Kedysi chodili na výpravy do ďalekých krajín misionári a šírili náboženstvo. Misionári pochopili, že ich učenie sa nedá propagovať iba slovom, ale sú potrebné skutky a výsledky. A tak vznikali sociálne, vzdelávacie a zdravotnícke projekty. A niekedy sa k misionárom, žiaľ, pridali aj dobyvatelia. Aj dnes máme regióny, ktorým chýba potenciál na to, aby sa revitalizovali – znalosti, realizátori projektov a ďalšie zdroje. Nepomôžu im strategické dokumenty, ani budovy, ktoré nazveme inovačnými alebo podnikateľskými centrami. Potrebujú ľudí. Inovátorov a podnikateľov, ktorí dokážu vymyslieť a realizovať zmeny. Mnohí mladí ľudia z týchto regiónov odišli. Vyštudovali a zostali v zahraničí.

Slovensko má najväčšie regionálne rozdiely v Európe. Mnohé finančné zdroje na ich riešenie vyšli nazmar. Nie, všetko sa nepodarilo rozkradnúť, jednoducho sa sialo na neúrodnú pôdu. Peniaze sa prideľujú na projekty. A v projektoch treba správne vyplniť tabuľky. Lenže potom prichádza ta najťažšia fáza – realizácia a doručenie výsledkov. A toto sa nám nedarí. Prečo? Lebo sa nemáme správnych ľudí, nevieme sa spájať a spolupracovať. Niekedy mám pocit, že Slováci najviac vynikajú v závisti a súperení. Lepšie by boli dôvera a spolupráca.

V našej inovačnej sieti Inovato sa o to snažíme. Vlani sme zorganizovali festival inovátorov Inofest a v tomto roku budeme pokračovať. Hlásia sa nám mladí ľudia, ktorí študujú, alebo študovali, na zahraničných univerzitách a začínajú pracovať ako inovační a podnikateľskí misionári. Viacerí z nich pochádzajú z východu Slovenska. Potrebujeme ekosystém, fungujúcu sieť, v ktorej si dokážu pomáhať veľkí a malí, bohatí a chudobní, úspešní a neúspešní, mladí a starí. Sieť, ktorá je postavená na zdieľaní a spolupráci. Musíme sa naučiť zdieľať dary, ktoré sme dostali – naše talenty, znalosti, skúsenosti, stroje a zariadenia, budovy, peniaze a iné zdroje. Každý deň dostávame do Inovata nejaký podnet na spoluprácu a rozhodli sme sa, že sa stretneme. Pozývame všetkých na naše stretnutia Biking Future 12.5.2021 a InovaMeet – dňa 19.5.2021.

Budeme tam hovoriť o nápadoch, ktoré máme a o tom, ako ich premeniť na riešenie. Je to prvý krok, ale bez neho, neurobíme ďalšie. Teším sa na spolu – prácu.

Pre tých, ktorí na túto stránku chodievate, pripravujem kníhkupectvo.

V zimnej záhrade mávam už rok video rozhovory a prednášky. Chýbajú mi účastníci v miestnosti. Nemám s kým nadviazať očný kontakt, nevidím ich reakcie. A tak mi deti priniesli aspoň postavičky z rozprávok. Keď sa na ne pozerám mám pocit pozitívnej spätnej väzby 🙂

14