Neriadenou strelou sa označujú ľudia, ktorí sa správajú veľmi nepredvídateľne. Hovoria rýchlejšie ako premýšľajú a niekedy nepremýšľajú vôbec. Konajú impulzívne, pod tlakom udalostí a emócií a spôsobujú okolo seba veľkú nervozitu a chaos. Niekedy aj uznajú svoju chybu, ale o chvíľu sú už znovu na svojej trajektórií neriadenej strely. Sú ľudia, ktorí sa snažia neriadenú strelu zostreliť, iní sa jej vyhýbajú, alebo sa jej bránia v činnosti. Nie vždy sa to podarí, lebo neriadené strely majú veľa energie. Niekedy je ich úmysel dobrý – chcú zachraňovať ľudstvo a riešiť veľké problémy. Akurát to nevedia a situáciu väčšinou iba  zhoršia. Majú to v hlave trochu pomotané a nezvládajú svoje emócie. Každý z nás sa niekedy stáva neriadnou strelou, keď nad nami preberú riadenie pýcha, hnev alebo túžba po sláve. Niekedy sú stavy neriadenej strely iba krátke epizódy v živote. Sú však aj neriadené strely, ktoré sa dostanú na vysoké pozície a potom začína „zábava.“

Dajú sa neriadené strely riadiť alebo aspoň nejako korigovať? Základným predpokladom je, že musia chcieť. Musia naraziť, niekedy aj opakovane, aby si uvedomili, čo spôsobujú sebe aj svojmu okoliu. Žiaľ, vo vysokých pozíciách im okolie ustupuje a uhýba a tak nedostávajú spätné väzby (Trump, Putin, Fico, Matovič). Ak vznikne potreba korigovať svoje správanie, môžu nastúpiť terapia, pravidlá a postupná zmena zlozvykov. Najskôr treba strele vymedziť manévrovací priestor – nech lieta tam, kde môže priniesť úžitok a zakázať jej lietať tam, kde spôsobuje škody. A definované hranice treba kontrolovať. Politik, ktorý šíri do sveta neuvážené slová by mal mať napríklad zakázané rozprávať na verejnosti a používať sociálne siete. Manažérovi, ktorý narúša systém práce v podniku a spôsobuje chaos, je nutné vytvoriť systém – napr. štandardy pre odovzdávanie informácií (formát, čas, miesto), pravidla pre plánovane a riadenie procesov a pod. Dôležité je, aby mal takýto človek pri sebe niekoho, koho rešpektuje a on mu pomáhal zmeniť svoje zlozvyky. Aj v Dobrom Pastierovi máme ľudí, ktorí kedysi lietali ako neriadené strely. Dnes žijú pokojným životom. Niekedy je to dlhá a kľukatá cesta, ale výsledok sa dostaví. Ak si však chce neriadená strela robiť čo sa jej zachce a nevníma škody vo svojom okolí, tak je len otázkou času, kedy ju niekto zostrelí, alebo nastane fatálna zrážka a pád.

30