V poslednej dobe sa spomínajú vyčerpané pracovné sily. Áno, často stretávam vo firmách preťažených, unavených alebo vyhorených ľudí. Štatistiky ale hovoria, že sa dlhodobo rodí menej ľudí ako zomiera, že pribúdajú ľudia, ktorí nechcú, nemôžu alebo nevedia pracovať podľa predpísaných štandardov a výkonov. Neviem, kde sa vzali tieto označenia na ľudí – pracovná sila, ľudský zdroj, personál, zamestnanec, head count a pod. Otrokári násilím nútili svojich otrokov pracovať. Fašisti a komunisti ľudí zatvárali do táborov a väzenia, kde museli pracovať. Ruskí fašisti dnes nútia ľudí zabíjať druhých ľudí a komentátori v médiách hovoria o nedostatku živej sily na bojiskách, ako keby komentovali športové prenosy. Ľudia sa rodia ako bytosti s vlastnosťami nášho Stvoriteľa, jedinečnými talentmi a schopnosťami tvoriť a milovať. A spoločnosť v 21. storočí z ľudí ešte stále robí otrokov, robotov, manipulované, ovládané, závislé a neslobodné bytosti. Už to nie sú otroci v okovách zo železa. Ľudia sú zviazaní a poháňaní peniazmi, pýchou, túžbou po moci a sláve, závisťou, nenávisťou, hnevom alebo strachom.

Ľudí je dosť, len pracovné sily sa minuli. Niektorí sú vyčerpaní alebo chorí, iným to už nedáva zmysel. Možno im niekto povedal, že starí ľudia pred smrťou neľutujú nesplnené výkonové ukazovatele v práci, nedostatočnú produktivitu, nadčasy alebo počet zlepšovacích návrhov. Aj školský systém je nastavený tak, že vychováva zamestnancov  pre pracovné pozície u zamestnávateľov, nie pre podnikanie so svojim talentom.

Ľudí je dosť, len pracovných síl málo. Lebo mladí majú viac rozumu, ako ich rodičia. Nechcú byť hrdinami socialistickej ani kapitalistickej práce. Chcú prežiť zmysluplný a naplnený život. Dôležitou súčasťou tohto života bude práca. Možno začnú pracovať už vo veľmi mladom veku a skončia oveľa neskôr ako je dôchodkový strop. Bude to však práca, v ktorej rozvinú svoje talenty a obohatia svet oveľa viac, ako keď vykonávajú činnosť v definovanom okienku organizačnej štruktúry pod dohliadačom počítajúcim výkonové percentá. Nerozprávajme o tom, že niektorí ľudia nemajú kreativitu a schopnosti rozvíjať talenty, ktoré dostali. Tieto schopnosti možno stratili – vďaka školám, v ktorých sedeli a korporáciám, ktorým predávali svoje ruky a hlavy. Vidím dnes dve skupiny majiteľov podnikov – jedni žmýkajú ľudí ako citróny, druhí im vytvárajú podmienky na rozvoj a uplatnenie talentov. Tým prvým chýbajú pracovné sily, okolo tých druhých vyrastajú spolupodnikatelia. Tí prví majú okolo seba vzdychačov a nadávačov. Tí druhí ľudí, ktorí menia problémy na príležitosti a riešenia. O tom ako sa to robí budem hovoriť na seminári 30.6.2023. Potrebujeme viac lídrov, ktorí sadia a pestujú citrónovníky, ako manažérov na žmýkanie citrónov.

38