Niekto spomína na minulosť alebo sníva o budúcnosti. Iní sa trápia minulosťou a boja budúcnosti. Žijeme však teraz, v prítomnom okamihu. Lenže aj v prítomnosti nami často lomcuje agresivita alebo hnev, lebo veci neprebiehajú tak ako by sme chceli. Keď sa odpútame od našich myšlienok, plánov, posudzovania a hodnotenia druhých, nájdeme vnútorný pokoj. Epiktétos hovorí, že nás nevyrušujú veci, ale obraz, ktorý si o nich vytvárame. Niekedy nechceme odpustiť druhému človeku v predstave, že si to nezaslúži. Lenže odpustením pomáhame sebe.

Žijeme vo svete plánovania, súťaženia a dosahovania cieľov. Na nájdenie pokoja však nemusíme dosiahnuť nič. Stačí nám iba prestať chcieť zmeniť veci, prestať sa rozčuľovať a robiť si starosti. Čím viac sa oslobodíme od nášho posudzovania sveta, tým väčší pokoj nájdeme.

Nemám na mysli pasivitu a nevšímavosť. Pomáhajme, buďme proaktívni, opravujme svet. Len sa nesnažme páchať dobro tým, že budeme meniť druhých na svoj obraz. Nepodmieňujme našu lásku k druhým podľa toho, kto to je, ako vyzerá a ako sa správa. Boh nás vyzýva k nepodmienečnej láske. Takej, akú nám dáva On. Tento druh lásky nám prinesie vnútorný pokoj.

Prišiel som kedysi do komunity Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom. Zo sveta, kde sa ľudia a firmy porovnávajú s najlepšími. Manažéri tam plánujú a riadia zmeny a každý chce byť prvý. Stretol som kňaza s ľuďmi odsunutými na okraj spoločnosti. Keď prichádzajú z ulice vyzerajú čudne a majú aj svoje zlozvyky. Ale majú v sebe aj talenty a dobré vlastnosti. A pán farár Maslák ich trpezlivo objavuje. On nechce zmeniť svet, ani týchto zanedbaných ľudí. Iba ich s láskou prijíma. Neposudzuje ich minulosť. Podobne, ako Ježiš, hovorí „Poď a už nehreš.“ A potom pokojne a trpezlivo čaká. A odpúšťa. Jedenkrát, dvakrát aj sedemdesiatsedemkrát. Svojim strateným synom a dcéram. A potom sa dejú zázraky. Aj mňa tento kňaz mení. Učí ma, že prijímať problémy tak ako prichádzajú a riešiť ich s pokojom a láskou je viac, ako všetky reči o tom, čo bolo a mohlo byť a plány o tom, čo bude. Teraz je ten správny okamih zmeniť seba – a svet. Teším sa, že aj OZ Dobrý Pastier je členom našej siete Inovato.

Naši dnešní birmovanci pred novo vysvätenou Kaplnkou sv. Jozefa v Dobrom Pastierovi:

25