Evolúcia je špirálou dobra a inovácií. Deštrukcia je špirálou zla a nečinnosti. V mnohých firmách existuje špirála úpadku – nespokojní zamestnanci, nespokojní zákazníci, nízka výkonnosť firmy a nespokojný majiteľ. Spokojný spolupracovník vie uspokojiť zákazníka a ten sa vracia a šíri dobré meno nášho produktu alebo služby. Firma zarába viac a majiteľ môže peniaze investovať tak ako Baťa – jedna tretina na zlepšenie infraštruktúry, jedna tretina pre ľudí a jedna tretina do budúcnosti. Podobne by mala fungovať aj krajina. Ale nefunguje, lebo ju už roky vedú idioti, ktorí si myslia, že peniaze chodia z Európskej únie a daňových úradov na to, aby ich politici mohli rozkrádať a rozhadzovať na rôzne predvolebné balíčky. Firma aj štát fungujú na príjmoch a výdavkoch – krátkodobo (cash flow, ziskovosť) aj dlhodobo (rentabilita, udržateľnosť). Peniaze nefungujú ako v rozprávkach o čarovných mešcoch alebo zlatých pokladoch v jaskyniach.

Špirála sa začína u nás. My sami musíme prekonať svoju lenivosť a strach. Urobiť prvý krok. Vykonať akciu. Prestať vzdychať a nadávať. A takto postupne meniť aj ľudí okolo seba – aby mali radi svojich zákazníkov a pomáhali im. Najlepší marketing je keď sa snažíme porozumieť ľuďom, ktorých obsluhujeme a dať im to najlepšie, čo im pomôže. Tento prístup prinesie viac úsmevov u nás aj na strane zákazníkov. A viac motivácie robiť veci ešte lepšie. Zákazníci sa nebudú iba usmievať, ale aj vracať a rozprávať o výborných službách a produktoch ďalším. Najlepšia reklama je spokojný zákazník. A špirála sa otáča – spokojní zákazníci zvyšujú objednávky a tržby, majiteľ má viac peňazí a môže rozvíjať firmu a zvyšovať odmeny. Ubúdajú vzdychači a frfloši a pribúdajú motivovaní spolupracovníci a nadšení zákazníci. Možno by takto mohla fungovať aj krajina, keby sme nemuseli voliť politické strany, ale osobnosti a ich projekty. Ale špirálu môžeme otáčať aj bez poslancov, vládnych úradníkov a ministrov. Nikto nám nebráni založiť firmu alebo občianske združenie, zostaviť projektový tím a spustiť projekt – opravy starej budovy, ochrany prírody alebo pomoci človeku. Je možné, že niektoré štátne systémy sa už reformovať nedajú. Začnime zdola vytvárať nové. Otočme špirálu.

35