Nosíme na hlavách krabice. Nasadili nám ich v školy, podniky a prostredia, v ktorých sme sa učili, pracovali a žili. Sú to krabice predsudkov, rutiny, návykov a zlozvykov. Krabice, ktoré nám bránia vidieť iný svet. Nosia ich politici, učitelia rôznych predmetov, špecialisti a experti. Cez krabicu vidíme iba ohraničenú časť sveta okolo nás. Vo firmách stretávam ľudí s rôznymi krabicami na hlavách. Kedysi boli v móde krabice MRP, neskôr MRP II a potom prišla éra krabíc ERP, APS, MES, CRM, SCADA, CAD/CAM, PLM, CAPP, CIM, I4.0. Keď sa v tom ľudia začali strácať, tak sa objavili experti, ktorí začali krabice ukladať a prepájať. Vznikli podivuhodné architektúry, v ktorých sa postupne stratili aj ich tvorcovia. A všetko to stálo obrovské peniaze. Každá krabica si vyžaduje údržbu a modernizáciu. Ak si náhodou zákazník vymyslel, že chce v krabici vystrihnúť nové okienko, tak prišla skupina expertov s mastnými hodinovými sadzbami a vystrihli mu nové okienko. A tak tu máme smetiská s pokrivenými a dostrihanými krabicami, na ktoré všetci nadávajú, ale boja sa ich vyhodiť. Vraj zatiaľ nič lepšie neexistuje, hovoria tí, čo majú krabice už roky stiahnuté až po krk a nevidia si ďalej od nosa. Ďalší hovoria o rôznych rizikách spojených so zložením krabice z hlavy a nasadením novej krabice. To sú tí, ktorým ešte nedošlo, že sa už krabice prestali nosiť. Ľudia, ktorí na to našli odvahu zistili, že pohľad na svet je oveľa zaujímavejší, keď nemáme žiadnu krabicu na hlave. Každý z nás je zrazu iný – autentický. Každý si všimne vo svojom okolí iný detail a súvislosť. Svet okolo nás je prepojený a mení sa každý deň. Krabice iba brzdia a vôbec nepomáhajú. Potrebujeme vidieť súvislosti a robiť správne rozhodnutia v správnom čase. Bez krabíc na hlave a obmedzeniach v hlave. Objekty, ktoré sa okolo nás pohybujú v meste, škole alebo v podniku majú rôzne vlastnosti a vedia s nami komunikovať rôznymi zmyslami – rečou, hmatom, očami, ušami aj čuchom. Už nepotrebujem všetko zložito kódovať, prepisovať tabuľky a hľadať informácie na výkresoch a v kusovníkoch. Kedysi sme prácne zbierali množstvo informácií, ktoré nakoniec skončili nevyužité v krabiciach. Dnes máme okolo seba on line informácie, z ktorých si môžeme vyberať podľa potreby. Potrebujeme sa hlavne rozhodovať – v súvislostiach a bez krabíc na hlave, v reálnom čase a so správnymi informáciami, s učením sa z riešenia podobných situácií na iných miestach a v inom čase. Dajte si dole krabice z hlavy a odstráňte to, čo vás obmedzuje vo vašom myslení a rozhodovaní. Podnik netvoria krabice s názvami marketing, obchod, zákazníci, výroba, logistika, údržba, kvalita, vývoj alebo ľudské zdroje. Podnik je živý organizmus a my ho zabíjame a pripravujeme o posledné zvyšky zdravého rozumu.

0