektný kontrolingový systém Inovata, Simonku a Paľa Kubánovcov vytvárať marketingovú a komunikačnú stratégiu Inovata. Mám radosť z toho ako Peter Ballon buduje vnútornú organizáciu Inovata a pripravuje stretnutia s novými partnermi. Jozef Bujnovský s Ľubom Švecom plánujú a organizujú projekty a Vladko Levársky navrhuje Univerzitu digitalizácie. S Romanom Dvořákom organizujeme pravidelné diskusie o inováciách v česopise MM Spektrum. Je radosť pracovať v tíme, kde sú ľudia ako Patrik Paul, Miloš Gregor, Mirko Srogoň, Slávo Spišák, Edo Kovaľ, Jarko Crkoň, Santiago Aguado. A pridávajú sa ďalší – Robo Hronček, Zuzka Masárová, Peťo Hospodár.

Motivuje ma, keď vidím obrovskú synergiu prepojenia správnych ľudí. Teším sa aj na Letnú školu inovácií. V septembri plánujeme Inofest.

Stretnutie Biking Future
Stretnutie Biking Future a nové projekty
Namo a jeho vízia
Viktoria a naši chlapci z Dobrého Pastiera – Andrej a Miško
Zakladatelia Inovata v Dobrom Pastierovi
Na našom salaši
Na salaši
U Vladka Zlatoša
6