Vidím veľa aktivít, ktoré sa označujú za inovácie – besedy s inovátormi, workshopy s polepenými stenami farebnými kartičkami a iné aktivity, v ktorých sa uvoľňuje kreativita a vznikajú zaujímavé nápady.

Inováciu však nedefinuje komisia, porota ani štátny úradník, ale zákazníci, ktorým prináša hodnotu a sú ochotní za ňu zaplatiť. Inovácia teda nie je nápad, ani projektový zámer, dokonca ani nový produkt alebo služba, ktoré vzbudili veľkú mediálnu pozornosť. Inovácia je vyriešený problém zákazníka, ktorý prináša očakávaný benefit pre obe strany – hodnotu zákazníkovi a peniaze inovátorovi (v prípade inovácii zameraných na pomoc chudobným a núdznym je inovátor odmenený iným spôsobom). Niekedy sa mi zdá, že mnohí dnešní „inovátori“ majú hlavne schopnosť prezentácie. Vedia pripraviť atraktívne 3D vizualizácie rôznych riešení, ale nič im nehovorí fyzika alebo matematika. Vôbec neriešia technické detaily fungovania a výroby daného zariadenia. A tak môžeme sledovať prezentácie rôznych futuristických príbytkov, riešenia mobility alebo energetické perpetuum mobile. Médiá sú nadšené, investori do projektov sypú peniaze a zopár odborníkov, ktorí skutočne rozumejú technike, iba nechápavo krútia hlavami.

Venujem sa inováciám celý život a dospel som k poznaniu, že problém nie je v kreativite a schopnosti generovať nápady, vymýšľať nové funkcie výrobkov a služieb, vytvárať nové biznis modely a vizualizácie. Problém je v realizácii, dotiahnutí všetkých technických detailov, zladení termínov a zdrojov tak, aby sme dosiahli úspech, v správnom čase u správne definovaných zákazníkov.

Zdá sa mi, že sa okolo inovácii robí príliš veľká show a pritom sa často o žiadne inovácie nejedná.

Pre inovácie potrebujeme spojiť odborníkov z rôznych oblastí (marketing, obchod, IT, výskum, vývoj, konštrukcia, technológia, priemyselný dizajn, výroba, logistika a i.) a nechať ich pracovať pod vedením dobrého projektového manažéra, facilitátorov a správnej metodiky. Nie je to len obchodné a technické riešenie problému, ale aj učenie sa a objavovanie nových príležitostí a slepých uličiek. Je to dlhá cesta a niekedy mám pocit, že mnohí z tých, ktorí o inováciách rozprávajú ju ešte ani celú neprešli. A niektorí na ňu ani nevykročili. Tešia sa z prvých dizajn sprintov a farebných lístočkov na tabuli. Niektorí ešte ani nevedia, čo nevedia. Postupne prídu na to, že inovovať musia začať predovšetkým sami seba. Inovácie potrebujú empatiu, pokoru, disciplínu, húževnatosť a schopnosť prekonávať prekážky. V tíme spájame odvahu s pokorou, kreativitu a disciplínou a systémom, rôznorodosť pohľadov a talentov, budujeme dôveru a spoluprácu. Myslím si, že ešte predtým, ako začneme hľadať inovácie a opravovať svet okolo seba, mali by sme si zobrať zrkadlo, dobrého mentora a kouča a tvrdo pracovať na sebe. Aby sme pochovali našu pýchu, povrchnosť a túžbu po rýchlych a ľahkých cestách k úspechu. Innovare znamená obnoviť tvorivého ducha, ktorý je v nás. Tomáša Baťu formovali prehry a pády. „Nič som nezískal ľahko, každá vec ma stála najtvrdšiu prácu. Nehľadajte ľahké cesty. Tie hľadá toľko ľudí, že sa po nich nedá prísť nikam.“ povedal. Hovorí sa, že nie je dôležité ako sa život začal, ale ako sa skončil. Aj pri inováciách nie sú dôležité projekty, ktoré začneme, ale ktoré dokončíme a fungujú.

26