V Evanjeliu podľa Matúša nám Ježiš definuje kľúče od nebeskej brány takto: „Bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ Viaceré z týchto požiadaviek na dobré skutky sa vyskytli aj v iných židovských alebo egyptských textoch, ale navštevovanie väzňov spomína Ježiš ako prvý. Pravdepodobne nemyslel iba na nespravodlivo odsúdených ľudí, ale aj na tých, ktorí sedia vo väzení za svoje ťažké zločiny. Prečo by sme ich mali navštevovať? Aj dnes sa ľudia tešia z toho, že niektorí mafiáni, sudcovia, policajti a politici budú za svoje zločiny spravodlivo súdení a uväznení. Ale nikto sa ich nechystá navštíviť. Modlí sa niekto za nich? Je dobré ak sú zločinci usvedčení a potrestaní. Ale ešte lepšie je, ak sa vzdajú zlého a obrátia sa. Ak ich budeme neustále odsudzovať za ich zlé skutky a nenájdeme na nich nič dobré, nedokážu sa vrátiť na správnu cestu. Občas odpovedám na listy, ktoré nám píšu ľudia z väzenia do Dobrého Pastiera. Väčšinou vtedy, keď ich majú prepustiť na slobodu a oni hľadajú ubytovanie a prácu. Z listov cítim snahu o nápravu života. Neviem, koľkým sa to podarí. Ale keby ich mal kto povzbudiť, prijať, pomôcť im objaviť talent a úžitok pre tento svet, ich šanca by sa zväčšila.

Našou úlohou na tomto svete nie je posudzovať a odsudzovať ľudí, ale pomáhať im dostať sa do nebeského kráľovstva. Ako? Je jednoduché milovať ľudí, ktorí sú dobrí. Lásku však potrebujú hlavne tí, ktorí si ju v našich očiach nezaslúžia. Ak budeme mať radi aj tých, čo urobili zlé veci, budeme sa modliť za ich duše, nepomôžeme len im, ale aj sebe. Navštívili sme Ježiša vo väzení. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili, hovorí Ježiš. Naši najmenší bratia sú tí, ktorých si nikto nevšíma, sú na okraji spoločnosti, chudobní, chorí, hladní, smädní, bez domova, opustení, osamelí a opovrhovaní. V ich tvárach nájdeme Ježiša skôr ako medzi farizejmi v rôznych VIP spoločnostiach.

0