Seminár je určený pre majiteľov a manažérov menších podnikov, ktorí chcú zlepšiť ich systém riadenia a zvýšiť výkonnosť

Veľké firmy používajú rôzne systémy a nástroje na riadenie svojich obchodných alebo výrobných procesov (Lean, Six Sigma, TOC, agilné riadenie, CANVAS, Design Thinking, BSC, Hoshin Kanri, Toyota Kata, Shop Floor Management a pod.). Malú firmu často riadi jej majiteľ z hlavy a chýba im systém práce, aby firma mohla ďalej rásť aj bez neho.

Vybral som z týchto systémov kľúčové princípy a vytvoril som jednoduchý systém, ktorý sa dá využiť aj v malej firme. Má štyri kľúčové prvky:

 1. Zákazníci – naučíme sa ako má firma robiť marketing, obchod a systematicky pracovať so zákazníkmi od príležitosti, cez ponuky až po spracovanie objednávok.
 2. Financie – ukážeme si, ako pracovať s financiami, ktoré sú „krvou“ podnikového organizmu a ako sledovať a riadiť výkonnosť podniku.
 3. Inovácie – žiaden podnik dlhodobo neprežije, ak nedokáže ponúkať lepšie produkty a služby ako konkurencia, za lepšie ceny – ukážeme si ako to robiť tak, aby sme si udržiavali konkurenčnú výhodu a dobré marže.
 4. Procesy – procesy slúžia na to, aby sme naše produkty a služby doručili zákazníkovi (predaj, servis, nákup, logistika, výroba, vývoj, personalistika, údržba a pod.). Musia byť rýchle, pružné, efektívne a kvalitné. Naučíme sa základný postup ako na to.

Každý účastník si domov zoberie manuál, podľa ktorého si bude vedieť uvedené štyri piliere podniku nastaviť a riadiť podľa svojich potrieb a dostane ďalšiu podporu cez internet.

Program:

 1. Predstavenie a očakávania
 2. Systém fungovania podniku a jeho strategického riadenia – ZIPF
 3. Zákazníci, obchod a marketing (trh, zákazníci, komunikácia so zákazníkmi, nepredávame ale pomáhame kupovať)
 4. Financie a výkonové ukazovatele (ziskovosť, cash flow, rentabilita, prietok, prevádzkové náklady, zásoby)
 5. Inovácie – každodenné zlepšovanie produktov, služieb a procesov
 6. Procesy – od štíhleho pracoviska k štíhlemu toku doručovania hodnoty zákazníkovi
 7. Postup budovania systému ZIPF – príklady z praxe
 8. Diskusia a spätná väzba

Tu sa dá prihlásiť.

0