Sčítanie obyvateľstva je veľká téma. Okrem toho, že nás budú počítať a pýtať sa nás rôzne veci o našej národnosti, vierovyznaní a spôsobe života, budú sa podľa spočítaných čísel rozdeľovať peniaze. A tak agituje svojich občanov primátor Bratislavy, maďarskí politici aj slovenskí biskupi. Tí nám napísali už dva pastierske listy – jeden na začiatku roka, druhý pred začiatkom pôstneho obdobia. Boja sa, že ak sa veriaci nepriznajú k svojim pastierom, budú mať finančný pôst. A objavujú sa aj reklamy. Vzbudzuje to vo mne rozpaky. Keď treba povedať vážne slovo k národu, tak sú ticho. Keď sa rozhoduje o peniazoch, agitujú. A čo tak odlúčenie cirkvi od štátu? Príprava odborníkov na lepšie spravovanie majetkov cirkvi? Pýtať peniaze nie je najlepšia stratégia. Treba premýšľať, akú hodnotu tvoríme pre veriacich aj iných občanov – cesta k Bohu, pomoc nemocným, chudobným a starým, práca pre ľudí, vzdelávanie a výchova mládeže. Zdá sa mi, že individuálne iniciatívy niekoľkých kňazov a rehoľníkov dosahujú lepšie výsledky, ako oficiálne projekty našej najväčšej cirkvi. Pri mnohých projektoch mám pocit plytvania – budovy, v ktorých chýbajú Božie projekty. Jeden kňaz mi rozprával príbeh ako sa istý človek chcel dostať do spoločenstva veriacich. Šéf spoločenstva mu povedal, že to nie je len tak, aby zobrali každého. Nariadil mu, že sa musí celý rok modliť, prosiť Pána a rozprávať sa s Nim. Po roku sa stretol šéf spoločenstva s kandidátom a pýtal sa ho: „Tak čo, začul si Boží hlas? Áno, povedal mi, aby som sa medzi vás netlačil. Ani Jemu sa to vraj ešte nepodarilo.“

Je možné, že sčítanie ukáže pokles ľudí, ktorí sa hlásia ku katolíkom. Nebude to výsledok útokov liberálov ani ateistov, ale nevydarenej práce cirkevných šéfov. Keď niekto medzi nimi vytŕča, tak ho degradujú, alebo pošlú do zahraničia. A tak nakoniec nevytŕča nikto a máme tu priemer a podpriemer. Bojujeme proti rôznym ideológiám, kádrujeme, píšeme a rozprávame vznešené reči, agitujeme za alebo proti. A pritom akosi zabúdame na to, že Boh je Láska, ktorú by sme mali každodenne žiť.

27