Dostali sme talenty na to, aby sme počas svojho života obohatili svet. Rutger Bregman vo svojom blogu hovorí, že každý rok najlepší absolventi univerzít nastupujú do zamestnania pochybného významu. Mnohí inteligentní a špičkovo vzdelaní ľudia pomáhajú v právnických kanceláriách a v korporáciách zarábať stále väčšie sumy peňazí ľuďom, ktorí tieto peniaze vôbec nepotrebujú a často ani nič užitočné pre náš svet neprinášajú. Na druhej strane pracujú rôzni dobrovoľníci a nadšenci na tom, aby pomáhali obetiam tejto mašinérie – vyhoreným manažérom, prepusteným a „nepotrebným ľudským zdrojom“, osamelým, starým a chorým ľuďom. Koľkí ľudia vyštudovali sociálnu prácu a sedia v kanceláriách, koľkí ľudia majú diplomy zo špičkových svetových univerzít a vymýšľajú hlúposti a nezmysly odtrhnuté od reálneho života na úradoch vlády, na ministerstvách, v parlamentoch a v iných zbytočných úradoch? A koľkí vzdelaní ľudia dali svoje talenty do služieb zla – klamú, podvádzajú, kradnú alebo zabíjajú ľudí.

Prečo mnohí inteligentní a vzdelaní právnici, bankári, konzultanti, lekári alebo inžinieri nepracujú na dôležitých témach našej doby?

Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami. Matúš (25, 28-30).

Potrebujeme zmeniť školy a systém vzdelávania, vyriešiť obrovské ekologické a sociálne a problémy. Na jednej strane zefektívňujeme a zrýchľujeme procesy v podnikoch, na druhej strane zapĺňame ordinácie psychológov, psychiatrov, onkológov, kardiológov a ďalších. Namiesto drahej liečby chorých by sme mali hľadať cesty k tomu, aby boli ľudia spokojní, zdraví a nachádzali radosť vo svojom živote. Namiesto výrobných hál na výrobu automobilov potrebujeme možno viac priestorov, na to, aby ľudia spolu hovorili. Namiesto trénerov produktivity budeme možno potrebovať viac učiteľov zdravého života, ktorí budú ľuďom pomáhať zastaviť, spomaliť a stíšiť sa v týchto pretekoch o peniaze, moc a slávu. Keď pre naše sebectvo a ľahostajnosť budeme ignorovať problémy okolo nás, príde raz jedna obrovská katastrofa, ktorá si nás všetkých sama privolá.

Takto sme sa dnes tešili zo Vzkriesenia v Dobrom Pastierovi

25