Pred voľbami mi chodili rôzne maily. Často to boli výmysly a polopravdy a ich šíritelia sa snažili bojovať za kresťanské hodnoty. Ôsme prikázanie hovorí o tom, že nebudem krivo svedčiť a Ježiš nás varoval aj pred ohováraním a šírením nepravdy. Škoda, že podobným zlozvykom niekedy podľahnú aj duchovní pastieri a ich ovečky. Ľudí, ktorých nepoznáme, by sme nemali súdiť podľa toho, čo o nich niekto rozpráva, bolo napísané na internete, ale podľa ich skutkov. Ale ani skutky nám súdiť neprislúcha, mali by sme sa zaoberať „brvnom vo svojom oku, namiesto smietky v oku blížneho.“

Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Mk, 33-35

Vidím niekedy kresťanov, ako sa vyťahujú, že sú lepší ako tí druhí. Výsledkom je, že sú najmenej štyri zoskupenia, v ktorých chcú presadzovať kresťanskú politiku. A vymedzujú sa medzi sebou, kto z nich lepšie háji kresťanské hodnoty. Nakoniec ich možno nebude hájiť nikto, lebo namiesto 20 – 30% získajú kresťania vo svojich mini-stranách menej ako 5%. V tom by nebol až taký problém. Politici aj tak viac narozprávajú ako urobia. Videl som kresťanov, ako sa medzi sebou dohadujú o tom, komu patrí ktorá časť chrámu vo Svätej zemi. Poznám aj dve skupiny kresťanských novinárov, ktorí bojujú za to isté. Kedysi pracovali pod jednou strechou, ale dnes si konkurujú a lezú na nervy.

Stretávam kresťanov, ktorí bez mihnutia oka ohovárajú a posudzujú človeka, ktorého nikdy nestretli, ale dostali na neho informácie od iného „kresťana.“ Zaujímavé je, ako mnoho zmanipulovaných kresťanov bojuje proti niečomu, čo ani reálne neexistuje, namiesto toho, aby hájili svoje čisté srdcia, rodiny a konali skutky milosrdenstva. Viac ako homosexuáli, liberáli, moslimovia a ilumináti nás ohrozujú naša obmedzenosť, fanatizmus, pýcha a nesvornosť.

Nemyslím si, že máme súdiť druhých, a to aj keď padli a urobili niečo zlé, máme ich prijať, odpúšťať im a pozvať ich k láske a dobrým skutkom. Keď nestačí raz, tak sedemkrát alebo sedemdesiatsedemkrát. Keby nás sa naše skutky trestal Ježiš ako figovník bez plodov, ktorý treba vytrhnúť zo zeme, bola by tu riadna pustatina.

Pane pomôž nám, aby sme nepreklínali, ale žehnali, aby sme nesúdili druhých, ale odpúšťali im tak, ako odpúšťa Boh nám. Daj nám Pane trpezlivosť a lásku, aby sme dokázali pozývať druhých ľudí k pokoju a k dobrým skutkom, aby sme sa nerozdeľovali na dobrých a zlých, ale spoločne kráčali do Tvojho kráľovstva, v ktorom je miesto pre všetkých. Veď prvý, kto do neho vošiel bol Dismas, ukrižovaný za svoje zločiny vedľa Ježiša.

Teším sa na vás všetkých zajtra na našej Akadémii Dobrého pastiera, kde máme zaujímavých hostí a tému motivácia a radosť zo života. V utorok máme Brain Breakfast o Baťovi s Gabi Končitíkovou. Rýchlo sa nám plní aj cesta do Číny, ktorej termín dolaďujeme.

0