Žijeme v dobe, keď sa veľa ľudí učí sprostredkované 2D informácie (čítajú a počúvajú). Naši predkovia však mali viac 5D informácií (5 zmyslov – hmat, čuch, chuť, zrak, čuch), ktoré získavali činnosťou, prácou a skúsenosťou. A tak máme dnes veľa ľudí, ktorí vedia prezentovať a málo tých, ktorí to vedia urobiť. Kuchár sa nenaučí variť tak, že bude čítať recepty. Nepomôže mu, ani keby sa ich naučí naspamäť. Musí variť a ponúkať jedlá svojim zákazníkom, prijímať ich spätné väzby, vylepšovať svoje recepty, jedlá a spôsoby obsluhy. Ani podnikateľ sa nenaučí podnikať čítaním kníh o slávnych podnikateľoch a navštevovaním prednášok o podnikaní. Podnikanie sa učí podnikaním. Už vyše desať rokov to takto robíme v našej Podnikateľskej univerzite. Podnikatelia, pokročilí aj začínajúci, si prinesú svoje problémy a riešia ich – podnikateľský model, vedenie ľudí, stratégiu, financie, procesy, organizáciu, inovácie, marketing a obchod, logistiku a služby zákazníkom a pod. Namiesto skúšok robia účastníci na projektoch zlepšenia svojich firiem, namiesto zápočtov ukazujú realizované zmeny a ich výsledky. Neučí sa v univerzitnom kampuse, ale priamo v podnikoch. Učiteľmi sú úspešní podnikatelia, učíme sa podnikaním, nie čítaním receptov.

Študovali u nás strojári, elektrotechnici, drevári, kamenár, ITčkári, farmári, obchodníci, učitelia, potravinári, podnikatelia s rôznymi službami, živnostníci aj ľudia z korporácií a štátnych podnikov. Niektorí si vytvorili nové produkty a služby, iní zmenili podnikateľské modely tak, že našli nových zákazníkov a nové spôsoby komunikácie s nimi a ich obsluhy. Niektorí zásadne zmenili svoju organizáciu, procesy, tržby a náklady.

To najpodstatnejšie som však nečakal ani ja – vznikli pevné vzťahy a siná sieť spolupráce. Vide som to nedávno, keď títo podnikatelia vystavovali svoje výrobky a služby na festivale Inofest vo Vrábľoch. Na rozdiel od „vzdychačov“ využili títo ľudia koronakrízu ako príležitosť na inovácie a zlepšenie sveta. Prepájajú sa, pomáhajú si znalosťami a technológiami, ktoré majú. Nemyslia iba na seba, ale prepájajú sa aj s podnikateľmi ako je pán farár Vladimír Maslák v OZ Dobrý Pastier.

Základný princíp podnikania je pridávanie hodnoty zákazníkovi. Hodnoty vytvárame tak, že rozvíjame svoje talenty a dokážeme citlivo vnímať potreby našich zákazníkov a druhých ľudí. Základný princíp inovácie je pridávanie úžitku a odstraňovanie škodlivých funkcií – z výrobkov a služieb. Inými slovami – inovátori nie sú tí, čo majú krásne prezentácie a míňajú eurofondy. Sú to tí, čo opravujú svet. Každý deň, vytrvalo a bez ohľadu na to, aké heslá sú vyvesené pri cestách a čo nám sľubujú politici v médiách.

Neviem, kde by sa mohli stretnúť slovenskí a českí podnikatelia s podnikateľskými legendami a expertmi tak, aby s nimi mohli priamo „variť priamo v ich kuchyni.“ V Podnikateľskej univerzite je to možné – napríklad priamo vo firmách Sedita, Linet, OMS, Bernard, Borcad, Elcom, Švec Group, V Podlahy, KOMA Modular, Galvamet, Kros, Ipesoft, BTL Medical, Preto, Kinazo Design, OZ Dobrý Pastier, Gevorkyan, Anasoft, MTS, Bizzcom, Poradca Podnikateľa, Karloff, a pod. Boi sme spolu na ceste v Číne a máme za sebou zaujímavé projekty, pod strechou Podnikateľskej univerzity.

Kompletujeme novú skupinu Podnikateľkej univerzity, ktorá by mala začať v novembri. Viac o Podnikateľskej univerzite sa môžete dozvedieť tu.

0