Jan Antonín Baťa vo svojej knihe Budujme stát pro 40,000.000 lidí definoval cieľ vybudovať štát, ktorý bude kultúrne aj hospodársky najzdravším, najsilnejším a najbohatším štátom v Európe. Bol presvedčený, že počet obyvateľov Československa by sa dal strojnásobiť a táto krajina by ich dokázala uživiť. Jan Antoním Baťa so svojim tímom pripravil detailnú analýzu vybudovania takejto krajiny – riešil v nej suroviny, priemysel, poľnohospodárstvo, vzdelávanie a výskum, dopravu a infraštruktúru, obchodnú politiku, právo aj financie.

Aké vysoké ciele v porovnaní s tým, čo sa dnes rieši v našej krajine – diaľnica do Košíc, prilákanie zahraničných firiem na Slovensko, ktorým predávame ruky a hlavy našich ľudí. A samozrejme spustenie lyžiarskych vlekov. Namiesto skutočných inovácií a odvážnych plánov, dnes mnohí vedci alebo podnikatelia sledujú priority európskych projektov a učia sa vypĺňať formuláre a tlačivá. Menia sa na úradníkom aby získali peniaze z rôznych fondov.

Baťovci pochopili, čo je tvorivé myslenie a dokázali premeniť myšlienku na akciu. Vedeli, že podnik, región a krajina sa nezmenia deklaráciami a slovami, ale odvážnymi činmi. A za jeden z najodvážnejších činov považovali prekonávanie zlozvykov, stereotypov, strachu, lenivosti a zabehaných vzorcov správania. Meniť seba a cez seba svoje okolie, rodinu. firmu a krajinu. Toto je cesta. K lepšej budúcnosti sa neprerozprávame, treba ju vytvoriť.

Môj učiteľ, Milan Zelený hovorí: “ Jediné co nás všechny vždy čeká je budoucnost. Ne minulost, ani přítomnost, ale jen a jen budoucnost. Proto je tak důležité budoucností žít, budoucnosti se učit, budoucnost neustále studovat – od narození až do smrti.

A Milan Zelený ďalej rozvíja svoj pohľad na tvorivého človeka:

Začalo to vše velmi nevinnou pasáží z knihy Roberta A. Heinleina. Četl jsem ji jako ve snách, změnila můj život: „Lidská bytost by měla být schopná vyměnit plenku, naplánovat invazi, zabít vepře, zajmout loď, navrhnut budovu, psát sonety, vyrovnat účty, postavit zeď, srovnat zlomenou kost, utěšit umírajícího, vykonat rozkaz, dát rozkaz, spolupracovat, jednat sám, řešit rovnice, analyzovat nový problém, kydat hnůj, naprogramovat počítač, uvařit chutné jídlo, bít se zdatně, zemřít chrabře. Specializace patří hmyzu.“

Nechtěl jsem uvěřit. Po tom všem specialistickém modlářství specializace, komunistické „rozvinuté“ dělby práce a nesmyslech o devateru řemesel a držení se kopyta – ejhle, lidská bytost! Člověk, který odmítá žít příkladem hmyzu. Pochopil jsem, že lidská bytost, aby byla lidskou, musí umět, musí znát, musí vědět, musí se učit, stále se musí učit. Všechno. Nebo, při nejmenším, jak jen nejvíc zmůže. Lidská bytost musí být ucelená a komplexní, ne částečná, atomizovaná, rozškatulkovaná – jinak by žila životem hmyzu. Brr, jaká to představa! Zatoužil jsem stát se lidskou bytostí.

Už dlhšie som s vzdal toho, aby som pozeral politické debaty alebo televízne správy. Chodím radšej na prechádzky a premýšľam. O tom, v akej krajine by mohli raz žiť naše deti a vnúčatá. V krajine, kde by nové technológie pomáhali v boji s kriminalitou, korupciou, chorobami, znečisťovaním prírody a prírodnými katastrofami, ťažkou a rutinnou prácou. Ľudia by potom mali viac času – na seba a svojich blízkych. Rozvoj krajiny by sa nemal merať ukazovateľmi rastu ako HDP alebo počet vyrobených automobilov, ale kvalitou života. Je fajn ochraňovať život pred narodením, ale aj po narodení – až do smrti. Aby sme prijímali ľudí takých, akí sú. Nestrkali deti do detských domovov, nevyčleňovali ľudí, ktorí sú „iní“ na okraj spoločnosti a pomáhali starým, chorým, pomalým, odstrčeným a osamelým ľuďom nájsť prijatie a dôstojný život. Bolo by dobré, keby sa naši mladi, ktorí študovali v zahraničí, radi vracali domov a pomáhali nám s projektmi obnovy našej krajiny. Keby k nám prichádzali aj cudzinci a my sme ich vítali a tešili sa, že obohatia našu krajinu svojimi znalosťami, prácou a kultúrou.

Budujme Slovensko ako krajinu pre 15 miliónov – hrdú a sebestačnú, ale otvorenú svetu, postavenú na pevných hodnotách, ale využívajúcu najmodernejšie poznatky a technológie. Naučme sa počúvať jeden druhého a hľadajme spoločné riešenia. Hľadajme na druhom človeku to dobré a vytvárajme medzi sebou putá dôvery a spoluprácu.

Dávame si vysoké ciele

Keď sme zakladali našu inovačnú sieť Inovato, dávali sme si veľké ciele. Včera sme diskutovali o našom projekte Venture Lab s Mirkom Kunschom, Peťom Hospodárom a Jožkom Bujnovským. Naše ciele sú ešte ambicióznejšie ako na začiatku, ale ich kontúry a míľniky k nim sú oveľa jasnejšie. Keď som sa vrátil zo stretnutia, poslal nám Peťo Ballon registráciu nášho klastra v ESCA Berlín. Chystáme pravidelné stretnutia a školenia v Piešťanoch, Prešove, vo Vizoviciach a Zlíne. Stále beriem Moravu a Česko ako našich bratov. Preto som použil v nadpise tohto článku číslo 40 miliónov. Do našej siete Inovato sa hlásia ďalší partneri zo Slovenska aj z Českej republiky – jednotlivci, firmy, školy, výskumné a iné organizácie.

Vážime si nášho člena OZ Dobrý Pastier a pripravujeme ďalšie spoločné projekty. Pre niektorých našich členov dokončujú práve v Dobrom Pastierovi vianočné darčeky. A ďakujeme aj za darčeky pre Dobrého Pastiera od firiem Sonnentor, Ipesoft, BTL Medical, Linet, Medesa Group, Sportisimo, Hanseatic, Fibrochem, Giacomini, Nobel Automotive, Kamenárstvo Klieštik, Petramed, Tradelin, Krošlák, Kinekus, Alimpex, Red Button, Nadace Tomáše Bati, Korako, Potravinová banka, Dispoline, TSÚ, Tesco Stores, Wallis, Tauris, Branko a i.

Rozvíjame ľudí a učme sa spolu podnikať

Tomáš Baťa budoval ľudí a hovoril: „Nehovor mi, že to nejde – povedz mi, že to nevieš.“ Zdôrazňoval aj to, že by sme nemali od svojho okolia žiadať viac, ako sme schopní a ochotní urobiť my sami. Baťovci budovali silných ľudí a títo ľudia budovali podniky a mestá po celom svete. Budovať ľudí znamená rozvíjať ich charakter a znalosti. Budovať správne návyky, o ktorých tak krásne píše Gábina Končitíková vo svojej knihe Inspirace Baťa. Potrebujeme podnikateľov, ktorí dokážu objavovať a rozvíjať svoje talenty tak, aby vytvárali hodnotu vo svojom okolí. Budujeme silnú sieť proaktívnych a odvážnych ľudí, ktorí premýšľajú a konajú tvorivo a slobodne. Ak chcete byť súčasťou tejto siete napíšte mne alebo hociktorému členovi siete Inovato. Máme iba dve podmienky na vstup do našej siete expertov – charakter a expertízu.

Učme sa a budujme dôveru

Milan Zelený hovorí: „Je třeba žít, jako když máte zítra zemřít…Je třeba se učit, jako byste měli žít věčně.“ Keď premýšľam, nad silou našej siete Inovato, tak je to hlavne sila ľudí, ktorí ju vytvorili a rozširujú. Za staršími podnikateľmi sú silné príbehy a firmy, ktoré majú už viac ako 30 rokov. Pred našimi mladými spolupracovníkmi, ktorí sa k nám vracajú zo zahraničia a ťahajú so sebou aj svojich kamarátov a spolužiakov, sú to projekty, ktoré veľa zmenia v tejto krajine, ale aj vo svete. Práve som mal debatu s Michalom Petríkom z Konrad Adenauer Stiftung, rozvíjame vzťahy s AmCham, s EIT a Fraunhofer Gesellschaft, kde sme počas vyše 30 ročnej spolupráce našli mnohé inšpirácie pre Inovato.

Inovujme

Našim hlavným poslaním, je robiť inovácie, ktoré zlepšia život ľuďom a budú prospievať prírode. Človek je dôležitejší ako čísla, stroje a technológie. Ak budeme drancovať prírodné zdroje a hromadiť odpad, tak neprežijeme. Potrebujeme vyvíjať modulárne produkty, predlžovať ich životnosť, zlepšovať opraviteľnosť a znovuvyužiteľnosť, prípadne recykláciu. Prelomové technológie prinášajú aj prelomové zmeny v našich životoch. jednej skupine ľudí prinášajú zaujímavé príležitosti, prácu a bohatstvo, druhej skupine ľudí nepotrebnosť, osamelosť a chudobu. Dnešná spoločnosť netrpí materiálnou chudobou, ale chudobou ducha. Ľudia nemajú niekedy čas na seba ani na druhých. Vo Venture Labe budeme pomáhať na svet prelomovým myšlienkam, riešeniam a inovatívnym firmám. V našom klastri Inovato sa zoznamujeme, budujeme vzťahy a učíme sa. Medzi klastrom a Venture Labom máme rôzne pilotné inovačné projekty, na ktorých premieňame nové nápady na prototypy a testujeme ich so zákazníkmi. Niekedy sa ma ľudia pýtajú aké služby a produkty vlastne ponúka Inovato.

Vysvetlil by som to takto:

1. V Inovato klastri ponúkame prepojenie so silnou sieťou expertov a osobností na rôznych akciách. Čo si z toho zoberiete neviem. Je to ako v divadle, v škole alebo pri športe – niekto nájde inšpiráciu, iný sa niečo naučí, nájde si priateľov alebo partnerov na spoluprácu. Ale niekto v divadle aj zaspí, iný sa v škole nudí a niekto sa pri športe môže zraniť.

2. V Inovato projektoch analyzujeme nové trendy, technológie, trhy a príležitosti. Spoločne pripravujeme podnikateľský model, vyvíjame nový výrobok alebo službu. Vytvárame spoločné tímy, v ktorých pracujú podľa metodiky Design Thinking, WOIS alebo Systematic Innovation odborníci z marketingu, obchodu, priemyselného dizajnu, vývoja, konštrukcie, technológie, logistiky alebo výroby.

3. Inovato Venture Lab pomáha novým firmám v prvom štádiu. Ešte predtým, ako sa predstavia fondom s rizikovým kapitálom. Podnikatelia rozvíjajú svoju myšlienku s podporou mentora a celej infraštruktúry tak, aby sa mohli totálne sústrediť na svoje riešenie a nemuseli sa ničím rozptyľovať. Vychádzame z toho, že na trhu existuje pomerne dosť peňazí na investovanie do životaschopných startupov, akurát tie kvalitné startupy chýbajú.

K lepšej budúcnosti našej krajiny sa neprehádame ani neprerozprávame. Potrebujeme spojiť sily a spolupracovať. Podnikatelia, ktorí už niečo dokázali a mladí, ktorí ešte veľa dokážu. Budujme štát pre 40 miliónov. Zdola. Tak ako to robili Baťovci.

32