Myslím si, že najzásadnejšia zmena, ktorú musíme zvládnuť, je prebrať zodpovednosť za seba a svoje životy. Naučiť sa podnikať s darmi, ktoré sme dostali, meniť svet zdola a vytvárať si prácu. Nespoliehať sa na „tých hore,“ obmedziť im kompetencie a meniť veci zdola. Budeme sa mať dobre, keď sa naučíme spolupracovať, spolupodnikať, keď sa budeme zamestnávať sami, keď odstránime zbytočné hierarchie a medzičlánky v nich. Niektorí ľudia sú vystrašení z toho, že Veľká Británia odchádza z Európskej únie. Podľa mňa Briti iba nastavili zrkadlo tejto chorej a zdegenerovanej inštitúcii úradníkov. Mnohí z nich sa nepresadili vo vlastných krajinách a chcú zhora rozhodovať o veciach, ktoré si vedia lepšie organizovať a riadiť ľudia v regiónoch sami. Som presvedčený o tom, že Európa nepotrebuje Európsky parlament, Európsku radu a komisárov, armády úradníkov okolo nich, Európsku centrálnu banku, Eurofondy a tony zbytočných smerníc a papierov, ktoré tieto neužitočné inštitúcie produkujú. Potrebujeme skôr Európu silných regiónov, kde bude dôležitejšie akých poslancov a starostov máme v dedinách a mestách, ako v poslancov v  parlamentoch a ministrov vo vládach (tých treba aj s politickými stranami postupne zrušiť). Vieme si spravovať svoje rodiny, firmy, obce a regióny sami a nepotrebujeme zlodejov na bavorákoch, na výjazdných zasadnutiach vlády, aby nám rozdeľovali balíčky, ktoré nám predtým zobrali. Okrem eliminácie byrokratov sa potrebujeme ubrániť aj centralizácii moci v rukách bezcharakterných kariéristov, ktorí s pomocou peňazí a korupcie ovládajú a ničia celý svet. Ľudia na ulici pred budovou Bonaparte majú väčšiu silu, ako niektorí zbabelci, ktorí sa pred nimi skrývajú a tárajú nezmysly o deštrukcii. To oni sú najväčší deštruktori a paraziti v tejto spoločnosti a treba ich vyhnať z funkcií, ktorých sa dobrovoľne nechcú vzdať.

V piatok sme boli v Emilových sadoch a potešil som sa, že stále viac firiem aj ľudí si nakupuje ovocie priamo od Emila a nie cez nenásytné supermarkety. Romanka Machová, pripravila ďalšiu priamu zásielku cukríkov pre spolupracovníkov Vladka Masláka v Kláštore pod Znievom. Pomáhajú im bojovať s niektorými zlozvykmi z minulosti. Dobre som sa cítil aj v spoločnosti ľudí z Red Button v Brne. Práve takéto spoločenstvá inovátorov, podnikateľov a ľudí, ktorí chcú viac dávať ako brať, môžu pohnúť spoločnosť dopredu. Profesor Milan Hejný hovoril o potrebe výchovy slušného občana a zdôrazňoval kritické myslenie, spoluprácu a optimizmus. Práve on a jeho metódy vyučovania matematiky sú dôkazom toho, že deti pod správnym vedením si vedia aj samé odvodiť matematické vzorce a dokážu sa učiť oveľa rýchlejšie a efektívnejšie, ako keď sú im vtláčané informácie, poučky a vzorce zhora. Milan Hejný citoval Descartov výrok „dubito, ergo cogito, cogito ergo sum – pochybujem, teda myslím, myslím teda som. V tomto duchu zahájil našu konferenciu profesor Hejný a zakončil ju výbornou prednáškou Petr Ludwig. Hovoril o tom, ako robiť to, v čom sme dobrí, baví nás to, pomáhame tým svetu a ešte nás to aj uživí. Petr zdôraznil tri základné hodnoty – dobro, odvahu a kritické myslenie a citoval výrok Charlie Chaplina: „Nasleduj ľudí, ktorí hľadajú pravdu, ale opusti tých, ktorí ju našli.“

V piatok mi písal Artur Gevorkyan a ďakoval za systém, ktorý pomohol v jeho firme zvýšiť efektívnosť. Nuž čo – ja som ho nevymyslel, stiahli si ho jeho ľudia z internetu, nastavili si ho, naučili sa s nim robiť a rozšírili si ho v celej firme. Sami, zdola a za minimálne náklady. Odchádza starých svet monštier typu SAP a nastupujú jednoduché, lacné a rýchle riešenia, ktoré sa ovládajú podobne jednoducho ako Facebook. A všetko funguje zdola, podobne ako náš „underground“ projekt vo firme Embraco, ku ktorému máme ďalšie stretnutie tento týždeň. Cítim tu obrovskú motiváciu v každom členovi tímu – sami sme si vymysleli zadanie, sme presvedčení, že robíme na zmysluplnej téme a snažíme sa vytvoriť majstrovské dielo. Expert na motiváciu, Dan Pink, by z nás mal radosť. Na konci týždňa som stretol kamaráta, ktorý beží veľmi rýchlo, až tak, že mu občas uniká cieľ. Budeme v lete na Semiari Pomaly ďalej zájdeš diskutovať s kamarátmi podnikateľmi o tom, ako ísť pomaly a rýchlo, ako sa zastaviť a nezostať stáť, ako nachádzať úžitok a pokoj v našej práci a živote. Najskôr v Liptovských Revúcach aj s Mirkom Sanigom, o týždeň v kláštore s bratmi Benediktínmi. Prajem vám pokojné leto a ochranu nášho Otca.

Náš článok o lokálnej produkcii je tu: MM05

image002

Naše stretnutie v Brne o inováciách a prosperite spoločnosti

Titulný obrázok – čerešne z Emilových sadov v Dvoroch nad Žitavou, dôkaz, že ovocie nerastie v regáloch supermarketov

0