Projdeme si řadu užitečných osobních pravidel, které vycházejí z moudrosti vyššího věku a zkušenějších lidí.

Osobní pravidla se v zápalu aktivity a jednání často zapomínají, neužíváme jich ve chvílích kdy je potřebujeme nejvíce. Doporučuji si vaše osobní klíčová pravidla vytisknout a občas si je opakovat, aby se zafixovala v paměti: aby – až nastane stresová nebo konfliktní situace – jste automatizovali určité principy rovnováhy a vyrovnanosti. Uprostřed hádek a konfliktů je třeba zachovávat chladnou hlavu, uvědomit si svá vlastní pravidla a principy chování a podle nich jednat. Stát se ostrůvkem klidu a rozvahy uprostřed přemíry emocí, nepřiměřeného pesimismu, iracionálního nadšení a sebejistých deklarací.

I když se to málo zdůrazňuje, funkce ostrůvku klidu a kotvy rozvahy je vlastnost, kterou hledáme a očekáváme u vůdčích osobností. Opravdový vůdce nesmí nikdy zklamat ve zvládnutí právě této funkce: musí vždy vědět jak dál, vždy navrhnut cestu, anebo alespoň příští akci (či neakci). Nikdy se nesmí ztratit, vyhnout anebo se podílet na nerozhodnosti. Pak by přestal být vůdčí osobností.

I zde je třeba učit se z chyb druhých a ne z chyb svých vlastních. Vůdce nemá právo chybovat a proto se musí neustále učit z chyb druhých lidí. Vůdčí osobnost vede a tudíž musí akumulovat principy a moudrost, které daleko přesahují vlastní zkušenosti, obzvláště v mladém věku.

Ani kouč – aby byl dobrým vůdcem týmu – nemůže spoléhat jen na zkušenosti své vlastní, ale musí svoji moudrost vytvářet aktivně ze zkušeností druhých, ne jen pasivním čekáním na vyzrání zkušeností svých vlastních. Ne každý starší člověk je moudrý, věk nepřenáší požehnání moudrosti na všechny stejnoměrně. U vůdců musí moudrost přijít ještě před nabytím vlastních zkušeností. Proto se vlastně učíme a proto je koučing důležitou činností a životním stylem moudrých lidí.

Nyní tedy k některým pravidlům vůdce jako ostrůvku rozvahy, klidu a bezpečí v podniku; platí samozřejmě i v osobním životě:

  1. Není to podstatné

Kdykoliv si myslíš, že na něčem hrozně moc záleží, tak tomu tak není. V konečném důsledku na tom nezáleží. Není to podstatné. Alternativních možností je vždy celá škála. Uvolni se tedy, uklidni se: It doesn´t matter

2. Nikdo o Tobě nepřemýšlí

Lidé o Tobě přemýšlejí mnohem méně než se sám domníváš. Jsou plně zaměstnáni přemýšlením o sobě – přesně tak jako Ty.

3. Nerozváděj a nerozvíjej do detailu věci špatné – nech to být

Nauč se mlčet, nevysvětlovat, nerozebírat své vlastní chybné kroky – Let it be! Uděláš-li chybu, omluv se, naprav, ale nevysvětluj. Stejně to nevysvětlíš.

4. Ignoruj své nepřátele – anebo se jich prostě zbav

Za víc Ti nestojí – tedy buď jedno nebo druhé. Nepředstírej, že se o ně nestaráš – nestarej se o ně, ignoruj je, opravdu. Anebo se jich zbav!

5. Sám sebe vypískej

Nejsi-li dnes dobrý anebo ne podle svých standardů, sám sebe vypískej, ukaž si červenou kartu. Nečekej až Tě vypískají druzí. Nedopřej jim takovou radost.

6. Udělal jsi to

Máš-li sebemenší pochybnosti, zda jsi to opravdu udělal, zda jsi skutečně zodpovědný za něco špatného či chybu – pak skutečně jsi. Naprav to a neztrácej více času meditací na toto téma.

7. Rodiče za to nemohou

Po věku 25 – 30 je již nevkusné vinit rodiče za svůj život. Měli stejně pravdu a Ty to víš.

8. Jestli Tě někdo nudí, pak jsi to pravděpodobně Ty sám

Každý člověk je tak zajímavý jak si jej „uděláš“. Nuda vždy vychází z Tebe sama, ne z druhých lidí.

9. Svině nejsou labutě

Svině vždy zůstane sviní. Když se Ti svině podbízí, je stále sviní. Svině je sviní napořád. Optimismus očekávání její změny na labuť není na místě.

10. Postřehni slůvko „výborně“

Obzvláště následuje-li slůvko „ale“. Jakmile Ti někdo řekne „výborně, ale…“ je to jako by řekl „hmhh, zajímavé“. Spakuj se a odejdi.

11. Zbystři když slyšíš  „Nevím o čem mluvíš“

Kdykoliv Tě někdo ujišťuje, že neví o čem mluvíš, buď si jistý, že to ví až moc dobře. Je to důkaz. Reaguj a jednej odpovídajícím způsobem.

12. Knihu poznáš podle obálky

Vzhled a vnější dojem je často pravá skutečnost a realita osobnosti – ať Tě ve škole učili čemukoliv. Je také výrazem respektu k okolí.

13. Nebuď vtipný; a také nebuď chytráček

Vtip a chytračení nelze směšovat s inteligencí či moudrostí. Buď inteligentní a humorný. Vyhýbej se bonmotům. Člověk chytrý a chytráček jsou jako nebe a dudy.

14. Snaž se být morální, ale nezapoť se z toho

Morálka a mravnost jsou vždy cílem a hodnotou, ale ne dogmatem. Jsme lidé, ne katoličtí faráři. Nezapoť se když si někdy zahřešíš.

15. Dělej to, co umíš – ale lépe. Nedělej co neumíš – vůbec

Jsi-li pravák, neposiluj svoji levačku. Nevylepšuj své slabé stránky, rozehrávej své silné stránky.

16. Vše a každý jsou „výborní“

Žádají-li Tě o názor na něco, co Tě nezajímá, anebo tomu nerozumíš, pak je to prostě „výborné“. Svůj kvalifikovaný a znalý úsudek si nech jen pro věci a lidi důležité v Tvém životě.

17. Raď se s každým o všem a vždy poděkuj

Raď se hlavně s lidmi Tobě nebezpečnými, žádej si jejich názory, dej si poradit. Dělej pak jak sám nejlépe cítíš.

18. Je lepší se přít než být osamocený

Samota není osamocenost, být sám je lepší než osamocenost v davu. I když se přeš a hádáš, nejsi osamocený.

19. Samota je lepší než pozvání na nedělní „brunch“

Vyhýbej se „skoropřátelům“, nevolej jim a nedomlouvej si s nimi schůzky. Věci důležité si vyhraď jen pro opravdové přátele.

20. Pravidla soužití

Ona má pravdu. On opravdu nemyslí na nic. Opravdu.

21. Pouč se z chyb druhých

Oženit se po druhé je triumfálním vítězstvím naděje nad zkušeností.

22. Utíkej jakmile uslyšíš slova jako

… jednota a harmonie

… láska, jednota a harmonie

… humanita

… stav lidstva

… lidský duch

v jakékoliv větě. Nic nového se nedozvíš.

23. Máš-li příležitost neudělat nic – nenech si ji ujít

Zbytečné gesto? Nepotřebný telefonát? Hledání pochvaly? Atakdále.

24. Nikdy nenapadej osobu

Nikdy nezosobňuj své útoky. Napadni jen to, co osoba dělá, myslí, anebo předvádí.

25. Z toho by mohla být kniha …?

Navrhne-li někdo, že by z toho“mohla být kniha“, buď ujištěn, že ne.

26. Netrp kolem sebe lidi, kteří mluví o své „kariéře“

Lidé, kteří mluví o své kariéře zajímají jen sami sebe, ale je nezajímá nic zajímavého. Drž se těch, kteří se zajímají o svět kolem sebe.

27. Tvůj kritik může být idiot, ale může mít i pravdu

Kritika od idiota může být pravdivá. On zůstane idiotem, ale Ty se poučíš a napravíš.

28. Nikdy nechoď na „party“ a když ano, nikdy ne na déle než 20 minut

Buď vždy včas na místě, ale hlavně buď včas pryč, za důležitějšími věcmi.

29. Nikdy nezáviď

Komukoliv, cokoliv. Ani vnitřně.

30. Věř a důvěřuj

Je to lepší pro život, lepší pro začátek. Někdy to může i vyjít a pak to stojí za to!

31. Nesnaž se někoho vylepšovat

Obzvláště ne, když by to pomohlo. Řekneš-li jim o jejich chybách, porušíš pravidlo č. 2 – a to jsi nechtěl.

32. Řeknou-li, že se to „může zkusit, ale“ –  je to mimo hru

Nespoléhej na „malé šance“ anebo na „zkusit se to může“ anebo „nemohu to slíbit“. Buď realista, spoléhej jen na prospekty dobré.

33. Nebuď nositelem špatných zpráv

Nikdy nedonášej špatné zprávy a pomluvy svým přátelům. Nespolupracuj s nepřítelem svých přátel.

34. Není to o Tobě

Píšeš či mluvíš-li o někom, nepiš a nemluv o sobě. Není to o Tobě.

35. Něco neříkej NIKDY, např.:

Tohle je to nejlepší co jsem kdy udělal.

Kolik stojí tahle jachta?

Mé dveře jsou vždy otevřené.

Vypadáš dnes moc pěkně.

Proč ne?! Eh, ať to vezme čert! Stejně nemám co ztratit!

Potřebujeme opravdu mít smlouvu?

36. Chceš-li udržet čestného člověka, nenazvi jej lhářem

Nevyvolávej na povrch to, co dřímá v hlubinách. Vyvolávej jen to, co chceš, aby nedřímalo. Přizpůsob tomu své vyjadřovací schopnosti.

37. Servírka (opravdu) jen servíruje

Vyvaruj se těch, kteří to neumí pochopit a neustále obtěžují servírky.

38. Přidej plyn

Jestliže překročíš zvukovou bariéru a jsi ve velké turbulenci, neuber, ale přidej plyn. Často je útok (mnohem) lepší než obrana. V kritické rychlosti, jakou jsi ještě nikdy předtím necestoval, přidej plyn. Řekni to, udělej to, riskni to. Jsi už tak vysoko v oblacích, vše se točí, vše je závratné – přidej plyn. A je to.

39. Oblékej se v trvalém stylu

Nejen chování, ale i oděv je Tvůj podpis. Něco jsi“ prostě Ty“. Nalezni to a nenech si to vzít. Princezna má korunku a rytíř brnění, ne?

40. Šťastný, dlouhý život trvá pět minut

Štěstí je pocit, ne bytí. Žít šťastný život je chiméra, cítit se šťastným je realita.

41. Nikdy nepracuj pro někoho, kdo je více neschopný a nejistý než jsi Ty sám

Pracuj pro lidi na svém místě, sebevědomé a schopné. Nejhorší jsou lidé hodní a neschopní: smrtící kombinace. Pak uvaž sebezaměstnání?

42. Nestudovaný život trvá déle

Sebeanalýzu nechej Freudovi. Je dobré studovat co dělat, kdy, kde a proč –  ale ne co a kdo jsi a proč máš „tyhle“ myšlenky. Nehledej uznání své práce: děláš ji proto, že Tě naplňuje, tak jako všechno ostatní. Uznání je pomíjivé a nenaplní.

43. Pohrdej slávou, ale vyhýbej se zapomnění

Sláva a notorieta je to, co Ti dělají druzí, ne to, co Ty děláš jim. Má to s Tebou jen málo společného. Usmívat se na hlupáky není součástí kvalitního života. Hledej své ocenění mezi sobě rovnými, ale neuchyluj se do ústraní a izolace.

44. Tvé hodnoty a schopnosti musí mít trvání

Co děláš dobře, dělej dobře pořád. Vynikající práce je Tvůj trvalý styl, ne módní výstřelek. Tvé hodnoty musí být trvalé, ne oportunistické.

45. Buď sám k sobě upřímný

Nelíbí-li se Ti kdo jsi a co vidíš, staň se něčím jiným. Buď ale vždy jen sám sebou, ne někým jiným. A už vůbec ne tím, čím být nechceš a nemůžeš.

46. Kultura nebo snobismus?

Nikdy nejdi do kina na „vynikající“ film.

Nikdy nečti „odvážný“ román.

Nechoď na koncerty, které jsou „sice dlouhé, ale stojí za to“.

Nechoď na opery, které mají v názvu „Der“.

Nechoď na opery.

47. Je-li část špatná, celek bude také

Dobrý celek nemá špatné části. Naopak špatná část je znakem špatného celku. Je-li něco v Tvém životě “trochu“ špatné, je to celé špatné. Neopravuj drobnosti, oprav to celé.

48. Na dovolené, nepřemýšlej

Nezneužij své dovolené k přemýšlení o sobě a o životě. Žij, dělej, nedělej, zkoušej, zajímej se o své okolí – ne o sebe. Není to krásný západ slunce?

49. Měň svůj život po částech a ve stadiích

Nikdy neměň svůj život najednou, celý a „z jedné vody na čisto“. Takovou strategii zanech ostatním, jednodušším stvořením. Měň jen to, co není nutné či potřebné zachovat.

50. Neočekávej vděk a reciprocitu od nikoho a nikdy

Vděk, vděčnost a uznání jsou milé a krásné: přijmi je s úsměvem, ale nikdy je neočekávej.

51. Vyhýbej se každému, kdo zmiňuje Boha častěji než jednou za hodinu

S výjimkou farářů, časté odvolávání se na Boha a jeho interpretování jsou znakem samozvanců, lidí nedostatečně přizpůsobených.

52. Nerozumí Ti – no a co?

Čím jsi starší, tím více pracuješ s mladšími a pro mladší. Ti neví o Tvé minulosti a nerozumí Tvé přítomnosti. No a co?

53. Žij ve své minulosti, ale nepamatuj si příliš mnoho

Respektuj svoji historii a minulost: čím jsi starší, tím více a častěji v ní budeš žít. Ale nepamatuj si všechno.

54. Nikdy to nedělej jen pro peníze

Nikdy.

55. Nedělej věci velké z věcí malých

Nestojí to za to: jsou to věci malé a zůstanou malými, i když je uděláš velké.

56. Alespoň část by měla být „divná“

Alespoň něco malého v Tvém chování či vzhledu by mělo být neobvyklé, neprůměrné, nenormální, nevysvětlitelné, divné … Prostě to bude po Tvém a je to. Jsi jedinec, ne průměrný člen davu.

57. Nikdy nezapaluj oheň odshora

Vše má svůj čas, vše chce svůj proces a proceduru. Neurychluj, nezkracuj -všechno chce svoje. Kvalita procesu je důležitější než kvalita výsledku.

58. Hra je také tam, kde není míč

Míč máš v ruce jen několik minut, hra je to vše ostatní. Problém není v tom, že se něco děje, ale, že se neděje nic. Říká se tomu hledání (a udržení) pozice. Pozoruj lidi v nedramatických chvílích: poznáš o nich více než ve chvílích krize. Sleduj jak hrají „bez míče“.

59. Šťastný je ten …

kdo může vše dělat proto, že chce a ne proto, že tak chtějí druzí.

60. Omluv se, udobři se, pomoz – je to vše tak snadné

14