Minulý týždeň sme mali sviatok Dobrého Pastiera a spomínali sme na začiatky OZ Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom pred 13 rokmi. Vystriedalo sa tu veľa ľudí a dnes je v našej komunite vyše 600 klientov a 125 spolupracovníkov na 15 miestach. Niektorým sa podarí zbaviť sa zlozvykov, postaviť sa na vlastné nohy, nájsť si prácu a začať samostatne žiť. Sú však aj takí, ktorí sú starí a chorí a potrebujú opatrovateľskú alebo zdravotnícku starostlivosť. Starých a chorých ľudí privážajú niekedy aj ich príbuzní, ktorí sa o nich nedokážu postarať. Našou snahou je poskytnúť týmto ľuďom dobrú opateru a citlivý ľudský prístup. Väčšinou ide o ľudí, ktorí by si podobnú starostlivosť sami nemohli zaplatiť.

Chceli by sme zároveň ukázať príklad, ako sa dá aj pri nízkych nákladoch vybudovať kvalitné zázemie na zdravotnícke a opatrovateľské služby pre starých a chorých ľudí. Viaceré stavebné a technické práce sa vykonávajú svojpomocne, z vlastných zdrojov sa pripravuje aj strava. Niektorí ošetrovatelia sú ľudia, ktorí prišli z ulice, absolvovali kurzy a skúšky a dnes sa starajú o druhých. S niektorými prácami a spoločenskými aktivitami pomáhajú aj dobrovoľníci a študenti.

Tu sú niektoré pravidlá fungovania:

 • Prijatie – všetko zlé nechajme za bránou a hľadajme v každom človeku niečo dobré.
 • Pokoj – v pokoji sa najskôr vylieči duša a potom telo.
 • Práca – práca a užitočnosť pomáha prekonať mnohé závislosti a trápenia.
 • Pomoc druhému – sme uzdravení vtedy, až keď začneme pomáhať druhým.
 • Prítomnosť – žijeme v prítomnosti, snažíme sa robiť všetko najlepšie ako vieme.
 • Peniaze nie sú dôležité – nepoužívame ich, aby nás nepokúšali, odkladáme si ich na budúcnosť.
 • Pitie alkoholu nie je povolené – pravidelne sa kontroluje abstinencia, s psychológom sa stretáva klub alkoholikov.
 • Používanie vulgárnych slov a agresivity nie je povolené – snažíme sa vytvoriť prostredie slušnosti a rešpektu.
 • Priority – človek, potraviny, materiál – najskôr riešime človeka v núdzi, potom potraviny, ktoré by sa mohli pokaziť a materiál, ktorý sa môže znehodnotiť.
 • Plánovanie v minimálnej miere – neplánujeme, lebo nevieme, čo bude zajtra, snažíme sa čo najlepšie vyriešiť situácie, ktoré nám život prináša.
 • Pochopenie Božej vôle v projekte – zistili sme, že často prichádza pomoc vtedy, keď ju najviac potrebujeme a snažíme sa lepšie pochopiť projekty Najvyššieho projektového manažéra a naše miesto v nich.

Naše pracoviská

 • Útulok mužov Dom na pol ceste, Kláštor pod Znievom
 • Zariadenie opatrovateľskej služby M. Čulena pre mužov, Kláštor pod Znievom
 • Zariadenie opatrovateľskej služby Sv. Kataríny Laboure pre ženy, Nitrianske Pravno
 • Útulok Sv. Alžbety Vrícko
 • Zariadenie opatrovateľskej služby Sv. Terezky, Kláštor pod Znievom a chránená dielňa
 • Zariadenie opatrovateľskej služby Domov Sv. Anny Vrícko
 • Chránená dielňa Kláštor pod Znievom
 • Útulok Matky Terezy Borcová
 • Útulok Sv. Bartolomeja Vrícko
 • Farma Polerieka
 • Útulok Jána Pavla II. Bzovík
 • Útulok sv. Margity Uhorskej

OZ Dobrý Pastier je aktívny členom inovačnej siete Inovato. Inovácia nášho projektu je v tom, že poskytneme chorým ľuďom nielen stravu, ubytovanie a opateru, ale aj sociálne zázemie, v ktorom sa cítia rešpektovaní a užitoční. Veľmi dobré je spojenie útulku pre ľudí na okraji spoločnosti s opatrovateľskou službou. Klienti z ulice sa vracajú do života tým, že sa zbavujú zlozvykov a pracujú ako terapeuti, kuchári, šoféri, remeselníci alebo robia rôzne pomocné a údržbárske práce. Viaceré potraviny si komunita vyprodukuje sama – pekáreň, výroby syrov, vlastné farmy, spolupráca s Potravinovou bankou. Zároveň takto získavajú starí a nemocní ľudia kvalitnú opateru za dobrú cenu a dosahuje sa synergia pri pomoci obom skupinám ľudí.

Naše hlavné zdroje príjmov pochádzajú z podnikania v poľnohospodárstve (ovce, kravy, kozy, prasatá, hydina), výroby vlastných výrobkov (renovácia nábytku, tkanie kobercov, výroba syrov), organizácie rôznych akcií (Akadémia dobrého pastiera, jarmoky, konferencie a semináre). Pomáhajú nám aj 2% z daní a iné formy spolupráce.

Systém fungovania OZ Dobrý Pastier

 • Dom na pol ceste – príjem ľudí z ulice, alebo ľudí, ktorých priviezli príbuzní – telesná očista, v prípade závislostí detoxikácia a liečba, dokumentácia, komunikácia s úradmi, riešenie exekúcií, výživného, poistenia a ďalších problémov.
 • Zaradenie človeka do práce. Pracovný deň je rozdelený na dve časti, ráno sa začína modlitbou a raňajkami, pred obedom je modlitba ruženca, popoludní sa pracuje a končí svätou omšou a spoločnou večerou.
 • Práca na pracoviskách. Pracovníci, ktorí sa zbavia zlozvykov, sa zaraďujú do práce podľa svojich záujmov a schopností – napr. spracovanie potravín, príprava jedla, upratovanie, príprava dreva, stavebné a remeselné práce, ručné práce, ošetrovateľské a opatrovateľské služby, starostlivosť o dobytok a poľnohospodárske práce, výroba syrov, pekáreň a pod. Na jednotlivých pracoviskách sú pracovníci zodpovední za organizáciu práce, terapeuti a kňaz.
 • Najlepším pracovníkom je postupne ponúknuté zamestnanie v OZ Dobrý pastier, alebo v partnerských organizáciách. Niektorí sa vracajú k rodinám, iní si zabezpečujú vlastné bývanie, niektorí si v OZ Dobrý Pastier založili rodiny alebo si našli prácu a zaradili sa do normálneho života.

Vlani sme dokončili Dom sv. Margity, predvlani Dom sv. Anny a tento rok už niekoľko týždňov naši ľudia pracujú na Dome sv. Jozefa pri prameni rieky Nitra. V priebehu týždňa boli vyčistené priestory, ďalší týždeň vymenené okná, rekonštruujú sa sociálne zariadenia a izby tak, aby sme tam v máji mohli mať zasadnutie spoločníkov siete Inovato a v júni Akadémiu Dobrého Pastiera.

Veľmi dobrá spolupráca je napríklad s firmami Švec Group, V Podlahy, Koma Modular, Kinekus, Nobel Automotive, Lyra Chocolate, Považská cementáreň Ladce, Konštrukta Industry, Kamenárstvo Klieštik, Tradelin, Branko, Bioveta, Benela, Kofola, Linet Group, Agrotec, Gremi Klima, Medesa Group, Mäsiarstvo Čička, Potravinová banka Slovenska, Fosfa, AM Weber Agentúra, Hanseatic, Amadeus, Tripal, Sun Powered Systems, Kvety SK, Lukamasiv, Farma Skalka, Toyota AT Žilina, Tesco, Spoločenstvo pri Dome sv. Martina, Red Button, Kros, Korako, Vidra, t-mech, AVsystems, Dispoline, Krošlák, PeStratEx, Emilove Sady, Melody, Gevorkyan, Tropic Team, Abel, Brano, Rotary Klub Žilina, Sonnentor a s mnohými ďalšími, na ktoré si v tejto chvíli nespomínam. Ďakujeme a modlíme sa za vás. Sú aj takí, ktorí nám škodia – rebríček vedie MVDr. Jozef Felcan zo ŠVPS Martin. Nevieme prečo to robí, ale modlíme sa aj za neho.

Tešíme sa, že môžeme spolupracovať na tomto Pánovom projekte a ďakujeme mu za Jeho Milosrdenstvo, ktoré nám pomáha.

Socha sv. Jozefa je už pripravená na prevoz do Domu sv. Jozefa
Areál pri prameni rieky Nitra
O pár týždňov tieto budovy vo vnútri nespoznáte
Prvé obhliadky areálu pod odborným dohľadom kamenára Klieštika
Z Reštaurácie Nitra bude Dom sv. Jozefa
Pred časom nás navštívili Zdeno Chára a Anton Šťastný
Naša centrála v Kláštore pod Znievom
Na jar je najlepšia žinčica, syr a bryndza
Držme sa priatelia, Boh nás ma všetkých rád
V našom kostole sa schádzame trikrát denne
Stretnutia priateľov v Akadémii Dobrého Pastiera
Takto dokáže reštaurovať stoličky Miško Pallo s poťahmi od firmy Krošlák
V Emilovych sadoch
Náš Dobrý Pastier Vladko Maslák
Firma Koma Modular nám priváža moduly
Firma Tripal nám priváža postele
Jablká z Emilovych sadov
Príprava triedenia súčiastok v Jozefom Gabošom v Nobel Automotive
S profesorom Vladimírom Šuchom
Pomoc z Potravinovej banky Slovensko
Niekedy mám plné auto chleba
Na púti na Kalváriu
Na púti na hore Butkov

17