Fidel Castro, Mao Ce-tung, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Vladimír Lenin, Josef Visarionovič Stalin, Pol Pot, Enver Paša, Kim-Ir-Sen, Mengistu Haile Mariam, Idi Amin, Augusto Pinochet, Nicolae Ceaușescu  boli revolucionári, ktorí vedeli nadchnúť ľudí aj ich zabíjať. Cézar a mnohí ďalší cisári a králi boli zavraždení, podobne ako vodcovia Francúzskej revolúcie Danton alebo Marat. Robspierre skončil pod gilotínou. Tí, ktorí ľudí presviedčali, že ich oslobodzujú od zla, im často priniesli ešte väčšie zlo. Revolucionári sa rýchlo zmenili na diktátorov. Po svojom víťazstve sa izolovali od obyčajných ľudí a obklopili sa úzkou skupinou verných. Ľudí s iným názorom označili za nepriateľov a tých, ktorí nekonali v súlade s nimi, za zradcov. Fanaticky rozprávali občanom svoje predstavy o fungovaní sveta a tvrdohlavo ich presadzovali – niekedy aj cez mŕtvoly. A to ešte vo svojej dobe nemali fejsbúk alebo twitter. Radi rečnili na tribúnach. Milovali zhromaždenia a rôzne prehliadky. Psychiatri by mohli o nich napísať skriptá pre študentov. S diagnózami ťažkých psychických nemocí – narcisizmu, psychopatie alebo paranoje.

Mnohí diktátori mali vzdelanie a dar reči. Šírili okolo seba strach a potláčali iné názory. Mnohí mali vysoké IQ, ale nízku emočnú inteligenciu. Boli vznetliví, ješitní a postupne sa u nich rozvinula zloba a nenávisť k ľuďom, ktorých si sami označili za nepriateľov a zradcov.  Pritom to boli často ľudia, ktorí im chceli pomôcť napraviť ich chybné rozhodnutia a priviesť ich na správnu cestu. Nepomohlo. Mnohí sa dostali do nemilosti alebo prišli o život. Diktátori a psychopati majú charizmu, sebavedomie, inteligenciu a túžbu po moci, vedia perfektne klamať. Nemajú vzťah ku konkrétnym osobám, ale snažia sa „bojovať“ za skupiny ľudí – Hitler za germánsku rasu, Lenin za boľševikov, Mao za roľníkov. Diktátori nepatria iba do histórie. Aj dnes máme rôznych medzi sebou. Definujú si svoje skupiny ľudí, ktorých budú „ochraňovať“ a proti ktorým budú bojovať. Pozor na nich. Sú nebezpeční. Prichádzajú s plánom ochraňovať ľudí. A prinášajú im často ešte väčšie utrpenie a zlo.

22