Zakladatelia: Švec Group, Gremi Klima, OMS Intelligent Solutions, Koval Systems, Kinazo Design, scr Group

Tu je ukážka z nášho prvého stretnutia a tu reportáž.

Ciele:

  • Inovačné projekty zamerané na preklopenie inovatívnych nápadov do biznis modelov, funkčných prototypov a úspešných biznisov
  • Prepojenie vedy, výskumu a podnikania
  • Sledovanie a analýza transformačných a inovačných trendov a ich sprístupnenie malým a stredným firmám na Slovensku
  • Sieťovanie a vzdelávanie inovátorov

Zameranie:  Smart technológie, automatizácia a digitalizácia v priemysle a poľnohospodárstve, eMobilita, zelené technológie

Vybavenie:  SW pre vývoj a dizajn, prototypové dielne, miestnosti na prácu a vzdelávanie, výrobné technológie, programovanie

Sieť expertov:  Výskumníci z univerzít, vývojári, priemyselní dizajnéri, technológovia, projektoví manažéri, IT experti a programátori, inovátori, výrobní špecialisti, priemyselní inžinieri, analytici, experti na logistiku a prepravu, marketing, obchod, priemyselné právo

Máme rozpracované projekty ultrazvukových čističiek, dezinfekčných systémov, tepelného čerpadla, Agrokruhu, Smart systémov pre podniky, digitálneho ekosystému pre nemocnice, elektrobicyklov a ľahkých elektrických vozidiel, robotických aplikácií v poľnohospodárstve. Diskutujeme s vynálezcami nových nanomateriálov pre čistenie vzduchu a vody a veterných turbín.

0