Každý z nás má svoj svet. Je daný našim pohľadom na svet a prostredím, v ktorom žijeme a pracujeme. Často nevidíme alebo nepoznáme svety tých druhých. Niekedy sa na ne pozeráme s predsudkami, kritizujeme ich alebo im nerozumieme. Na vlastnú škodu. Keď sme na konferencii Budúcnosť strojárskej výroby hovorili o rozdieloch medzi strojmi a ľuďmi, tak tam zaznela myšlienka, že u strojov 1 + 1 = 2 a u ľudí je to oveľa viac. Synergia vzniká budovaním vzťahov, dôverou a spoluprácou. Potrebujeme prepájať svety špecializácií, podnikateľských a vedeckých oborov, svety podnikov, škôl alebo samospráv.

A tak sa stretávame – inovátori, učitelia, vedci, podnikatelia, študenti, farmári, lokálni politici a opravári sveta. Zažil som to v tomto týždni na konferencii Budúcnosť strojárskej výroby na MTF STU v Trnave. Videli sme špičkové pracoviská a odborníkov, ktorí milujú svoju prácu. Docent Martin Kusý mi pripomenul môjho profesora Antona Puškára – rozprával tak zaujímavo o nových konštrukčných materiáloch, že prednášková sála takmer nedýchala. A mnohí ďalší ukazovali veľké pokroky v nových technológiách 3D tlače, automatizovanej kontroly s využitím umelej inteligencie, robotiky, virtuálnej a rozšírenej reality, inteligentnej automatizácie a digitalizácie. Som rád, že Inovato má už dvoch silných univerzitných partnerov – MTF STU Trnava a Univerzitu Tomáša Baťu v Zlíne. A pridávajú sa k nám aj ďalší silní partneri. V tomto týždni vstúpil Artur Gevorkyan na Pražskú burzu a do Inovata. Teším sa, že nás v Trnave navštívil a pozdravil aj náš priateľ, profesor Štefan Kassay.

Naše prepájanie svetov pokračovalo vo štvrtok na Baťovej manažérskej škole v Zlíne. V pondelok máme Akadémiu Dobrého Pastiera (výnimočne už o 9:00 ráno), kde budeme pokračovať v Baťovej škole s Gabrielou Končitíkovou. V utorok sa teším na Stanislava Martinca, Honzu Maška, Ľuba Šveca a ďalších. Na seminári v Piešťanoch budeme rozprávať o tom, ako rozvíjať vo firme spolupodnikateľov a transformovať firmu od hierarchie k sieti autonómnych podnikateľských jednotiek. Na stredu sa teším špeciálne. Stretne sa silná a veľká skupina priemyselných inžinierov. Mnohých z nich som už roky nevidel. Budeme sa deliť o to, čo sme sa v posledných rokoch naučili a kam sa uberá priemyselné inžinierstvo. Prepájajme svety. Aby sme sa obohacovali a spoločne učili. A robili na spoločných projektoch. Aby sme eliminovali zbytočné predsudky, konflikty a izolovanosť. Aby 1 + 1 nebolo 2, ale oveľa viac.

21