Inovácia zvyšuje úžitok a dobro a redukuje škodlivé funkcie a zlo. Ak chceme inovovať seba, musíme sa obklopiť inovátormi, ktorí sú lepší. Ak chceme inovovať naše firmy a krajinu, musíme sa spojiť do inovačnej siete. Prežívame obdobie chaosu a nepredvídateľných zmien. Mnohé nepripravené firmy neprežijú, niektoré prežijú so stratami ale budú aj takí, ktorých súčasné zmeny posilnia.

Spomeniem len niektoré zmeny, ktoré prichádzajú:

 • Zrútenie globálnych logistických reťazcov
 • Rozvrat svetového politického a obchodného systému
 • Skokovité zmeny cien rôznych komodít, materiálov a produktov
 • Nástup inflácie a energetickej krízy
 • Globálne otepľovanie, nedostatok vody a masová migrácia
 • Nástup exponenciálnych technológií a prelomové zmeny v mnohých odvetviach
 • Nedostatok pracovníkov v nových oblastiach podnikania a množstvo „nepotrebných“ ľudí, uvoľnených automatizáciou a digitalizáciou

Aj v minulosti prebiehali transformácie sveta, ktoré súviseli so zmenou energetických zdrojov, novými technológiami, materiálmi a ďalšími oblasťami ľudského života:

 • Energia – voda, para, elektrina, ropa, slnko, vietor…)
 • Doprava, rýchlosť a vzdialenosti – loď, vlak, automobil, lietadlo, rýchlovlak, raketa, internet…
 • Materiály – drevo, kameň, meď, bronz, oceľ, hliník, kompozity, plasty, recykláty, plasty, špeciálne ocele, prášky, karbóny, grafén, katómy…
 • Technológie – rezanie, brúsenie, odlievanie, kovanie, tvárnenie, lisovanie, obrábanie, spájanie, tlačenie…
 • Ľudia a vzdelanie – izolovaní a nevzdelaní, poľnohospodári, remeselníci, priemyselní ľudia, informatici, celosvetovo prepojení vedci, inovátori a freelanceri
 • Organizácia – hierarchie – otrokár a otroci, panovník a poddaní, zamestnávateľ a zamestnanci, siete spolupodnikateľov

Inovácie prinášali zmenu a inovátori boli vždy medzi víťazmi. Tí, ktorí zmenu nepochopili, alebo sa jej báli a bránili starý svet, skončili medzi porazenými. Myslím si, že v ďalších rokoch nás čakajú tieto výzvy:

1. Autonómne dodávateľské a výrobné siete, re-lokalizácia a eliminácia medzičlánkov

2. Cirkulárna ekonomika, modularita a inteligentné decentralizované systémy

3. Tok (Cash Flow, Continuous Flow, On Line Flow)

4. Teória obmedzení – zameranie na podstatu

5. Reziliencia, antikrehkosť, dôvera a spolupráca

6. Skúmanie budúcnosti, citlivosť k prostrediu, systémy včasného varovania

7. Zdravý rozum a zjednodušovanie, namiesto najlepších praktík a potemkinovských stratégii typu Priemysel 4.0, digitalizácia a pod.

8. Budovanie prelomových tímov rýchleho nasadenia

9. Inovácie – empatia, problém, príležitosť, riešenie, testovanie

10. Návrat ku koreňom – empatia, slušnosť, súlad s princípmi

Prelomové obdobia ľudia lepšie prežijú v tlupe, podobne ako lovci mamutov. Pozývam vás do takejto tlupy, ktorá sa volá Inovato. V tomto podcaste o nej hovorí Anka Čaplovičová.

Nerobíme nábor, ale výber. Nemyslíme si, že sme VIP klub, ale chceme, aby noví členovia medzi nás zapadli. Vyžadujeme charakter, budovanie vzťahov a odbornosť. Uvedomujeme si, že skutočné inovácie vznikajú na rozhraní rôznych disciplín a oborov, ktoré sa snažíme prepájať v naše sieti Inovato. Členstvom v Inovate získate prepojenie s mnohými zaujímavými ľuďmi, prístup k expertom, znalostiam, projektom a ďalším zdrojom. Pribúdajú nám noví členovia a pripravujeme sa na Inofest, kde sa k nám môžete pridať. Na jeseň pokračujú naše semináre v Piešťanoch, Strojárska univerzita, semináre TOC a Škola obchodu s Lacom Gabčom.

Strojárska univerzita

Po prvom behu Strojárskej univerzity nás viaceré firmy, ktorých pracovníci ju absolvovali oslovili, že by chceli prihlásiť ďalších. Povzbudilo nás to a tak sme pripravili ďalší beh. Upravili sme program tak, aby bol ešte lepší a veríme, že nám ho už nenaruší žiadna pandémia.

Prečo sme tento program pripravili?

V strojárskych podnikoch je veľa pracovníkov, ktorí vyštudovali strojársku technológiu alebo iné podobné špecializácie, pracujú v oblasti vývoja, konštrukcie, technológie, projektovanie výrobných systémov, riadenia výroby, logistiky alebo obchodu. To, čo sa učili v škole je už prekonané, to čo sa učia pri svojej prácu je obmedzené zameraním a vybavením podniku. Títo ľudia a ich znalosti však zásadne ovplyvňujú predajnosť výrobkov, ich ceny, marže a náklady. Technikom niekedy uniká vývoj techniky aj preto, že majú veľa práce a nemajú čas študovať. Podobne je to aj s majiteľmi firiem, ktorí robia často investičné rozhodnutia na nákup nových technológii bez toho, aby sa v nich vyznali. Pre tieto skupiny ľudí sme pripravili koncentrovaný a praktický vzdelávací program Strojárskej univerzity.

Čo je pridaná hodnota?

 • Najnovšie poznatky v oblasti strojárskych materiálov, technológií, organizácie práce a výroby v koncentrovanej podobe tak, aby to ľudia zvládli popri svojej práci – 2 dni v mesiaci
 • Študijné podklady pre účastníkov, ktoré im umožnia ďalšie samoštúdium
 • Praktické zameranie spojené s najlepšími odborníkmi v danej disciplíne
 • Vytvorenie vzťahov a siete kontaktov s inými odborníkmi a firmami a možnosť hľadania nových riešení s využitím externých znalostí

26.-27.10.2022, Konštrukčné postupy a priemyselný dizajn, Vráble

Budeme diskutovať o metódach a praktických skúsenostiach so znižovaním nákladov v predvýrobných etapách, modularizáciou, Design for X a DFMA, hodnotovou analýzou a analýzou rizika, priemyselným dizajnom a vývojom nových výrobkov.

Stretneme sa s praktikmi, ktorí sa zaoberajú konštruovaním s ohľadom na vyrobiteľnosť, zmontovateľnosť a automatizáciu výroby. Budeme preberať prístupy k modularizácií štruktúry výrobkov a znižovaní nákladov v predvýrobných etapách. So špičkovými priemyselnými dizajnérmi budeme hovoriť o prepojení priemyselného dizajnu s inžinierskymi disciplínami v podniku a priamo na výrobkoch účastníkov štúdia budeme hľadať ich inovačný potenciál. Pozrieme si niektoré moderné technológie a prístupy priamo vo výrobe.

23.-24.11.2022, Nové technológie v strojárstve, Brno

S expertmi budeme diskutovať, ukazovať si nové trendy, praktické príklady a riešenia v oblasti obrábania, tvárnenia, aditívnych technológií a spájania materiálov. Ukážeme si AR/VR metódy vo vývoji výrobkov, preberieme najnovšie trendy vo vývoji obrábania, pozrieme si riešenia, ktoré sa vyvíjajú a testujú v laboratóriách a budeme diskutovať priamo s ich autormi. Stretneme sa so skúsenými manažérmi a vývojármi z praxe, ktorí nám ukážu nielen to, čo funguje, ale aj limity niektorých technológií, chyby a omyly, ktorých sa sami dopustili a doporučenia na to, aby sme dokázali eliminovať riziká pri nasadzovaní nových technológií. Ukážeme si rôzne spôsoby 3D tlače a ich limity.

25.-26.1.2023, Inovácie a vývoj výrobkov, Senica

Inovačné postupy v strojárstve (Design Thinking, Design Sprint, WOIS, IDEO), inovácie produktov, služieb a biznis modelov, organizácia inovačných a vývojových tímov, vytváranie inovačnej kultúry a ekosystému.

Toto bude koncert inovátorov. Dva dni inšpirácií, keď si účastníci možno ani nevšimnú, že nemali prestávku a pracovali v stave flow. Ukážeme si, že inovácie nie sú náhodné a kreatívne nápady, ale systematický proces vytvárania hodnoty, ktorý začína aj končí zákazníkom. Ukážeme si príklady a postupy, ktoré fungujú a na príkladoch si vysvetlíme 40 inovačných princípov. Každý účastník si odnesie vlastnú inovačnú príručku, s ktorou na stretnutí začne pracovať na svojom vlastnom projekte.

1.-2.3.2023, Nové konštrukčné materiály, Trnava

Budeme hovoriť o nových trendoch v tradičných konštrukčných materiáloch, práškoch, nanomateriáloch a kompozitoch, o ich spracovaní, cenách, vlastnostiach a limitoch.

V tomto module prenikneme do krásy vnútorných štruktúr materiálov a uvedomíme si, aké obrovské inovácie prebiehajú v tejto oblasti v snahe zvyšovať pevnosť, pružnosť, odolnosť, hmotnosť a ďalšie vlastnosti materiálov. O materiáloch, ich vlastnostiach a spôsoboch ich opracovania, spájania a aplikácií budú hovoriť najlepší výskumníci a praktici z priemyslu. Uvidíme mnohé príklady a riešenia, o ktorých sme ani netušili a budeme diskutovať aj o tom, ako testovať a merať vlastnosti súčiastok a materiálov.

29.-30.3.2023, Organizácia a metódy vývoja, Považská Bystrica

Budeme diskutovať o štíhlom vývoji výrobkov, ktorý zásadne ovplyvňuje náklady a produktivitu výroby, o agilite a zvýšení rýchlosti vývoja aj o tom, ako budovať a viesť vývojové a inovačné tímy a hľadať v nich motiváciu a synergiu. Kým v IT firmách sa už dávno využívajú agilné systémy riadenia, vo výrobe štíhle procesy, vo vývoji výrobkov, v konštrukčných a technologických kanceláriách dominuje často ešte tradičná organizácia práce. Ukážeme si prístupy, ako skrátiť vývojové fázy, redukovať chyby a zbytočné činnosti, ako vytvoriť plynulý tok a organizovať správny vývojový tím bez byrokracie a so silnou motiváciou dosiahnuť cieľ.

26.-27.4.2023, Digitalizácia a automatizácia, Bučany

Budeme si ukazovať príklady a vymieňať praktické skúsenosti s expertmi v oblasti digitalizácie strojárskej výroby a smart výrobných technológií, Kolaboratívnych robotov, Industry 4.0. Uvidíme najnovšie prístupy k projektovaniu moderných výrobných systémov, nasadenie inteligentných digitálnych technológií pre automatizáciu výroby, montáže, kontroly s prvkami umelej inteligencie, automatizovaných chybuvzdorných systémov a rýchleho zaučenia pracovníkov s pomocou rozšírenej a virtuálnej reality a simulácie. Budeme diskutovať o limitoch súčasných najmodernejších robotických, manipulačných a skladovacích systémov.

Lektori

Na stretnutia Strojárskej univerzity pozývame napríklad týchto lektorov – Jiří Marek, Ján Ťapušík, Patrik Paul, Martin Tvarůžek, Ľubomír Švec, Jaroslav Šedivý, Roman Lisičan, Peter Čubaňák, Ota Horák, Radovan Furmann, Branislav Rabara, Dávid Gurčík, Peter Mačuš, Miloš Filip, Roman Dvořák, Peter Fabian, Jan Hudec, Andrej Bielik, Vladimír Levársky, Monika Cigáneková, Ján Košturiak, Norbert Brath, František Červenka, Radek Zbožínek, Petr Štepánek, Miroslav Ostrý, Martin Kusý, Ivan Buranský, Štefan Prostinák, Juraj Habovštiak, Artur Gevorkyan, Petr Koutný, Radovan Slíž, Patrik Vančík a i.

Vzhľadom na to, že strojári, technici, konštruktéri, technológovia, údržbári a odborníci z výroby sú obyčajne časovo vyťažení, zvolili sme nasledovný systém:

 • Dvojdenné sústredenia jeden krát v mesiaci v zaujímavých firmách
 • Koncentrované prednášky s expertmi v danom obore, diskusia k problémom účastníkov, následná možnosť individuálneho stretnutia a riešenia konkrétneho problému, praktické ukážky a aplikácie, vzájomné zdieľanie skúseností
 • Podpora elektronickými materiálmi na webe – prednášky, skriptá, katalógy, videá, prípadové štúdie

Cieľ:

 • Držať krok s rýchlym vývojom nových technológií, inovácií, materiálov a organizácie práce v strojárskych firmách
 • Výmena poznatkov, kontaktov a skúsenosti
 • Vytváranie siete strojárskych odborníkov
 • Posilnenie spolupráce medzi odborníkmi a firmami na Slovensku a v Čechách
 • Rozvoj strojárstva na Slovensku a v Čechách

Forma:

 • 6 dvojdňových stretnutí
 • Úvod do problematiky
 • Ukážky praktických aplikácií a výmena skúseností
 • Diskusia/workshop
 • Prehliadka výroby alebo výskumných pracovísk
 • Výmena kontaktov a materiálov
10