Nedávno som sedel s tímom Vladimíra Levárskeho v Senici a hľadali sme spolu nové inteligentné riešenia vo výrobných podnikoch a v mestách. Videli sme budúcnosť a nevedeli sme sa od nej oddtrnúť. Položil som tomuto inovátorovi, vizionárovi a učiteľovi v našej Podnikateľskej univerzite niekoľko otázok.

Vladko, ako dokázal stredoškolský učiteľ matematiky vybudovať firmu ako je OMS, ktorá dokázala vyvážať produkty do 100 krajín sveta a zamestnať 1000 ľudí?

90. roky boli plné núdze a veľa príležitostí na trhu dalo veľkú príležitosť aj mne. Po odchode z gymnázia som pracoval postupne ako akcionár v spoločnosti na zariadenie interiérov, až som v roku 1995 založil OMS.

Aké boli kľúčové faktory rastu a úspechu?

Prázdny trh, Elektrosvit na kolenách, rýchlosť reakcie na potreby trhu, proexportná orientácia a ambície od samého začiatku.

A čo spôsobilo neskoršiu stagnáciu firmy a potrebu hľadať investičného partnera?

Bola to kumulácia viacerých menších chýb, ale najdôležitejšia bola nepripravená implantácia SAP ERP a odchod významného klienta v RF do Činy.

Veľa sme spolu hovorili o ohrozeniach a príležitostiach v Číne. Ako vnímaš Čínu z pohľadu inovácií a biznisu?

Je jasné, že dnes je Čína absolútne inovatívny a motivovaný trh. Navyše, domáca spotreba zrejme nebude stačiť na objemovo nastavenú ekonomiku, ale tiež nastavovanie nových dodávateľských reťazcov bude hľadať zdroje z Európy, a asi aj z USA, pre väčšiu bezpečnosť.

Sledujeme to dnes denne a dopyty klientov, ktorí boli postavení na čínskych dodávateľoch už avizujú návrat do Európy.

Úspešne si konkuroval viacerým západným korporáciám v oblasti svetelnej techniky. Čím ste sa presadzovali

Operačnou a strategickou flexibilitou a odvahou prinášať  rýchlo inovácie, zároveň sme dosiahli významný pomer vysoká kvalita / primeraná cena.

Z predaja svietidiel si prešiel na biznis model predaja svetla a dnes presadzuješ model, v ktorom cez infraštruktúru svietidiel zbieraš a analyzuješ informácie a poskytuješ inteligentné riešenia vo výrobe a v mestách. Ako sa dajú zvládnuť takéto technologické a mentálne revolúcie s ľuďmi, ktorých si mal a máš okolo seba? Rozumejú a stíhajú ti?

Nie je to jednoduché, problémom však je, že zákazníci nevedia o čom hovoríme. 

Ide zrejme o najväčšiu disrupciu lighting priemyslu v jeho histórii. 

Ľudia v OMS sú šikovní a navyše nás tlačia a podporujú hráči, ktorým pravé celý systém prináša veľký potenciál ako výrobcovia IP kamier, IoT senzorov, radarov, RTLS zariadení a pod.

Niekedy sa mi zdá, že ITčkári sú najväčšie brzdy digitalizácie – na jednej strane rozprávajú ako sa niečo nedá integrovať a premýšľajú so svojimi krabicami na hlavách (ERP, MES,  Scada a pod.), na druhej strane nám neustále ponúkajú nejaké „revolúcie“ Industry 4.0 a digitalizácie bez jasného výsledku. Ako vidíš budúcnosť toho, čo sa dnes nazýva IoT?

IoT je jednoznačná a definovaná cesta, kto to nepochopil nemá šancu.

Je zároveň diskusia o trvalej udržateľnosti celého procesu digitalizácie.

Postupne sa však jednoznačne odhaľuje smer kam celá technológia pôjde, musíte však stáť vo fronte vpredu.

Na ktoré aplikácie si najviac hrdý?

Urobili sme vynikajúcu a unikátnu IoT architektúru a tá nám umožňuje interoperabilitu, ako najvyšší princíp digitalizácie. Pri otvorenej platforme je to výborná kombinácia a keďže sa nám podarilo aj užívateľské rozhranie, sme na to hrdí. Nebolo čo odpisovať, nebolo a nie je koho kopírovať. Takže sme museli nastaviť vlastnú cestu a čas ukáže či si to klient obľúbi a bude to užívateľsky prívetivé.

Na Slovensku sa teraz diskutuje o inováciách a ich podpore, ale často medzi ľuďmi, ktorí by chceli financie „zhora,“ ale nikdy žiadnu inováciu neurobili. Kde sú inovátori a aké podmienky by im ma štát vytvoriť, aby sme sa ako krajina vymanili z akéhosi ekonomického kolonializmu silnejších krajín voči nám?

Tak sen každého inovátora by bol, aby podpora štátu bola adresná a smerovala práve do vybraných subjektov ktoré dlhodobo inovujú a majú nejaký merateľný status podielu inovácií. Všeobecný návod neexistuje.

Najlepšia inovácia je tá, ktorá nájde trh a zaplatí ju odberateľ.  Je jasné, že strácame za konkurenciou v Poľsku, v západnej Európe, kde adresne financujú a jednoduchá a prehľadná schéma čerpania všetko podporuje.

Si veľký sieťovač. Akých ľudí a firmy hľadáš do svojich inovačných a podnikateľských sietí?

O to viac v dnešnej dobe, keď budujeme digitálne ekosystémy, postavili sme šachovnicu a hľadáme najlepšie figúrky a ich charakteristika je predom definovaná – vysoko pokročilé digitálne riešenia, sociálny rozmer managementu, technologická miera integrácie, otvorenosť systému, ochota vytvárať interoperabilné spojenia, … no a cena a kvalita.

Tu sú riešenia Vlada a jeho tímu. Pripravujeme spoločný workshop o budúcnosti priamo, napíšte mi a pozveme vás do laboratórií OMS Intelligent Solutions. Budme sa baviť o tom, ako zložiť krabice z hláv, integrovať kľúčové systémy naprieč podnikom a urobiť z nich dokonalý orchester. S Vladom Levárskym a ďalšími expertmi vás radi navštívime a pozrieme sa na stav vašich informačných zdrojov a systémov s ohľadom na ich technologickú vyspelosť, náklady na ne, integrovateľnosť, bezpečnosť a možné synergie. Drahý cintorín informácií sa cez informačný očistec dá zmeniť na vyladený orchester.

3