6.2.2023 sa konala pravidelná Akadémia Dobrého Pastiera na tému re-lokalizácia, regionálne podnikanie a inovácie. Začínali sme slovami nášho učiteľa profesora Milana Zeleného, ktorý hovorí: Zatiaľ čo nové koncepcie, nápady, idey a informácie sú generované globálne, ich transformácia do inovačných produktov a služieb je realizovaná a „šitá na mieru“ podľa lokálnych podmienok, preferencií, potrieb a dopytu. Globalizácia sa tak stáva koncepciou, lokalizácia realizáciou. Informácie je možné ľahko digitalizovať a efektívne a rýchlo rozširovať po celom svete. Realizačné akcie a znalosti sa digitalizovať nedajú a je teda efektívnejšie ich vykonávať lokálne, priamo v blízkosti konečnej spotreby.

Globalizácia je charakterizovaná integráciou oddelených lokálnych trhov do trhu globálneho, zatiaľ čo re-lokalizácia reintegruje globálny trh späť do trhov lokálnych. Zatiaľ čo globalizácia podriaďuje domáce trhy, štruktúry a inštitúcie nadnárodným a korporátnym štandardom, re-lokalizácia podriaďuje výhody globálneho zdieľania znalostných a inovačných zdrojov rôznorodosti a špecifickosti regiónov a komunít.

Sme tu svedkami typického spoločensko-civilizačného corso-ricorso cyklu, v zmysle filozofa Giambattistu Vica. Tak ako po corse špecializácia nastáva ricorso reintegrácia, tak aj po corse globalizácia prichádza nové ricorso re-lokalizácia.

Corso – od lokalizácie ku globalizácii, začlenenie miestnych výrobcov a spotrebiteľov do štruktúr globálnej ekonomiky

Ricorso – od globalizácie k relokalizácií, využívanie globálnych skúsenosti a znalosti v miestnych komunitách

Re-lokalizácia je spojenie globálnych znalostí a špičkových technológií s expanziou lokálnych aktivít a skúseností.

Re-lokalizácia prináša lokálne služby, lokálnu výrobu a lokálne poľnohospodárstvo, založené na decentralizovanej produkcii energie, aditívnej a modulárnej výrobe a  zvyšuje osobnú, obecnú a regionálnu autonómiu s pomocou samoobsluhy, odstraňovania medzičlánkov a kustomizácie.

Lokálne siete a ekonomika, svet bez medzičlánkov

 • Lokálne – čerstvé, ekologické, ekonomické, jednoducho kontrolované, kustomizované, pružné a rýchle
 • Vzťahy, dôvera, spolupráca
 • Nástroje – cloudy, umelá inteligencia, blockchain, lokálne spracovanie v modulárnych a mobilných zariadeniach, autonómne automobily
 • Lokálne komunity ľudí, lokálne meny
 • Integrácia ľudí na okraji spoločnosti
 • Učenie sa odovzdávanie si znalostí
 • Prekonávanie monokultúry a budovanie rôznorodosti
 • Zdieľanie znalostí, zdrojov, technológií

Lokálne podniky

 • Lokálna konkurenčná výhoda (vzťah, emócia, lokálna kustomizácia, čerstvosť, eliminácia prepravy, šetrnosť k životnému prostrediu)
 • Eliminácia medzičlánkov (díleri, distribútori)
 • Budovanie lokálnej siete (dodávatelia, partneri,  spolupracovníci, zákazníci)
 • Spolupráca s lokálnymi podnikateľmi v iných lokalitách (znalosti, skúsenosti, technológie, služby)
 • Iný podnikateľský model ako štandardné podniky postavené na globálnom raste
 • Lokálny neznamená izolovaný a chudobný

Po vysvetlení základných pojmov re-lokalizácie sme diskutovali. Daniel Kojnok z Aliancie za silné regióny a Vladimír Mužila, Agro CS prezentovali iniciatívy Alianciu za silné regióny, Výkrik z regiónov! alebo BioPark – v oblasti biohospodárstva. Kľúčová prednáška k téme decentralizácie, ktorá detailne popisuje dôvody stagnácie regiónov, ale aj veľké príležitosti pre ich rozvoj: Matka všetkých reforiem.

Zoznam informačných zdrojov k tejto téme, ktoré budú postupne dopĺňané sú tu: Informačné zdroje – re-lokalizácia,…

Ján a Michaela Cabadajovci a Silvia Fabičovičová prezentovali svoje podnikateľské plány v pestovaní a predaji lokálnych kvetín vo firme Kvetonosná farma. Michal Janovčík hovoril o aktivitách Žilinského inovačného centra Inovia na podporu podnikania a inovácií v regióne. Ján Košturiak ml., majiteľ Living restaurant, hovoril o tom, ako prežívať ťažké obdobia v regionálnom gastro biznise. Renáta Fogeltonová hovorila o tom, ako si so svojimi kolegyňami založili občianske združenie Cesty k podnikaniu a formujú v ňom mladých ľudí pri rozvoji svojich talentov a hľadaní vlastnej cesty.

Emil Schultz všetkých povzbudil svojim príbehom, v ktorom prestal dodávať ovocie do nadnárodných reťazcov a vytvoril si vlastnú regionálnu sieť zákazníkov a partnerov. Diskutovalo sa aj o sociálnej práci v OZ Dobrý Pastier a Peter Valíček prezentoval aktivity Gréckokatolíckej Charity v Prešove.

Výmena názorov a nápadov bola veľmi živá, niekoľko hodín bez prestávky. Našli sme hneď niekoľko vzájomných prepojení a synergií a dohodli sme sa na ďalších stretnutiach v Lučenci a v Dvoroch nad Žitavou. Zhodli sme sa, že potrebujeme prekonať vzájomnú izoláciu, predsudky a možno aj slovenskú závisť a neprajnosť, aby sme si začali v regiónoch viac pomáhať a spoločne rásť.

Veľká kritika bola smerom k Úradu vlády a ministerstvám (hlavne MIRRI), ktorých zástupcovia navštevujú regióny, aby si urobili čiarky, ale berú hlasy zdola len ako komparz pri posilňovaní svojej moci, centralizácie a byrokracie.

Viac k tejto téme je v tomto článku:

https://www.aktuality.sk/clanok/DOdMhaj/nasim-protivnikom-je-stat-nazor-jana-kosturiaka/

Tu sú prezentácie Renáty a Emila

OZ-Cesty-k-podnikaniu

Schultz-Klastor-pod-Znievom-2023

14