Stretávam ich pravidelne – majstrov sveta. Sú dokonalí, všade boli a všetko vedia. Myslia si to o sebe. Nedostatok sebakritiky vyvažujú kritikou k druhým, ktorou nešetria. Ešte ste nedokončili svoju otázku a už majú pripravenú sebaistú odpoveď. Nie sú hlúpi. Vedia si naštudovať veci a poskladať informácie tak, ako sa im hodí. Dokážu zaujímavo rozprávať a manipulovať druhých. Dávajú do popredia seba a blokujú druhých, ktorí v ich prítomnosti obyčajne mlčia. Rezignovali. Majstri sveta sú vytrvalí. Bojujú za svoju „pravdu“ a väčšinou svojho oponenta umlátia rečami. Nepresvedčia ho, ale unavia. Výhra v slovnom súboji je pre nich veľmi dôležitá a tak sa nikdy nevzdajú. Nehľadajú konsenzus, dohodu, nevíťazia argumentmi, ale únavou a rezignáciou svojho oponenta.

Majstri sveta, však žiadnymi majstrami nie sú. Obmedzuje ich pýcha a preto sa nedokážu od druhých ľudí veľa naučiť. Vytvárajú si „kráľovstvá“ pre svoju despotickú vládu. Spočiatku vedia svoju neschopnosť maskovať peknými rečami. Keď ich ľudia odhalia, sedia už pevne na tróne a svojich oponentov a kritikov sa rýchlo zbavujú.

Je veľa majstrov sveta v politike aj v podnikoch. Sú nebezpeční. Nepočúvajú a nepremýšľajú nad tým, čo hovoríte, ale tvária sa tak. Čas, v ktorom máte pocit, že sa vás empaticky snažia vnímať a pochopiť, je len príprava na správnu obranu alebo protiútok. Nevyhráte. Sú majstri sveta v manipulácii a dosahovaní svojich vlastných cieľov. Na druhých ľuďoch im záleží len vtedy, keď z nich môžu mať prospech. Sú to dobrí herci ale zlí spolupracovníci. Zbavte sa ich, kým nedosiahnu pozíciu, z ktorej ich už nedostanete.

Človeka neposudzujme podľa rečí a diplomov, ale podľa skutkov a výsledkov jeho práce. Tichí a pokorní konajú dobré veci v skrytosti. Sú ako pevné skaly. Všímajme sa viac týchto „rockstars“ ako „superstars.“

Majstri sveta v podnikoch mi niekedy hrdo ukazujú ako odolávajú ľuďom, ktorí im prišli pomôcť niečo nové sa naučiť a pomôcť urobiť správne zmeny. Neúspechy vedia rýchlo priradiť druhým ľuďom, úspechy zbierajú pre seba. Podniky nepotrebujú majstrov sveta a celebrity s kultom výnimočnosti. Hľadajme ľudí, ktorí majú charakter a vedia pokorne slúžiť. To ostatné sa naučia.

V tomto týždni sme mali vystúpenie Fiat Lux na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 28.9.2022 máme stretnutie inovátorov – Inofest. Veľmi zaujímavé akcie prebehnú v októbri – Baťova škola v Akadémii Dobrého Pastiera, akcie Inovato aj Podnikateľská univerzita vo firmách Rodinný pivovar Bernard, ACO Industries a Sapeli a konferencia Výrobný manažment.

obrázok: Stano Lajda, kniha Povolanie

S pánom rektorom KU Jaroslavom Demkom pred začiatkom predstavenia Fiat Lux
28