Nahnevaný dav kričí, aby odstúpil. A on ešte dúfa, že sa zachráni. Obetoval svedomie za kariéru. Získaval moc. Postupne strácal slobodu, súdnosť a srdce. Nakoniec prišiel o všetko. Koľkokrát v histórii sa opakuje tento príbeh človeka, ktorý vložil svoj talent do služby nesprávnym hodnotám. Na začiatku ambiciózny mladík, neskôr mocou opantaný papaláš, na konci opustený blázon.

Bez skutočných priateľov, s boľavým svedomím, počúva nenávistné pokriky ulice. V kruhu kumpánov, s ktorými ho spája klamstvo a zlo. Koľko takýchto pyšných nafúkancov vyletelo hore, stratilo všetko a odišlo do histórie? Ľudia im najskôr volali na slávu a neskôr ich preklínali a nenávideli. Žiadali rezignáciu a trest. Nepochopili, že ten, na ktorého kričia už dávno rezignoval. A dostal svoj trest. Je štvanec skrývajúci sa pred pravdou. Nemám milión euro. Keby som mal, vypísal by som odmenu, za dolapenie Róbertov. Počul som, že keď chytia a usvedčia kriminálnika, tak tak cíti veľkú úľavu.

Nesúďme nikoho. Ani toho, kto klamal, kradol alebo zabíjal. My nepoznáme silu pokušení, ktorým podľahol. Ani utrpenia, ktoré mu priniesli. Ktovie, možno raz každý zločinec zoberie na seba všetky trápenia svojich obetí. Každé ľudské stvorenie je obrazom Boha. Niekedy je však skutočný obraz prekrytý nánosom hriechu. Ale vždy existuje šanca na jeho rekonštrukciu. U každého z nás. Zločinca na kríži pozval Kristus do Neba iba pár minút pred smrťou. Viera je dar, o ktorý sme sa nepričinili. Tak neodsudzujme tých, ktorí toto šťastie nemali. Boh nás miluje všetkých – dobrých aj zlých. A každému dáva šancu, aby vstal z mŕtvych. My nemáme nikoho súdiť. Máme sa modliť – za seba aj za druhých. Viac hriechov, viac modlitby. Aj mladý biskup, Marek Forgáč, sa na pohrebe mladého dievčaťa v tomto týždni modlil, aby bola naša krajina ochránená pred organizovaným zlom.

K hriešnikovi Zachejovi cítil dav možno nenávisť a Ježiš ho prijal, navštívil jeho príbytok a ukázal mu cestu. A tým, ktorí Ho kritizovali, že sa venuje hriešnikom, hovoril niečo o tom, že lekára potrebujú chorí viac ako zdraví.

Modlime sa za chorých, aby sa uzdravili. Aby sa zbavili zla a nenávisti. Aby odpustili a bolo im odpustené. Aby aj oni pocítili milosrdenstvo a dostali dar znovu robiť dobré skutky. Tak ako keď boli kedysi dávno malými a čistými deťmi. Modlime sa za ľudí, na ktorých ľudia kričia, že sú zlí a mali by odísť – aby boli znovu dobrými a vrátili sa do nášho spoločného domu. Keď máme jedného otca, sme bratia. Aj s tými, čo zablúdili a stratili sa. Máme sa vzájomne hľadať a pomáhať si. Neodsudzovať jeden druhého a odpúšťať si. Len si spomeňme na vlastné hriechy a pády. Čo všetko nám Pán odpustil a čím nás obdaroval. Modlime sa za to, aby sme nevyháňali hriešnika, objali ho a premenili láskou. Máme ju od Pána, aby sme uzdravovali. Modlím sa za Róbertov. Tí úbožiaci sú už potrestaní, že padli tak hlboko. Nech pokorne odídu zo svojich úradov, kde sa vzdialili od normálneho života. Aby sme ich mohli prijať ako Ježiš Zacheja. Modlím sa za Róbertov, aby opustili zlé chodníčky, na ktoré sa dostali. Aby naša vnučka Stelka, ktorá prišla tento týždeň na svet, mohla žiť v lepšej krajine.

0