Nedávno som býval v mrakodrape nad Bratislavou. Mal som výhľad z okna ako v Shanghaji. Všade betón a sklo, všetko vyprojektované tak, aby každý meter štvorcový prinášal čo najviac peňazí. Ráno som vo výťahu stretol chlapíka s fasciklom. Vyzeral ako vysoký manažér a pri fascikli mal niekoľko plechoviek energetického nápoja. Chystal sa do boja. Nielen vojaci na Ukrajine sa pripravujú na boj, ale aj mnohí z nás. Jeden riaditeľ z banky mi hovoril, že si pripadá ako baník. Každý deň vraj doluje peniaze a je to veľmi ťažká práca. Vôbec ho nebaví, ale má to dobre zaplatené. Treba splatiť hypotéku, tak ešte vydrží. Podobne ako niektorí žoldnieri na fronte. Ťažké boje zvádzajú dodávatelia s nákupcami v automobilkách a supermarketoch, právnici, vysokí manažéri alebo investori. Niekedy ani nevedia za čo presne bojujú a aký to má celé zmysel. Majú za to zaplatené a musia vydržať. A niekedy prekonať slabosť alebo vlastné svedomie. Neľutostné boje vedú medzi sebou politici. Opozícia protin koalícií, ľavica proti pravici, liberáli proti konzervatívcom, Igor proti všetkým a sám proti sebe. Bojuje aj množstvo obyčajných ľudí. Hádžu granáty a špinavé bomby zo zákopov na internete. Často ani nevedia na koho. Ženú ich beznádej, frustrácia, hnev alebo nenávisť.

Aj svätý Pavol z Tarzu bol veľký bojovník. Prenasledoval a mučil kresťanov. Ožiarilo ho svetlo, spadol z koňa a začul hlas Ježiša. Z bojovníka Saula sa stal svätý Pavol. V Liste Efezanom nás pozýva, aby sme si zobrali Božiu výzbroj proti zápasu so zlom: „Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.“

Bojovník Pavol nám nedáva do boja proti zlu ostré meče, ani raketomety s atómovými zbraňami. Vyzbrojuje nás pravdou, spravodlivosťou, pokojom, vierou a Božím slovom. V živote musíme prekonať veľa prekážok a pádov. Niekedy to okolo nás vyzerá ako bojisko. Zlom a nenávisťou iba prilievame olej do ohňa. Pred dobrom a láskou zlo ustupuje ako oheň pred vodou. Braňo Valko napísal na motívy F.M.Dostojevského muzikál Malý Tulák. V Dostojevského príbehu malý chlapec na konci zomiera. Braňo posúva príbeh až do Neba, kde sa stretne so svojou mamou a dobro nad zlom definitívne zvíťazí. Dobro však nad zlom víťazí aj na zemi, len musíme byť vyzbrojení správnymi zbraňami. Tu je pesnička, ktorú naspieval Braňo Valko o Malom Tulákovi:

16