Všetkých svojich žiakov a priateľov pozdravuje z USA profesor Milan Zelený. Píše: Rád bych s Vámi spolupracoval, ale na cestování letadlem se v těchto dobách příliš necítím.Ale osobní přítomnost není klíčová – důležité jsou myšlenky – a ty mohou „cestovat“ svobodně, jako holubičky, a přinášet světlo i rozdávat naději po celém světě. 

Máte mezi sebou i Romana Dvořáka, který vám může obratem poskytnout moji brožuru: Sebráno v podvečer“ – Postřehy v předstihu – hravě i dravě. Tato brožura obsahuje většinu mého myšlení; je jen třeba ji nastudovat a pochopit – a už můžete klást otázky a já hledat odpovědi – a společně se dopracujeme k myšlení pro potřeby dnešní, tj. Naší doby. Další odkazy až po zkušenostech.

Sebráno v podvečer by se tak mohlo rychle dostat do všech studentských klubů na všech univerzitách –  diky i vaší zásluze. Zvažte to – a udělejte mi radost!!!

Vy přece nechcete mně, ale mé myšlenky – zrovna tak, jako já potřebuji ty Vaše. Na plodnou spolupráci se těší, Váš Milan.

Tu je ešte niekoĺko myšlienok Milana Zeleného, ktoré dokresľujú niektoré zmeny, prebiehajúce okolo nás:

Svět prochází akcelerovanou evolucí: od tradičních sektorů zemědělství, řemesel, průmyslu, služeb i státní intervence. Farmáři, dělníci, horníci, slévači, svářeči, atd. nerozumějí této evoluci a nechápou, proč přicházejí o místa.

K tomu přistupuje stranické rozpolcení, tzv. „tribalismus“ – tj. kmenové boje a války politické „prvobytné společnosti“ Politické strany nemohou spolupracovat, ale naopak: musí stále diferencovat a odlišovat. Namísto spolupráce převládá partajní netolerance, kmenový nacionalismus, dočasné koalice a politická solidarita. Ústava USA ani jediným slovem nezmiňuje politické strany. Přesto, tak jako zbraně, tak i strany jsou popřením svobody i demokracie.

A to vše přináší selhání největší, postihující politiku, media, i společenskou kulturu: Jestliže je někdo ve veřejné funkci důkazně nařčen nebo usvědčen, bez ohledu na postavení, z podvodu, korupce, lži, neschopnosti, plagiarismu, zločinu, atp., pak nelze přijmout reakci oblíbenou v politických kruzích: vždyť oni (tj. straničtí odpůrci) to dělali také, prošlo jim to, a nikdo je za to nekritizoval ani nesoudil. Jestli se ve svém prostředí setkáte s podobnými postoji, neptejte se, komu zvoní hrana: zvoní i za vás. Když uděláte chybu, neargumentujte tím, že jiní udělali stejnou chybu – ne-li větší.

Řešení? Spolupráce regionálních podniků, samospráv a univerzit, národní podnikatelství, regionální soběstačnost a sebeudržitelnost, podnikatelské univerzity, bezpartajní (osobní) demokracie, národní produkty s vysokou přidanou hodnotou – jak tomu bývalo ve Zlíně, za Baťů. Produkovat co nejblíže ke spotřebiteli, podle hesel „Uděláme si to sami“ a „To nejlepší na světě nám úplně stačí“. Aby dobyli světa, museli Baťové vybudovat nejdříve sami sebe, a pak svůj Zlín. Není to žádná věda, jen zdravý, český, podnikatelský rozum. Je třeba se obrátit do budoucnosti, ne se stále jen vracet do minulosti.

Tu je spomínaná knižka Milana Zelenáho:

01_KNIHA_SEBRANO_V_PODVECER_TLAC1

28