Takto vraj kedysi kričali zbojníci na ľudí, ktorých chceli okradnúť. Tí, čo si chceli zachrániť život, obetovali peniaze, ktoré mali pri sebe. Dnes už svojim obetiam zbojníci takéto otázky nekladú. Sú to často dobre oblečení páni s peknými rečami a s právnickým vzdelaním. Otázka voľby medzi peniazmi a životom je však aktuálna aj dnes. Sú ľudia, ktorí veľkú časť svojho života slúžili peniazom a nemali čas žiť. Lenže čas sa za peniaze kúpiť nedá. Ani život. Sú ľudia, čo obetujú peniazom svoje svedomie. A sú aj takí, ktorí pre ne celý život ťažko pracovali. Zarobili viac, ako sa dá a jeden ľudský život minúť. A odchádzali na druhý svet osamelí a neodniesli si so sebou nič. Všetko tu nechali. Peniaze nie sú zlé, keď slúžia nám. Horšie je, keď slúžime my im. Peniaze nie sú v živote dôležité, hovoria bohatí. Chudobní vedia, že život bez nich nie je jednoduchý. Ale peniaze bez života sú úplne nanič. Poznám boháčov osamelých vo svojom bohatstve a poznám aj takých, ktorí ho premenili na pomoc pre druhých. Bohatstvo môže byť darom aj trestom. Na svete sú však aj miliardy ľudí, ktorí často stoja pred otázkou – peniaze alebo život. Nemajú prístup k vode, jedlu, liekom a zdravotnej starostlivosti, zomierajú na choroby, ktoré naša časť sveta už ani nepozná. Profesor Vladimír Krčméry hovorí, že desiatky miliónov detí ročne zomrú na tuberkulózu, maláriu, HIV alebo hlad. Vladko k tomu kedysi povedal toto: „Veríme, že každý z nás chce mať pri poslednom súde tieto deti na lavici obhajcov.“

Môj učiteľ, benediktínsky mních P.Anselm Grün, OSB hovorí, že sa po smrti stretneme s Bohom v jeho láske, ale aj s pravdou o sebe, čo môže byť bolestivé, lebo si uvedomíme, ako málo sme využívali svoje možnosti. Anselm hovorí, že peklo nie je miesto, ale bolesť zo stretnutia s absolútnou Božou láskou, ktorá nás očistí od všetkého. Peniaze potrebujeme na život na tomto svete. Na tom druhom svete výpisy z banky, kreditné karty, výsledovky a výkazy ziskov a strát potrebovať nebudeme. Aj s našimi vinami nás tam objíme Božia láska.

2