Ľudia dnes v priamom prenose sledujú počty nakazených. Nie je to pekné slovo pre tých, ktorých napadol vírus. Sú nemocní a mnohí sa ich stránia a nadávajú im. Spomínam si, keď sme s Vladkom Maslákom hľadali priestory pre karanténu v Dobrom Pastierovi, prišla k nám jedna pani, ktorá tam mala chatu, sa bála, aby sme tam nenasťahovali „nakazenú háveď.“ Volať chorých ľudí háveďou sa nepatrí. Ľudia si však na internete nadávajú aj inými slovami. Ako nakazení nenávisťou a zlom. Odkiaľ to pochádza? Možno, že si berú zlý vzor z politikov. Tí opoziční sa nakazili klamstvom a korupciou, na niektorých skočili vírusy komunizmu alebo fašizmu. U koaličných mutuje vírus nekompetentnosti s chuťou moci a tárania. Obyčajným ľuďom nadávajú za to, za čo sú zodpovední oni tam hore. Hádajú sa medzi sebou a ukazujú všetkým svoju intelektuálnu a emočnú nezrelosť. Namiesto upokojenia ľudí, šíria neistotu a strach. Pandémia ako hrom. Týchto nakazených amatérov raz budú musieť nahradiť múdri a rozvážni odborníci. Čím skôr, tým lepšie.

Zachvátila nás nákaza hlúposti, arogancie a zloby. Jeden nadáva druhému a ten mu to vracia. Ľudia si píšu rôzne útočné statusy, nenávistné odkazy, demonštrujú svoju pýchu, ego a moc.  Prečo to robia? Neuvedomujú si, že iba znásobujú nenávisť, zlobu a strach? Boh nám dal najlepšiu vakcínu na všetky hnusoby – Lásku. Jeho syn s ňou prekonal smrť a ukázal nám cestu – milovať ľudí tým viac, čím menej si to zaslúžia. Nepovyšovať sa a neodsudzovať, ale prijímať ľudí takých, akí sú a odpúšťať im. Pomáhať nakazeným a nemocným, dvíhať tých, čo padli. Pomáhať tým, čo stratili domov, nasýtiť hladných, napojiť smädných, navštíviť uväznených a potešiť osamelých. Nákaza pýchy a sebectva sa medzi nami šíri rýchlejšie ako covid 19. Na covid nemáme liek, ale na pýchu áno. Nekričme na druhých, neodsudzujme ich, nevyčítajme im smietku v oku. Nevyvyšujme sa, aby sme neboli ponížení. Možno nám tento vírus prišiel povedať toto: „Potrebujete sa zastaviť, upokojiť a stíšiť. Nebojte sa, svet prežije, ale bude iný. Potrebujeme viac ohľaduplnosti, súcitu a ochoty deliť sa. Nezačínajme každú vetu slovami ja chcem, alebo to oni…Sme tu my a v každom z nás prebýva Boh. On nás ochráni od všetkých vírusov, ktoré napádajú naše duše a telá. Len musíme chcieť.

0