Často sa dnes hovorí o tom, ako by sa mali podporovať inovácie. Pozrime sa na to, ako by sa dali inovácie a ich tvorcovia zničiť a zastaviť tak rozvoj podniku alebo celej krajiny. Najskôr si povedzme, že objavy, vynálezy, patenty, priemyselné vzory, inovačné nápady, projekty alebo prototypy nie sú inováciami. Sú dôležité a otvárajú inováciám cestu, ale nie sú inováciami. Inovácia vzniká až vtedy, keď sa dané riešenie realizuje na trhu a dosiahne žiadaný efekt – v prípade inovovaného produktu alebo služby to môže byť vysoká pridaná hodnota (marža, ziskovosť, nový trh a pod.), alebo pozitívny vplyv na zdravie ľudí alebo životné prostredie (napr. kolektívna imunita, eliminácia choroby, zníženie znečistenia a pod.), prípadne sociálne efekty (vytvorenie pracovných miest, pomoc sociálne ohrozeným skupinám ľudí a pod.). O inovácií rozhoduje zákazník, nie komisia, ktorá udeľuje inovačné ceny. Inováciu do života väčšinou uvádzajú podnikatelia a podniky, nie profesori z univerzít alebo úradníci z ministerstiev. Vedecký výskum, vzdelávanie, vývojové a experimentálne centrá – to všetko je pre inovácie dôležité. Ale kľúčoví sú ľudia, ktorí vedia nové veci uviesť do života tak, aby zlepšovali svet. Inováciou zvyšujeme úžitky (hodnota pre zákazníka, spoločnosť, prírodu) a redukujeme škodlivé funkcie (negatívne dopady na človeka a životné prostredie).

V detstve sme mali rozprávky, v ktorých vystupovali kráľ Kazisvet alebo čert Brumteles. Tešili sa z toho, keď mohli škodiť. Ako teda zničiť inovácie?

  1. Vytvorme úrad, ktorý sa bude inováciám venovať. Najlepšie ministerstvo a zamestnajme tam ľudí, ktorí inovácie nikdy nerobili. Venujem sa inováciám celý život, ale nestretol som ešte inovátora, ktorý by sa nechal zamestnať na ministerstve. Určite tam pracuje veľa šikovných ľudí, ale nie inovátorov.
  2. Nechajme tento úrad vymýšľať rôzne stratégie, tabuľky a manuály na to, ako podporovať inovácie a postupne zakladať rôzne agentúry a centrá na podporu inovácií. V týchto centrách zamestnajme ďalších úradníkov a ľudí, ktorí nerobili inovácie a nepodnikali, aby pomáhali inovátorom s inováciami a podnikateľom s podnikaním.
  3. Vytvorme rozpočty a systémy so smernicami na rozdeľovanie peňazí na inovácie. Cieľom by malo byť, aby sa podnikatelia prestali zaoberať príležitosťami na trhu a svojimi zákazníkmi, ale začali študovať priority a projekty vypracované úradníkmi na ministerstvách a namiesto práce na skutočných inovačných projektoch začali pracovať na tabuľkách, ktoré im umožnia získať dotácie a štátne peniaze. Výsledkom bude, že skutoční inovátori budú živoriť, vypĺňači tabuliek a vybavovači projektov prosperovať.
  4. Ak nie sme si istí, či sú body 1 až 3 správne nastavené, tak pozvime profesorov z univerzít a konzultantov z nadnárodných firiem, aby nám pomohli vylepšiť inovačný ekosystém. Na konci tohto snaženia si budú môcť profesori kúpiť nové hračky a konzultanti preplatiť svoje konzultačné hodiny.
  5. Vymyslime nejaké zaujímavé slogany na podporu inovácií, najlepšie také, ktorých obsahu nikto nerozumie  (Industry 4.0, smart, digital, creative, green, bio, cyber – physical, circular, resilient) a vyhlásme ich za dlhodobé strategické inovačné programy. Zblbneme tak ľudí ešte viac, pochováme posledné zvyšky zdravého rozumu, rôznorodosti, inovátorstva a podnikateľstva.
  6. Postavme inovačné centrá, budovy, aké sme videli v zahraničí a kúpme do nich najmodernejšie prístroje. Budeme mať krásne budovy s prístrojmi, ktoré budeme môcť ukazovať ministerským delegáciám a exkurziám. Ich opravy, udržiavanie a modernizáciu zaplatíme za peniaze, ktoré mohli byť využité na skutočné inovácie.

Na konci nášho snaženia budeme mať veľké ministerstvo inovácií, tisíce úradníkov a príživníkov v krásnych budovách a žiadne inovácie. Inovátori zomrú v chudobe a ich deti sa naučia písať dotačné projekty alebo sa odsťahujú do zahraničia. Krajina sa zmení na jednu veľkú potemkinovu dedinu, postupne zdegeneruje a keď sa minú peniaze, tak schudobnie.

Toto je iba zlý sen, fikcia, ktorá je od reality veľmi vzdialená. Ale buďme ostražití, úradníci nikdy nespia a chcú inováciám aktívne pomáhať.

85